โปรแกรมสุขภาพ

ปลูกฝังและพัฒนาทั้งด้านหัวใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

โอบกอดการเปลี่ยนแปลง & ความสามัคคีทางอารมณ์

ความยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกัน

สุขภาพ, สุขภาพ & โยคะ

สุขภาพ, สุขภาพ & โยคะ

Yoga refers to a group of physical, mental and spiritual practices that are primarily designed to bring a permanent state of peace.

คุณสมบัติการรักษาของการยืดกล้ามเนื้อประโยชน์สติของการมุ่งเน้นและเทคนิคการหายใจสําหรับการทําสมาธิรวมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ความเป็นอยู่ที่ดีที่สมบูรณ์และสามารถรวมเข้ากับกิจวัตรสุขภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย

These are some of the wider holistic benefits that you’ll enjoy from regular and effective yoga practice:

Flexibility
Whether you’re a seasoned fitness enthusiast or you’re just discovering the benefits of physical movement, yoga will improve your flexibility and transform your toe-touching capabilities.

Strength
The prolonged and concentrated movements of yoga build the muscles and provide a beautiful definition.

Posture
Yoga helps reset the misalignments in the spine and neck that are brought about by our lifestyles. Sitting or driving for hours and using a computer impacts our posture and yoga counteracts this.

Healthy Joints
Yoga enhances your joints by taking them through the full range of motions. This can help prevent degenerative arthritis or painful joints.

Bone Integrity
Many postures in yoga require that you lift your own weight and this repetitive weight-bearing exercise strengthens bones and helps ward off osteoporosis.

Circulation
The physical movement and relaxation techniques incorporated into yoga practice get your blood flowing – getting more oxygen to your cells, which function better as a result.

Whether you’re a seasoned yogi or beginning your journey to yoga discovery, at Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa we teach both a popular and specialist selection of yoga techniques and classes. You can learn techniques to suit your wellbeing goals and ability in a private class or in one of our many daily classes. Find out more here.

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้

หยิน & หยาง โยคะ รีทรีท

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมรีแล็กซ์ แอนด์ รีนิว

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

จองเดย์พาส

(ควรจองวันที่คาดว่าจะมาถึงเมื่อซื้อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขยายเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)