บ้านยืนยาว

การบําบัดและการรักษาด้วยเวชศาสตร์การทํางานที่คิดไปข้างหน้า

ซึ่งแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันเวชศาสตร์การทํางานเป็นวิธีการทางชีววิทยาที่มุ่งเน้นไปที่การระบุและระบุสาเหตุของ โรคแทนที่จะลดอาการ ส่งเสริมให้แขกผ่านช่วงชีวิตตามธรรมชาติ Kamalaya สนับสนุนอายุยืนของพวกเขาผ่านการบําบัดด้วยยาและการรักษาตามหน้าที่ในการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพตลอดชีวิต ทรีทเม้นต์ใหม่แบบปฏิรูปที่แขกสามารถเลือกได้ ได้แก่ IV Therapy, Ozone Therapy และ Hyperbaric Oxygen Therapy ทั้งหมดนี้มีให้บริการที่ Longevity House โดยเฉพาะของเรา