ปรัชญาของคามาลายา

เพื่อรับใช้และสร้างแรงบันดาลใจด้วยความจริง ความเรียบง่าย และความรัก

ปรัชญาของเรา เป็นการให้บริการและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนบนพื้นฐานของความจริง ความเรียบง่ายและความรัก ได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาอันแรงกล้าและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันลึกซึ้ง คามาลายาเป็นสถานที่ซึ่งแสดงออกถึงการหลอมรวมประสบการณ์ชีวิตของคนสองคน ผนวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบริการพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เรื่องราวของคามาลายาเริ่มต้นขึ้นในปี 1982 เมื่อผู้ก่อตั้งคามาลายา คือคุณจอห์นและคุณคารีน่า สจ๊วต ได้พบกันเป็นครั้งแรกในดินแดนผืนป่าแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันไกลโพ้น ในเวลาสิบเอ็ดปีต่อมา แนวคิดในการสร้างคามาลายาก็เกิดขึ้นจากจินตนาการ หลังจากที่ทั้งสองได้แต่งงานกัน ก็ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสถานที่ซึ่งส่งมอบบริการให้กับผู้คนทั่วโลก

คามาลายา ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณจอห์น ซึ่งได้อุทิศชีวิตในการศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณพร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อส่งมอบบริการให้กับชาวบ้านในชุมชนแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นเวลา 16 ปี ในขณะเดียวกันคุณคารีน่า ก็เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการศึกษาหาความรู้ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การรักษาแบบเอเชียซึ่งมีความหลากหลาย และยังเป็นผู้ที่เคารพและมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวเอเชียเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณอีกด้วย นอกจากนี้คุณคารีน่ายังเป็นผู้ที่จบการศึกษาและเป็นแพทย์แผนจีนโบราณโดยตรง ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณจอห์นและคุณคารีน่า คามาลายาจึงปรากฏเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาแบบองค์รวม เรามีความฝันที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตที่งดงามเบิกบานอย่างแท้จริง


“วิสัยทัศน์ของเราเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสร้างสถานที่ซึ่งก่อให้เกิดวิวัฒนาการอันงดงามของชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะด้วยองค์ประกอบของความเป็นธรรมชาติ การแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ และการช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราได้ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ดิฉันและจอห์นก็ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าเราจะต้องบรรลุพันธกิจนี้ให้ได้ เราต้องการที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตนั้นให้เกิดขึ้น ด้วยการสร้างสถานที่ซึ่งมีองค์ประกอบที่ถูกต้อง การสร้างผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ และการสร้างบริบทเพื่อสื่อความหมายว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นจริง และเราทุกคนก็สามารถมีชีวิตที่งดงามเบิกบานได้”

– คารีน่า สจ๊วต