โปรแกรมลดน้ำหนักในประเทศไทย

โปรแกรมไอเดียลเวท

การพักผ่อนเพื่อการจัดการน้ําหนักด้วยวิถีชีวิตแบบองค์รวมและวิธีการเผาผลาญ

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

สร้างอยู่บนพื้นฐานเพื่อความสมดุลของน้ำหนักในระยะยาว ไม่ใช่โปรแกรมการลดน้ำหนักแบบหักโหมเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกาย โภชนาการ และแพทย์แผนจีนของเราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปสรรค และข้อจำกัดในการลดน้ำหนักและคืนความสมดุล เพื่อให้ร่างกายของคุณบรรลุเป้าหมาย และมีน้ำหนักที่เหมาะสมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงทรีทเมนต์ และการนวดที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น และคืนความสมดุลให้แก่ระบบประสาท ทำให้การควบคุมน้ำหนักของคุณกลายเป็นเรื่องสนุกและสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

สําหรับ 7, 9 หรือ 14 วัน

โปรแกรมสุขภาพทั้งหมดของเรามาพร้อมกับการรวมมาตรฐานด้านล่าง:
*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น

7 วัน 9 วัน 14 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 103,621 131,506 196,110
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 21 27 40
Wellness Program Progress Review 1 1 1
การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis) 1 1 1
การทดสอบสมรรถภาพด้านฟิตเนส (60 นาที) 1 1 1
การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1 1
การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) 3 4 5
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2 3
ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) 6 7 12
ชิเนซัง (60 นาที) 3 3 5
การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที) 1 1 1
ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) 1 2 2
อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที) 0 1 1
การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Myofascial Release Therapy) (60 นาที) 0 0 1
นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ (90 นาที) 0 0 1
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 0 0 1
เรเดียนซ์ เฟเชียล (75 นาที) 0 0 1
การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม 0 1 1
7 วัน 9 วัน 14 วัน 21 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 117,884 146,923 226,274 310,559
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 19 24 40 52
Wellness Program Progress Review (15 mins) 1 1 1 1
Holistic Fitness Evaluation with 3D Full Body Scan (60 mins) 1 1 1 1
การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 1 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1 1 1
การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที) 1 1 1 1
ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) 6 7 12 12
การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) 3 4 5 10
ชิเนซัง (60 นาที) 3 3 5 5
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2 3 3
ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) 1 2 2 3
Ozone Therapy (60 mins) 1 1 2 3
IV Vitamin Infusion (120 mins) 1 1 2 3
อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที) 0 1 1 3
การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม 0 1 1 2
การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Myofascial Release Therapy) (60 นาที) 0 0 1 2
นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ (90 นาที) 0 0 1 1
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 0 0 1 1
Revive & Awakening Facial Facial (75 mins) 0 0 1 1
3D Full Body Scan Follow-up (30 mins) 0 0 1 1
Traditional Thai Therapeutic Treatment (90 mins) 0 0 0 1

THB 103,621

 • Wellness Program Progress Review
 • การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
 • การทดสอบสมรรถภาพด้านฟิตเนส (60 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 3
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 6
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 3
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที)

THB 117,884

 • Wellness Program Progress Review (15 mins)
 • Holistic Fitness Evaluation with 3D Full Body Scan (60 mins)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 6
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 3
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 3
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที)
 • Ozone Therapy (60 mins)
 • IV Vitamin Infusion (120 mins)

131,506 บาท

 • Wellness Program Progress Review
 • การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
 • การทดสอบสมรรถภาพด้านฟิตเนส (60 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 4
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 7
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 3
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) x 2
 • อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที)
 • การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม

THB 146,923

 • Wellness Program Progress Review (15 mins)
 • Holistic Fitness Evaluation with 3D Full Body Scan (60 mins)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 7
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 4
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 3
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) x 2
 • Ozone Therapy (60 mins)
 • IV Vitamin Infusion (120 mins)
 • อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที)
 • การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม

196,110 บาท

 • Wellness Program Progress Review
 • การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
 • การทดสอบสมรรถภาพด้านฟิตเนส (60 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 5
 • การแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 3
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 12
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 5
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) x 2
 • อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที)
 • การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Myofascial Release Therapy) (60 นาที)
 • นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ (90 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • เรเดียนซ์ เฟเชียล (75 นาที)
 • การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม

THB 226,274

 • Wellness Program Progress Review (15 mins)
 • Holistic Fitness Evaluation with 3D Full Body Scan (60 mins)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 12
 • การฝึกแบบส่วนตัว (60 นาที) x 5
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 5
 • การแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 3
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) x 2
 • Ozone Therapy (60 mins) x 2
 • IV Vitamin Infusion (120 mins) x 2
 • อควา ฟิตเนส กับนักกายภาพบําบัด (60 นาที)
 • การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม
 • การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Myofascial Release Therapy) (60 นาที)
 • นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ (90 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • Revive & Awakening Facial (75 mins)
 • 3D Full Body Scan Follow-up (30 mins)

THB 310,559

 • Wellness Program Progress Review (15 mins)
 • Holistic Fitness Evaluation with 3D Full Body Scan (60 mins)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ (75 นาที)
 • ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า (30 นาที) x 12
 • Personal Training Session (60 mins) x 10
 • ชิเนซัง (60 นาที) x 5
 • การแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 3
 • ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี (90 นาที) x 3
 • Ozone Therapy (60 mins) x 3
 • IV Vitamin Infusion (120 mins) x 3
 • Aqua Fitness with Physiotherapist (60 mins) x 3
 • การติดตามผลระหว่างการเข้าโปรแกรม x 2
 • การบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Myofascial Release Therapy) (60 นาที) x 2
 • นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ (90 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • Revive & Awakening Facial (75 mins)
 • 3D Full Body Scan Follow-up (30 mins)
 • Traditional Thai Therapeutic Treatment (90 mins)

สําหรับการจองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 ถึง 30 มีนาคม 2024 โปรดติดต่อทีมสํารองที่นั่งของเราที่ reservations@kamalaya.com

สําหรับการรวมโปรแกรมสุขภาพและข้อมูลคุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมสุขภาพ 1 เมษายน - 30 มีนาคม 2024 ได้ที่นี่

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

This wellness program is supported by comprehensive pre-arrival functional health assessments, for bookings and more information please click here.

คำอธิบายของทรีทเมนต์

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

การโภชนาการเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัด โดยจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล โดยนักธรรมชาติบำบัดจะสอบถามถึงเป้าหมายด้านโภชนาการและพฤติกรรมการการรับประทานอาหารในปัจจุบัน การปรึกษาด้านโภชนาการมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ดำเนินตามหลักโภชนาการที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และคำแนะนำเหล่านี้ยังง่ายต่อการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยตนเองที่บ้าน คามาลายาให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการ เพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีมีส่วนสำคัญในการป้องกันและเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและรักษาสุขภาพโดยการให้สารอาหารที่สำคัญแก่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกาย และยังช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ฝึกสอนฟิตเนสส่วนแบบตัวของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนํา กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณบรรลุเป้าหมายการออกกําลังกาย และให้คําแนะนําการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในระหว่างการเข้าพัก

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

สมุนไพรตะวันออกถูกนำมาใช้ในการขัดผิวอย่างอ่อนโยน ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ต่อด้วยการพอกผิวด้วยโคลนขาวของไทยเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย ตามด้วยการพอกตัวซึ่งเป็นที่นิยมใช้มาอย่างยาวนานของสตรีไทยเพื่อผิวสะอาดและกระจ่างใส สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้มีคุณสมบัติทั้งในด้านความงามและส่งเสริมสุขภาพ โดยช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพร เหมาะสำหรับผู้มีอาการบวมน้ำ การไหลเวียนไม่ดี มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อและมีการสะสมของสารพิษในร่างกาย

เป็นวิธีที่ดีในการกระชับกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านของน้ำ ผู้ฝึกสอนจะนำคุณเข้าสู่ชุดของการออกกำลังกายแสนสนุกที่เหมาะกับระดับความฟิตของคุณ โปรดอย่าลืมครีมกันแดด แว่นกันแดดและหมวก

เป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของคามาลายา โดยการรวมตัวของศาสตร์ด้านพลังแห่งเอเชียและองค์ความรู้ด้านสุคนธบำบัด ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันของศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลของอารมณ์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สามารถเลือกชนิดของน้ำมันตามธาตุที่เหมาะสม ได้แก่ ธาตุน้ำ (Water) ธาตุลม (Wood) ธาตุไฟ (Fire) ธาตุดิน (Earth) และโลหะธาตุ (Metal)

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

ข้อมูลด้านสุขภาพและฟิตเนสสามารถนำมาสู่คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายจะวัด<br>สมรรถนะ ความยืดหยุ่น และสมดุลของร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเกิด<br>ประโยชน์สูงสุด การประเมินผลขั้นต้นนี้มีการออกกำลังกายร่วมด้วย กรุณาแต่งกายให้เหมาะต่อการออกกำลังกาย

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

ฟาร์อินฟาเรดซาวน่า จะทำงานโดยการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ระดับเซลล์อย่างล้ำลึก ณ อุณหภูมิ 42-45 องศาเซลเซียส โดยส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ เช่นกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มการเผาผลาญอาหารและพลังงาน ทั้งยังส่งเสริมการล้างพิษเพื่อชำระร่างกาย ลดการสะสมของโลหะหนัก ทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก ลดเซลลูไลท์และชะลอกระบวนการการแก่ตัว โดยการเพื่มการสร้างเซลล์ใหม่ พร้อมกับขับสารพิษออกจากร่างกาย ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังบางชนิด ช่วยลดอาการอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยคลายและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องอินฟราเรดซาวน่า ควรมาก่อนเวลานัดหมาย 10 - 15 นาที ควรหลีกเลี่ยงการใช้สระน้ำเย็นทันทีหลังจากการใช้ฟาร์อินฟาเรดซาวน่า

เป็นทรีทเมนต์สำหรับการขับสารพิษโดยการนวดอย่างเบา ๆ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลือง ซึ่งจะแตกต่างจากเทคนิคการนวดอื่น ๆ ที่จะใช้น้ำหนักในการนวดระบบน้ำเหลืองทำหน้าที่เสมือนเครือข่ายขนส่งของระบบภูมิคุ้มกันและเป็นตัวคัดกรองสารพิษ โดยการกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ลิมฟาติกเดรนเนจมีประโยชน์สำหรับผู้มีอาการบวมน้ำ มีสารพิษ หรือต้องการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ยังช่วยในการผ่อนคลายระบบประสาทและช่วยในการนอนหลับ และเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดแนะนำให้ทำตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

การบำบัดรักษาของไมโอแฟสเชียล รีลีส เธอราพี ให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หดและตึงตัว โดยใช้เทคนิคการนวดรักษาและกดจุดบนเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หรือ ‘พังผืด’ ที่อยู่ใต้ผิวหนัง บทบาทของพังผืดภายในร่างกายคือช่วยยึด รักษาเสถียรภาพ ปกคลุม และแยกกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในอื่น ๆ ออกจากกัน อาการอักเสบ การบาดเจ็บ การเข้ารับการผ่าตัด และความไม่สมดุลของโครงสร้างของร่างกายเป็นส่วนที่สร้างข้อจำกัดในการทำงานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนี้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจ็บปวดและลดความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ดังนั้นการบำบัดรักษาด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ และยังสามารถใช้เพื่อแก้บรรเทาอาการปวดเรื้อรังบริเวณหลังไหล่และสะโพก รวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่นกัน

เราจะให้ผิวของคุณได้สัมผัสกับขั้นตอนที่ช่วยยืดอายุของผิว สัมผัสประสบการณ์การผ่อนคลายอย่างลึกล้ำ ในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับการประคบผิวหน้าที่อบอุ่นเพื่อความอ่อนนุ่มของผิว ตามด้วยการนวดและขัดผิว และมาสก์บำรุงที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อชำระล้างและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของผิวคุณ และเติมเต็มประสบการณ์ด้วยการนวดหน้าด้วย Plants Essence Synergies อันหรูหราที่จะทำให้ผิวของคุณรู้สึกสดชื่นเปล่งประกาย

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก

ดำเนินชีวิตแบบมีสุขภาพดีต่อไป

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?