กมลายา เวลเนส รีสอร์ท
กมลายา เวลเนส รีสอร์ท

เวลเนส แซงชัวรี่

สถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลมากมายในเกาะสมุยประเทศไทย

ปรัชญาสุขภาพของคามาลายาถูกคิดค้นบนความเชื่อว่า ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขที่แท้จริงนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลักสำคัญคือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก หัวใจหลักในการให้บริการของคามาลายาคือความยืดหยุ่นและลื่นไหล สอดประสานไปพร้อมกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ให้คุณใช้เวลาในสถานที่อันสวยงาม ร่วมกับการดูแลที่ยอดเยี่ยมเพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณ

การบูรณาการและผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันคือเอกลักษณ์ของคามาลายา ศูนย์สุขภาพและสปาของคามาลายาได้ทำการคัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายแขนงมาให้บริการดังนี้ พนักงานนวด พยาบาล แพทย์แผนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวท นักธรรมชาติบำบัด ไลฟ์โค้ช นักโภชนาการ ฟิตเนสเทรนเนอร์ที่ได้รับการรับรอง นักบำบัดด้วยพลังธรรมชาติและการทำสมาธิ ตลอดจนนักบำบัดด้านจิตใจที่จะนำคุณกลับมาสู่การมีชีวิตที่ดีอีกครั้ง นอกจากนี้คามาลายายังมีเวิร์คช็อปและรีทรีทในหลากหลายศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จัดขึ้นตลอดทั้งปีอีกด้วย

"การรักษาส่วนบุคคลในทุกระดับ - ร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ - เกิดขึ้นเมื่อเราติดต่อกับพลังงานที่ถูกปฏิเสธของเรา ด้วยการบูรณาการทุกด้านของตัวเราเองเรากลายเป็นทั้งหมด"

– ชัคติ กาเวน

สิ่งอํานวยความสะดวก

ห้องอบสมุนไพรลีลาและห้องอบสมุนไพรโอม

ห้องอบสมุนไพรลีลาและห้องอบสมุนไพรโอม

Refresh your body with the use of steam caverns at the wellness sanctuary or fitness centre. This treatment is ideal before a massage or body treatment to open up the pores, stimulate and cleanse the skin, clear the lungs, promote circulation and relax the body. The steam cavern combines the elements of fire and water with the use of aromatic herbs to further awaken the senses.

 • Open daily from 08.30 to 20.00
 • As these facilities are unisex, please wear a bathing suit or sarong
Thermal Plunge Pools

Thermal Plunge Pools

Effective hydrotherapy works by using alternating hot and cool temperatures to exercise the cardiovascular system through dilation and contraction. Following wet (steam) heat treatments, taking at least five slow breaths in the cold shower or cool plunge pool is recommended. Please note that the cold shower or cool plunge pool should be avoided immediately after far infrared treatments.

 • Open daily from 08.30 to 20.00
 • As these facilities are unisex, please wear a bathing suit or sarong
ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า

ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า

Far infrared therapy provides deeply penetrating heat while maintaining a comfortable air temperature of 42-45 degrees Celsius. The use of the far infrared sauna has many therapeutic benefits; it stimulates circulation and boosts immunity, increases metabolism and the burning of calories, promotes detoxification to purify the body and may also reduce heavy metal accumulation. Far infrared therapy deep-cleanses the skin, reduces cellulite and slows the ageing process through skin cell regeneration. Various skin conditions may be treated and joint or muscular inflammation reduced as it promotes deep muscle relaxation to banish tension and stress, achieving a feeling of wellbeing.

 • Open daily by appointment
 • Please arrive at Wellness Reception with sufficient time before your appointment to prepare for the treatment
 • The cold plunge pool should be avoided immediately after this treatment
ชัคติฟิตเนสเซ็นเตอร์

ชัคติฟิตเนสเซ็นเตอร์

The Shakti Fitness Centre is fully equipped with weight and fitness training equipment, where personal instruction in strength training, functional resistance training, Pilates and other exercise modalities is available to complement your fitness regimen.

 • Open daily from 07.00 to 20.00
 • Please note that appropriate clothes and sports shoes should be worn
แพดม่า 1 สําหรับพิลาทิส รีฟอร์มเมอร์

แพดม่า 1 สําหรับพิลาทิส รีฟอร์มเมอร์

Padma l is a fully equipped Reformer Pilates studio that accommodates up to five guests at a time and features Reformer Pilates machines. This form of Pilates is generally more intense and more dynamic than mat-based Pilates as it adds resistance to the Pilates exercises via the use of the springs which form part of the machine. Reformer exercises are designed to build up strength and muscle tone without bulking you up. The movements will help you develop proper body mechanics for better posture and balance and be more flexible and energetic.

 • Open daily from 07.00 to 20.00
 • Refer to your daily holistic activities schedule to join a group class or book a private session
 • Group class is 1200++ THB per person for in-house guests
 • Please note that appropriate yoga clothes should be worn
แพดม่า 2 สําหรับฟังค์ชันนอล ฟิตเนส

แพดม่า 2 สําหรับฟังค์ชันนอล ฟิตเนส

Padma ll Functional Fitness studio offers free weights equipment as well as bars and steps for effective functional fitness training. Functional fitness comprises a range of different movement types, patterns, styles and intensities which have one thing in common: at their root is the goal of facilitating basic movement patterns which translate directly into leading a healthy daily life. Guests are welcome to train on their own or book a personal training session with one of our highly trained personal fitness coaches.

 • Open daily from 07.00 to 20.00
 • Please note that appropriate clothes and sports shoes should be worn
โยคะ พาวิลเลี่ยน

โยคะ พาวิลเลี่ยน

Overlooking the sea and encircled by majestic granite boulders and lotus ponds, the Yantra Hall was conceived as an inspiring venue for special retreats and events. Yantras are meditative geometrical diagrams. The Yantra Hall’s design is based on the Sri Yantra, an ancient Asian symbol of creation. The resulting enclosed space is perfect for yoga, concerts and other events. Equipped with advanced audiovisual technology that includes video and sound recording, a projector, screen and technical support for presenting and documenting your retreat, it divides into two rooms to accommodate large and more intimate meetings.

บ้านยืนยาว

บ้านยืนยาว

Located near the Hillside Residences, this boutique facility offers contemporary supplementary therapies and treatments that are designed to support healthy ageing and a better quality of life. The regenerative new treatments that guests can choose from include IV therapy, ozone therapy, hyperbaric oxygen therapy and podology. Longevity House services must be booked at the Wellness Reception.

Open daily from 08.00 to 20.00

โยคะ พาวิลเลี่ยน

โยคะ พาวิลเลี่ยน

The hilltop Yoga Pavilion is perched atop Koh Samui’s rugged coastline. This open-air, natural wood-floored space is perfect for yoga practice and for fostering a connection with nature. Nestled amidst giant, granite boulders and trees, the Yoga Pavilion draws in all elements of nature, offering a stunning panorama of the sea and outlying islands and mountains, and the perfect sunset view. Its capacity for yoga classes is up to thirty people.

 • Open daily from 07.00 to 20.00
 • Please note that shoes should be removed before entering
ปราณาศาลา

ปราณาศาลา

Located between the Yoga Pavilion and Yantra Hall, Prana Sala offers an intimate space for smaller yoga or other holistic activity classes with a capacity of up to seven people. Surrounded by a lush tropical garden, this open-air space with a natural wooden floor is perfect for relaxing morning practice in a group or by yourself.

 • Open daily from 07.00 to 20.00
 • Please note that shoes should be removed before entering

เมนู

ด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพที่กว้างขวางและหลากหลาย ศูนย์สุขภาพและสปาแบบองค์รวมของคามาลายามีบริการทรีทเม้นต์เพื่อสุขภาพมากกว่า 70 รายการ ครอบคลุมการบำบัดรักษาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบปัจจุบันที่ทันสมัย เช่น การบำบัดรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ การแพทย์แผนจีน อายุรเวท โฮมีโอพาธี และการแพทย์แผนโบราณ

ธรรมชาติบำบัด

Naturopathic Medicine combines the healing traditions of ancient India, China, and Europe with Western herbal medicine and modern scientific principles and technology. Naturopathic treatments include herbal medicine, nutrition and detoxification, flower remedies and homeopathy.  Naturopathy draws on a wide array of natural healing intervention and diagnostic techniques to promote optimal health and to treat as well as prevent disease.

Wellness Consultation
An initial Wellness Consultation is included with every Kamalaya stay. During this orientation, one of our Holistic Consultants will talk with you about your wellness concerns and goals and then advise you on the best treatment plan to maximise the benefit of your stay.

Wellness Follow-up Consultation
Many of our scheduled Wellness Programs include a follow-up consultation. You may choose to see one of our Holistic Consultants to review the progress of your program.

Naturopathic Consultation
Our ancestors knew the healing power of plants. In modern times, methods have been devised to extract the healing compounds from medicinal plants. Naturopaths utilise herbs for short or long term treatment to support, heal, nourish, stimulate, or strengthen the body or body systems. A wide range of acute or chronic ailments can be addressed. The use of medicinal herbs promotes self-healing, greater wellbeing and prevention of disease. During a Naturopathic Consultation the practitioner looks at the person as a whole, reviewing signs and symptoms of all body systems, lifestyle and a brief review of diet. Treatment may include an individualised liquid herbal extract preparation, nutritional supplements, and ways to optimise diet and lifestyle may also be discussed.

Nutritional Guidance
Healthy eating is an integral part of Naturopathy. The Naturopath will discuss your nutritional goals and look at current dietary patterns. Beneficial for people who already follow a ‘healthy diet’ as well as those who have little or no nutritional knowledge, this session gives plenty of easy to implement take home advice and takes an educational look at how foods work in the body. Individualised nutritional
advice will be provided for any specific health conditions. Kamalaya emphasises wholesome food, as dietary habits play an important role in preventative and curative aspects of health. Nutrition plays a major role in restoring and maintaining health by supplying necessary nutrients to body cells for energy production, tissue repair, hormone production and proper organ function.

Homeopathy
Based on the principle ‘Let Like be Cured with Like’,  homeopathy uses minute doses of a substance to stimulate the body’s vital force. This gentle yet powerful ancient healing art allows the body to balance and heal itself instead of fighting or suppressing symptoms. Prescribing a constitutional or ‘complete’ remedy can bring profound changes in acute or chronic ailments of a physical, mental or emotional nature. Physical, mental, and emotional thoughts and feelings are discussed including fears, dreams, and aggravating and ameliorating factors. Acute or ‘first-aid’ homeopathic prescriptions are also available. These are easy to use, and safe and effective for children, the elderly, pregnant or breast feeding women, and even animals. They are also safe to use with other medications or herbal preparations.

Bach Flower Remedies Consultation
During a Bach flower remedy consultation your emotional and physical state will be discussed, allowing the practitioner to design a remedy formulated specifically to meet your needs. Flower essences were used in ancient Egypt as well as India, Asia, Europe, South America and by the Australian Aborigines. This system was rediscovered and popularised 80 years ago in England by the work of Dr. Edward Bach. He suggested that physical illness is actually a message from our higher self, calling for a change in our mental outlook and way of living. Positive qualities that reside deep inside us are brought forth and emotional blocks are removed by the essences. Their activation allows us to replace fear with courage, insecurity with self-confidence and hatred with love, thus renewing your passion for life.

Bioresonance Energy Treatment
An excellent treatment to restore the body’s energy systems and reduce the effects of jet lag, it produces a gentle pulsating energy field, stimulating the body’s cells to activate various physiological processes. These gentle pulses are identical to the natural energy fields produced by the human body during exercise. Bioresonance harmonises the body’s energy and stimulates meridian pathways where energy levels seem depleted. Therapeutically, it boosts performance, increases metabolism for weight loss, improves circulation and regulates blood pressure. Bioresonance stimulates healing and reduces pain, and can also improve digestion, enhance detoxification, stimulate the immune system and increase wellbeing by promoting restful sleep and relaxation. For a deeper relaxation effect, light and sound therapy are combined with the use of LED spectacles and headphones. More than one treatment might be recommended depending on your goals.

Far Infrared Sauna
Far Infrared Therapy provides deeply penetrating heat while maintaining a comfortable air temperature of 42 - 45 degrees Celsius delivering many therapeutic benefits: stimulates circulation and boosts immunity, increases metabolism and the burning of calories, deep cleanses the skin, reduces cellulite, and promotes detoxification to purify the body. It may also reduce heavy metal accumulation in the body by promoting skin cell regeneration while unburdening the body of toxins. Various skin conditions may also be treated, and joint or muscular inflammation reduced. Enjoy deep muscle relaxation to banish tension and stress. Please arrive at Wellness Reception with sufficient time before this treatment to drink the necessary electrolytes for hydration purposes. The cold plunge pool should be avoided immediately after this treatment.

Colon Hydrotherapy
Colon Hydrotherapy is recommended during a detoxification program. The therapy aids in the removal of plaque and waste matter that may have accumulated over many years in the large colon, creating blockages and sluggishness in our digestive system. This therapy can improve ailments associated with a poorly functioning liver, including headaches, fatigue, irritability, skin conditions and many common allergies. The treatment is performed by a highly trained nurse. The water is heated to a comfortable body temperature and any noxious chemicals or contaminants are removed by the filtration system. A series of 3 - 5 treatments may be required for a full cleanse and a herbal implant may be prescribed for you during this treatment to maximise its health benefits. Chi Nei Tsang abdominal massage is recommended before each session for the best results.
Please see Wellness Reception for further information on Colon Hydrotherapy treatment including preparation and after care.

การแพทย์แผนจีน

Traditional Chinese Medicine (TCM) is the contemporary version of China’s 3,000 year-old medical system originating in Taoist philosophy. This ancient healing tradition is based on the recognition that there is a natural energy that resonates with the rhythms and cycles of life to which we are all connected. It is a comprehensive theoretical system based on the knowledge that vibrant health on all levels is the direct manifestation of a life lived in harmony with the principles of nature. The cycles, rhythms, and principles of nature are thought to be fully expressed within the human body in the form of the Five Elements. Therapies and treatments used include well- established techniques such as acupuncture, herbal medicine, massage, nutrition, Qi Gong and forms of Chinese internal practices (breath, visualisation and movement) for cultivating Qi or vital energy and directing it towards the healing of self and others.

Initial Consultation
Your consultation begins with diagnosis, using TCM techniques such as pulse and tongue assessment to help determine the most appropriate treatment program. Our TCM Doctor will then prescribe a series of treatments to suit your condition utilising the appropriate Traditional Chinese Medicine modalities from the list below. This initial consultation session also includes treatment.

Acupuncture
An Oriental healing system based on ancient knowledge and Taoist understanding of energy principles and anatomy. In Chinese Medicine, energy is believed to flow along pathways called meridians, and it should flow in a free and unobstructed way, much like your bloodstream. If there is a blockage, then
disease may result. Acupuncture aims to restore the flow of vital energy in the body for healing and revitalisation. Minuscule, hair-thin sterile needles are used on specific points (acupuncture points) in order to re-establish the flow of energy and thereby correct imbalances, restore health, and bring about enhanced states of physical, emotional and mental wellbeing. Acupuncture  facilitates and supports the body’s innate ability to heal itself and preventively, to maintain optimal levels of wellness and vitality.

Moxibustion
Moxibustion involves the burning of Mugwort or ‘ai ye’. The heat is applied to specific points and areas of the body to invigorate the circulation of Qi. This ancient technique increases blood circulation and vital energy while promoting the healing of various disorders and enhancing immunity and overall health.

Cupping
An ancient healing technique using glass or bamboo cups to release blockages and improve circulation in specific areas of the body (neck, shoulders, upper and lower back, thighs). The cups are either stationary or can be used as a moving cup massage. This stimulates the movement of stagnant Qi and blood to the surface, allowing for the flow of new, healthy Qi and blood to the desired area. Cupping is recommended where there is body stiffness, muscular pain, or where increased circulation is desired.

Facial Acupuncture
In this session, the practitioner treats the imbalance of physiological conditions that may influence your appearance by using both body and facial acupuncture points. Also known as cosmetic acupuncture, facial acupuncture boasts a wide range of benefits, including a reduction in acne and fine lines, as well as an improvement in overall skin texture. A powerful anti-ageing treatment with minimal side effects; improves the long-term health of skin by increasing elasticity and firmness and reducing fine lines resulting in a smoother complexion and an improved overall texture. It can help minimise deep wrinkles, reduce the double chin and minimise sagging skin.

Chinese Herbal Medicine
With over 300 herbs listed in the Chinese Materia Medica, Chinese herbal medicine is the world’s largest organised system of herbal medicine. Chinese herbs can help restore balance of yin and yang by means of their stimulating, releasing, astringing, harmonising, tonifying, calming and detoxifying actions. A Chinese herbal remedy will consist of several herbs acting synergistically to treat the conditions presented. These remedies are gentler and more natural than conventional medicines. After an in-depth consultation, our TCM practitioners will formulate a customised blend of herbs to address your symptoms and root imbalances and help bring you back into harmony. The herbs are particularly effective with chronic problems as well as the more acute versions of the common cold and flu.

Functional Medicine Assessments

Functional Health Testing with PAAR
Our bespoke functional health assessments in partnership with PAAR London, allow you to experience a deeply personalised holistic wellness immersion and more meaningful healing journey during your stay with us. Before arriving to Kamalaya, you have an option to choose a screening to match your wellness program. Just select a testing kit that best suits your health goals and receive it at home up to nine weeks before departing for Thailand. Your results will be available on arrival at Kamalaya where our expert wellness consultants will further customise your wellness retreat specific to your individual needs.

High-Sensitivity Preventive Cancer Screening
Before cancer develops, there are some early warning signs such as cell proliferation and disordered apoptosis (cell death). When cell proliferation occurs, certain tumour markers accumulate in the cells such as Apo10 and TKTL1. This process is common to all solid tumours, which allows the High-Sensitivity Preventive Cancer Screening to cover multiple organs for tumours in a single test.
Blood samples are collected by one of our caring nurses. Results may take up to seven days, following which, Kamalaya’s in-house medical doctor reviews the results with you during an in-depth consultation. In addition to testing already-formed tumours, the screening can also detect if a person is in a high-risk or pre-cancerous state.
*This High-Sensitivity Preventive Cancer Screening only scans for solid tumours, other forms of cancer such as leukaemia (cancer of the blood) or myeloma (cancer of the bone) will not be detected. The test works with 97.5% accuracy.

Comprehensive Check-up Packages
Various comprehensive check-up packages are available through Kamalaya in cooperation with Bangkok Samui Hospital. For a complete list, please enquire at reception or consult with our team of nurses.

Blood & Urine Analysis
Blood and urine testing services are available through Kamalaya in cooperation with Bangkok Samui Hospital. For a complete list, please enquire at reception or consult with our team of nurses.

Functional Medicine Consultation
Appointments are available with our Functional Medicine Doctor for any health concerns or individual needs, including women’s health checks and general annual health checks.

Bio-Impedance Analysis
Bio-impedance analysis (BIA) is a method of measuring several key health markers, including hydration levels, the ratio of body fat against lean muscle mass and cellular vitality. It helps determine a realistic measure of your health and wellbeing, providing helpful information for setting goals for weight management and fitness and making appropriate recommendations to achieve a better body balance to improve overall health and prevent illness. A full body Bio-Impedance Analysis gives valuable information on cellular health, metabolism and toxicity to help create naturopathic, nutrition or exercise programs suited to your individual needs.

3D Full Body Scan
A comprehensive fitness and alignment scan measuring various metrics including Body Composition, Circumference Measurement, Postural Balance, Basal Metabolic Rate (BMR) represented in an avatar to easily track your progress. An essential tool for fitness, weight rebalancing and structural alignment. A digital report will be analysed by your Physiotherapist or Fitness expert who will make the best recommendations on how to target your wellness goals. A follow-up scan can be booked to track your progress.

Longevity Treatments & Therapies

IV Infusion Therapy
In support of your journey to lifelong wellness, an extensive selection of IV therapies is available to enhance health, performance and longevity. Whatever your concern, our potent infusions provide powerful benefits from boosting brainpower, metabolism, energy levels and immunity to reversing the signs of ageing.


Ozone Therapy

Enhance the progress of your recovery from infections and viruses, heart conditions, wound healing from surgery and injury, or get support for autoimmune diseases, respiratory issues and digestive problems with powerful Ozone Therapy treatments. Boost your immunity, aid healthy ageing and improve overall wellbeing and vital energy.

Ozone therapy is done through autohemotherapy by drawing from your blood, mixing it with medical-grade oxygen that is exposed to UV light creating O3 bonds and reinjecting it into your bloodstream. The treatment is completely safe and painless and is supervised by our in-house medical team, while highly trained medical nurses administer an activated form of oxygen. The nurse will be present throughout the treatment to ensure guests are comfortable. One session may last 60-90 minutes depending on your overall health and physical condition.


Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)

With hyperbaric oxygen therapy (HBOT) blood plasma can carry many times more oxygen to the tissue than is possible under normal atmospheric pressure which stimulates the regeneration of cells. Apart from providing exceedingly good results for age-related conditions, this invigorating treatment offers solutions for a wide variety of cases. Used to help improve the quality of life for patients with cancer and brain dysfunction, those with chronic fatigue syndrome, as well as those suffering from sports injuries, HBOT is ideal for anyone who is serious about their overall wellbeing.

Before a guest undergoes hyperbaric oxygen therapy, Kamalaya’s medical team will examine the guest’s physical condition to ensure safety and prevent any possible complications. On c e approved, the guest will be assisted into the hyperbaric chamber. Inside the chamber the guest will lie wearing an oxygen mask, while 93 - 97% pure oxygen is released and the atmospheric pressure is increased to greater than normal. Inside the chamber, the guests can adjust their posture and position so that they are comfortable and relaxed throughout the treatment.

The therapy session lasts between 60 - 90 minutes and the number of recommended HBOT sessions depends on the purpose of the treatment and how well the patient responds to the therapy. When the session is complete, the chamber is slowly depressurised to normal atmospheric pressure before the guest can exit the chamber. This treatment is not suitable for those with claustrophobia.

กายภาพบําบัด

Physiotherapy session
Physiotherapy helps to address reduced freedom of movement and function caused by postural imbalances, natural ageing and trauma. Our expert Physiotherapist will first evaluate your condition, taking into consideration alignment, posture, gait and any obvious restrictions of movement. As well as helping to relieve pain, physiotherapy treatment also incorporates practical exercises to improve your range of motion, correct muscular imbalances, rehabilitate injuries and guide you on the path to recovery. The first session includes an initial assessment and treatment. Follow up sessions can be booked for 60 minutes or 90 minutes.

Myofascial Release Therapy
Myofascial Release Therapy focuses on releasing muscular shortness and tightness by using therapeutic massage and pressure point techniques on the thin layer of connective tissue or ‘fascia’ located beneath the skin. The role of fascia within the body is to attach, stabilise, cover and separate our muscles and other internal organs. Inflammation, trauma, surgical procedures and structural imbalances can create restrictions in this connective tissue leading to pain and reduced motion. Myofascial Release Therapy is an effective treatment for carpal tunnel syndrome and can also be used to address ongoing back, shoulder and hip pain as well as other affected areas that contain soft tissue.

Targeted Radiofrequency Therapy (TR-THERAPY)
By utilising targeted electromagnetic wave frequencies, the healing process of acute and chronic sport injuries and musculoskeletal disorders is accelerated. An excellent aid when treating local muscle spasm, trigger points, fibromyalgia, tendinitis, cervical pain and post-traumatic edema. TR-Therapy will be combined with massage, passive motion, muscle activation or other physiotherapy manual techniques. The therapeutic effect is noticed instantly, and the benefits are experienced long after the session.

Revival Exercise
Our Physiotherapist will begin with a detailed analysis of your posture, muscles and gait to identify any imbalances. They will then create a customized program of Revival Exercises designed to strengthen the body and stabilise the joints. These Revival Exercises may incorporate Pilates exercises, stretching and other techniques to enhance core stability, improve muscular posture and correct structural imbalances.

Abdominal Organ Therapy
Abdominal Organ Therapy is a manual therapy consisting of gentle, specifically placed manual forces that encourage normal mobility, tone and tissue motion of the internal organs, their connective tissue and other areas of the body. Motion is a sign of life itself. Everything in the universe is in motion. Everything moves in space and time and humans are no exception to this rule. Our bodies need movement to be healthy. This same principle applies to every structure in our bodies including the internal organs. Tissues lose their normal motion when they become inflamed. It can be conceptualised as a localised drying out of the affected tissues. Many factors can cause tissue inflammation including: infections, direct trauma, repetitious movement, diet, environmental toxins and emotional stress. The natural healing process involves local disruption of these relatively inelastic, granular tissues and their restoration to normal tissue fibres with the reability for appropriate motion.

การบำบัดรักษาด้านจิตและอารมณ์

Discovering the power of the mind can help you to create beneficial life changes in many areas. Whether you are embarking on a program as part of a new beginning, or simply taking some time out to recharge and re-energise, taking care of the mind, emotions and thought processes is a vital part of an integrative approach to a more balanced lifestyle. Mental and emotional healing can play a big part in supporting changes in your life, including physical changes. Our therapists can help to guide you and will provide stress management strategies and healing modalities to suit your individual needs.

Stress Management
Ultimately caused by imbalance, stress is the body’s attempt to regain balance. Ongoing stress causes a prolonged physiological response that results in every system within the body being affected, sometimes without you being aware; circulatory, respiratory, nervous, digestive, immune and hormonal systems are all at risk. Poorly managed stress can have serious consequences and may manifest physically, mentally and emotionally. After assessing your lifestyle and key  stressors, your goals will be discussed, followed by the recommendation of practical tools and techniques to better manage the effects of stress in your life. These strategies may help you to feel more in control of situations, feel calm, think clearly and cope better in times of stress. With daily practice, you may be able to manage potential stressful situations in a proactive as well as reactive manner.

Mind-Body Balance
“Balance is the key to a healthy life”. The Mind-Body Balance sessions are aimed at bringing this balance in our emotional and mental realms which in turn affects the physical realm. Your practitioner may assess you for signs and symptoms of mood/emotional imbalances, anger, anxiety and excessive worrying which may manifest as physical exhaustion, weight gain, eating disorders and insomnia. Through a process of counseling, yoga nidra, pranayama and meditative practices your personal mentor will help you find this inner balance.

Personal Mentoring
Personal mentoring sessions create a holistic healing experience that affects the physical body and brings balance to the emotional and spiritual realms. These sessions focus on helping you become free of conflicting and repetitive responses, rediscover your core strengths and values, establish greater love and connection in relationships, heal past emotions and discover a wonderful new way to get the best from life. Your Personal Mentor will take you through a process of healing using profound insights, powerful practices and ancient techniques of divine energy transfer.

Meditation
Meditation restores a state of balance and peace and leads us to greater levels of physical, mental, emotional and spiritual wellbeing. Learn tailor-made meditation techniques to suit your particular needs, goals and level of experience. With regular practice you will experience profound shifts and enhanced feelings of peace and happiness.

Pranayama
Pranayama is a system of yogic breathing techniques designed to maximise the flow of prana (vital life force). A private session will guide you in various techniques to control and regulate the breath, helping to calm the mind, balance emotions and reduce stress and anxiety. Your session will be tailored to your specific needs and level of experience.

Ayurvedic Therapy

อายุรเวท หมายถึง ศาสตร์แห่งชีวิต เป็นระบบธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม ซึ่งเกิดขึ้นกว่า 3,500 ปีก่อนพุทธกาลซึ่งถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ของอินเดีย อายุรเวทเป็นศาสตร์ที่ช่วยสร้างความสมดุลให้ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดื่มด่ำไปกับทรีทเมนท์จากอายุรเวดิคเธอราพิสผู้มากด้วยประสบการณ์ 

ข้อแนะนำ: ในวันที่จะรับการบำบัดด้วยอายุรเวท ควรงดการอาบน้ำและการใช้ห้องอบสมุนไพรจนกว่าจะจบทรีทเม้นท์ และแนะนำ ให้พักผ่อนหลังจากการรับบริการ


นวดรอยัลอายุรเวดิค
นวดโดยการใช้น้ำมันอุ่นชโลมไปทั่วร่างกาย ตามด้วยการนวดด้วยเทคนิคของอายุรเวท เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อผ่อนคลายระบบประสาท สร้างความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ แนะนำให้อาบน้ำอุ่นหลังจากการรับบริการ


นวดมาร์ม่าพ้อยท
เป็นการนวดกดจุดพลังงานทั้ง 107 จุดทั่วร่างกายเพื่อช่วยในการขจัดสารพิษและคลายความตึงเครียดของร่างกาย การนวดมาร์ม่าพ้อยท์จะทำให้คุณสัมผัสถึงความสมดุลและรื่นรมย์

 

ชิโรดารา
เป็นหนึ่งในศาสตร์การบำบัดแบบอายุรเวทโบราณที่โดดเด่น คำว่า “ชิโรดารา” มาจากภาษาสันสกฤต โดย “ชิโร” แปลว่าศีรษะ
“ดารา” แปลว่าการไหล ซึ่งใช้น้ำมันอุ่นซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ โดยจะหยดบริเวณหน้าผากที่เป็นจุด
จักระ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสงบและมีสติในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งของร่างกาย การหยดน้ำมันชิโรดาราบริเวณหน้าผากนั้นจะกระตุ้นระบบประสาทต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนบางตัว ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ ให้เกิดความผ่อนคลาย ความพึงพอใจและความสุข ทั้งนี้หากทำควบคู่ไปกับนวดน้ำมันตามธาตุของศาสตร์อายุรเวทแบบต่าง ๆ และนอกจากการบำบัดดังกล่าวจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย สงบใจแล้ว ยังสามารถปรับสมดุลของความดันภายในร่างกาย ลดอาการเครียด ไมเกรน ภูมิแพ้ ความซึมเศร้า หดหู่ และเชื่อมโยงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการควบคุมระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังจากทำชิโรดารา


คาติวาสตี
“คาติ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึงหลังส่วนล่าง ช่วยรักษาอาการผิดปกติของหลัง เช่น อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก หรือเส้นประสาท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับผู้มีความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจ ปัญหาของระบบการสืบพันธ์ุ ความไม่สมบูรณ์ทางด้านจิตใจ และการได้รับการความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง นวดโดยการวางแผ่นแป้งที่ขดเป็นวงรอบบริเวณส่วนหลังที่มีปัญหา และเทน้ำมันอุ่นซึ่งผสมสมุนไพรลงไป ทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นตามด้วยเทคนิคการนวดบริเวณหลังและประคบด้วยผ้าร้อน แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังการนวดคาติวาสตี


พาธกัลจารี (นวดโดยใช้เท้า)
เป็นการนวดด้วยเท้า พนักงานนวดจะใช้น้ำมันอุ่นชโลมทั่วตัวโดยใช้มือและเท้า มีเทคนิคการนวดคือพนักงานนวดจะเดินบนตัวลูกค้า การนวดพาธกัลจารี ช่วยคลายความตึงเครียด ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวดหลัง อีกทั้งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต การนวดแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบนวดหนักและมีปัญหาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อสูง

Traditional Therapeutic Treatments

Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures
According to ancient Taoist theory, the body has three main energy centres - the ‘Three Dantian’ – where our life force or vital energy ‘Qi’ is gathered, stored and distributed throughout the entire body. Each Dantian is associated with particular physical, emotional and psychological functions and each is brimming with a specific type of energy. Collectively, the Dantian are referred to as the ‘Three Treasures’. This treatment combines healing methods selected for their ability to activate, harmonise and balance the ‘Three Treasures’ in order to restore the flow of vital energy for healing and revitalisation. These include techniques from Tui Na massage, Reiki and crystal healing as well as aromatherapy using Kamalaya’s bespoke ‘Three Treasures’ oil blends created specifically for this treatment. As well as supporting the individual function of each energy centre, it promotes an enhanced balance and harmony of the mind, body, emotions and spirit and creates an overall feeling of peace and integral alignment.

Chi Nei Tsang (Taoist Abdominal Massage)
Chi Nei Tsang is excellent for a diversity of health imbalances from digestive problems to nervous tension and stress. It promotes circulation and therefore health of the internal organs, while also balancing the nervous system to release stress and facilitate healing. Based on the Taoist theory that refers to the
‘gut’ as a ‘second brain’, this treatment releases stored emotional and psychological tension and stress thereby promoting healing on an emotional level. A series of treatments is most beneficial. Chi Nei Tsang is especially recommended for all detoxification, stress release and weight balancing programs.

Lymphatic Drainage Therapy
This is a detoxifying treatment, using gentle rhythmic strokes and soft pumping movements to encourage the movement of lymphatic fluid without the firm pressure techniques of a regular massage. The lymphatic system acts as a transportation network for the immune system and also as a filter for harmful toxins. By encouraging the movement of lymph fluid to localised lymph nodes your body is supported in efficiently eliminating waste products. Lymphatic drainage may be particularly beneficial in addressing water retention, detoxification and weight loss. This gentle and soothing treatment is also recommended to calm the nervous system and restore sleep. For maximum benefits, two or more treatments are recommended.

Reiki
Reiki, a Japanese word meaning ‘Universal Life Energy’ is a therapy in which the Reiki healer is a channel or conduit for the energy. Reiki is an extremely effective technique for stress release and total relaxation. A sense of peace, vitality, and joy combined with the extremely pleasant feeling of security are common experiences. Reiki accelerates the body’s natural healing power and opens the mind, body and spirit in order to restore balance on an emotional and mental level. It is a nurturing energy that harmonises the mind, body and soul.

Indian Head Massage
Based on the ancient healing system of Ayurveda, this massage treatment is received in a seated position to relieve tension and blockages from your shoulders, neck, back and scalp. Using deep thumb and finger pressure, you will experience improved circulation to the head, the release of emotional and physical tension, and an enhanced state of relaxation and mental clarity.

Traditional Asian Hand Massage
Inspired by Korean hand acupuncture, this highly effective treatment opens the energy channels of your chest, lungs, and heart center thereby facilitating the release of accumulated emotional stress and old emotional patterns (particularly those associated with sadness and grief). Profoundly effective for opening your heart centre and facilitating the flow of joy, love, and bliss, this treatment has a deeply balancing effect on your psyche. It also soothes the nerves in the arms and hands and helps reduce tension associated with desk work.

Traditional Asian Foot Massage with Herbal Foot Soak
Kamalaya’s Asian Foot Massage with Herbal Soak is a nourishing treatment which begins with a warm foot soak infused with locally sourced fresh and dried herbs renowned for their therapeutic properties. These herbs help to reduce muscle tension & stress, induce better sleep, inhibit arthritis, reduce inflammation and improve overall blood circulation. To ensure optimum benefits, the water temperature in the foot bath is set as close to 43 degrees as is comfortable. This allows the warmth to gradually penetrate and move up the legs and deeper into the body, bringing with it a welcome sense of calm and rejuvenation. A traditional Asian Hand Massage is then performed to open the energy channels of the chest and related organs, as well as opening the lungs for deeper breathing and the release of accumulated stress and emotions. Following this, a Traditional Asian Foot Massage works on specific pressure points to systematically activate nerve reflexes, thereby stimulating all of the body’s organs
and tissues to improve overall function and wellbeing.

Traditional Asian Foot Massage
Ancient Chinese theory of approximately 5000 years ago observed that feet are miniature maps of your entire body, with specific points on the feet corresponding to all major body parts and organs. This treatment uses specific pressure points to systematically activate the nerve reflexes, thereby stimulating all body organs and tissues to improve overall function and wellbeing. Effective for calming the mind, relieving headaches and inducing deep and restful sleep.

Traditional Thai Massage
Thai massage is based on the discovery of ten invisible energy lines called Sen, which run along the body. Your journey begins with a masterful combination of Thai stretching techniques and deep tissue pressure point massage. This stimulates the blood flow, releases toxins, and allows the body to naturally heal itself and restore suppleness. Daily Thai Massage can help accelerate the pace of the detoxification process and reduce any discomfort.

Traditional Thai Herbal Compress Massage
The use of herbal heated compresses is a traditional Thai therapy which dates back to ancient times, when it was the secret healing technique of Buddhist monks and local herbal healers. Thai Herbal Compress involves special poultices made of herbs and spices that are wrapped in muslin and steam heated. Steam heating allows the release of natural essential oils and aromas from the herbs and spices to help promote deep relaxation, reduced stress and fatigue, increased physical wellbeing, enhanced alignment and postural integrity of the body, improved circulation of blood and lymph and the stimulation of the internal organs.

Traditional Thai Therapeutic Treatment
Traditional Thai Therapeutic Treatment is also known as ‘medical massage’ and is based on the Royal Thai style, ‘Rajasamnak’ which was historically only used to treat the Thai aristocracy and the Royal Family. Furthermore, the theory behind Traditional Thai Therapeutic Treatment is also based on the medical inscriptions and illustrations displayed at Wat Pho temple in Bangkok. This temple is renowned for its prestigious massage school which utilises ancient pressure point techniques. These therapeutic points and energy pathways known as Sen, are based on the principle of energy flow where applying massage techniques at precise anatomical locations produces specific therapeutic effects.

Vital Essence Oil Massage
Kamalaya’s unique Vital Essence Oil Massage combines Asian knowledge of energy principles with the science of aromatherapy to create the perfect synergy between East and West. This magical and harmonising experience is a simple and effective way to let go of tensions, improve your health, balance your emotions and enhance your life. One of our Five Element essential oils will be selected to suit your body’s constitution: Water, Wood (Air), Fire, Earth, and Metal (Ether).

Upper Body Tension Relief
This deep tissue massage focuses on releasing tension and discomfort in the areas most commonly affected by lifestyle and stress. Modern lifestyles which include long hours sitting at a computer and frequent travel on planes and cars promote poor posture and limited or repetitive movement. This leads to an imbalance in our natural flow of movement causing restricted blood flow, blocked energy circulation and even shallow breathing which often manifests as tension, fatigue and pain. Overworked areas such as back, neck and shoulder muscles tend to contract causing tightness and pain. By working deep into the layers of muscles and connective tissue with slow but very firm strokes, this massage effectively relieves tension and contractions in those areas and guides the body back to its natural state of balance. This treatment may also help to relieve headaches and stress.

Lower Body Tension relief
With a specific focus on addressing the lower back and legs which are much affected by modern sedentary lifestyles, this treatment provides an intensive release of tension and stress using a variety of therapeutic and remedial techniques. This massage treatment improves blood circulation, alleviates
anxiety and brings about a state of deep relief and relaxation. Potent active ingredients that penetrate into the tissue and strengthen muscles and joints are used together with techniques that will dissolve any tension in the body.

ทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงผิวพรรณ

การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพรเพื่อขับสารพิษ
สมุนไพรตะวันออกถูกนำมาใช้ในการขัดผิวอย่างอ่อนโยน ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ต่อด้วยการพอกผิวด้วยโคลนขาวของไทยเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย ตามด้วยการพอกตัวซึ่งเป็นที่นิยมใช้มาอย่างยาวนานของสตรีไทยเพื่อผิวสะอาดและกระจ่างใส สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้มีคุณสมบัติทั้งในด้านความงามและส่งเสริมสุขภาพ โดยช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต การขัดและพอกตัวด้วยสมุนไพร เหมาะสำหรับผู้มีอาการบวมน้ำ การไหลเวียนไม่ดี มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อและมีการสะสมของสารพิษในร่างกาย


การขัดตัวด้วยเม็ดบัว
เลือกใช้เฉพาะเม็ดบัวที่ผ่านการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิว เพื่อผลัดเซลล์ผิว กลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบาง ผิวแห้ง และผิวแพ้แดด


การพอกตัวด้วยผลิตภัณฑ์จากเม็ดบัว
ช่วยในการบำรุงผิวพรรณ คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิว ขณะที่ผ่อนคลายไปกับการนวดศีรษะประมาณ 20 นาที ระหว่างการพอกตัว กลิ่นหอมของดอกบัวช่วยผ่อนคลายจิตใจ แนะนำสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบาง ผิวแห้ง และผิวแพ้แดด


การขัดและพอกตัวด้วยผลิตภัณฑ์จากเม็ดบัว
เป็นการผสมระหว่างการคุณประโยชน์ของการขัดตัวด้วยผลิตภัณฑ์จากเม็ดบัว และคุณสมบัติในการทำนุบำรุงผิวด้วยการพอกตัวด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกบัวเพื่อประสบการณ์ความสดชื่นทั้งกายและใจ


การพอกตัวด้วยว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ช่วยในการกำจัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและปรับสภาพผิวให้ชุ่มชื้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติลดการอักเสบของผิวและมีความเย็นตามธรรมชาติที่จะช่วยสมานผิวที่กร้านแดด ช่วยบรรเทาอาการคันจากผิวระคายเคืองจากแมลงกัดต่อย เหมาะกับทุกสภาพผิว

ทรีทเม้นต์เพื่อการบำรุงผิวหน้า

Our skin care products are 100% chemical free, luxurious and effective. Utilising natural ingredients from the earth and sea, they only include extracts and essential oils of the highest grade. Please note that our Facials do not include extractions.

Holistic Acupressure Facial Massage
The fruit of a collaboration between our Thai medicine practitioner and cranio-sacral therapist, this deeply relaxing treatment uses traditional Thai meridian principles to slow down a hyperactive mind and restore inner calm. The face is gently prepared with coconut oil before acupressure points on the face,
neck and ears are stimulated using fingertips and heated herbal compresses packed with nourishing Thai medicinal powders. The massage technique promotes lymphatic drainage for a detoxing effect that leaves you with a clear head, radiant glow and a soothed soul.

Power Lifting Facial
Suitable for all skin types, this is therapy tightens and brightens tired skin with a powerful antioxidant infusion. Sonic deep cleansing followed by the most advanced non-invasive face lift technology by Pure Lift Pro+, stimulate facial muscles to reduce puffiness while the restorative powers of Organic Pharmacy’s specialized serums visibly tone and tighten, leaving your skin renewed and rejuvenated.

Immune Recovery Facial
Suitable for all skin types, this facial combines deep cleansing and a rose crystal massage to soothe the heart and solar plexus chakras. Creating a sense of calm while imparting powerful skin benefits, you will experience inner peace, harmony and balance from the inside out with this Immune Recovery Facial using The Organic Pharmacy products.

Anti-Ageing Revive & Awakening Facial
Suitable for a dry and mature skin, this revolutionary facial creates extraordinary rejuvenating results. Boosting circulation, delivering nutrients and antioxidants deeper into the skin renews skin cells and repairs skin damage. Age-defying contouring techniques lift facial tissues and re-energize the skin, while a Rose Quartz Crystal facial massage relaxes and tightens pores, leaving your skin with a healthy glow.

Signature Rose Lymphatic Facial
This deeply cleansing facial is followed by the application of three masks to decongest, brighten and hydrate, leaving the skin fresh and radiant. Lymphatic drainage and acupressure massage firm the skin and reduce puffiness. A relaxing massage of feet, hands, arms and scalp evokes a deep sense of relaxation.

Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez

The Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez is internationally famous for its unique medical approach to foot treatments. Drawing on professional expertise and experience as a French podiatrist, his exclusive treatments for feet, nails and hands are a fusion of wellbeing and beauty.


Bastien's Pedicure
A comprehensive dry pedicure, with gentle buffing to restore the natural beauty of the nails, revealing a healthy shine; followed by a skin treatment to effectively eliminate irregularities, hard skin and dryness; culminating in a deeply relaxing massage from the toes up to the knees relieving any tension and heaviness.


Bastien's Manicure
An exceptional manicure in 3 steps: a cuticle and nail treatment, including a natural beauty finish to the nail and a thorough massage of the forearms, wrists, hands and fingers. An unforgettable experience.


Nail Enlightment
A foot treatment focusing on the beauty of nails, and cuticles and light smoothing of skin dryness. Nails are reshaped and buffed with chamois leather and a pearly buffing cream. Resulting in healthy, shiny and natural beauty to nails. It ends with a relaxing foot massage.


Foot 'Refoundation' Massage
A treatment designed for the total wellbeing of the feet and legs. This truly relaxing massage is from the toes up to the knees, focusing on muscle tension, joint mobility, blood circulation, skin elasticity and the swollen soles of the feet. The preliminary exfoliation performed with the Black Diamond Scrub will ease the penetration of the cream used during the massage optimising the effects of its active ingredients. Ideal for heavy and tired legs after a long flight or training.

Parafin Touch
After a Bastien’s pedicure or a Bastien’s manicure, this optional treatment is recommended for very dry feet and hands. With the warmth and the occlusive action of the paraffin, perspiration occurs on the upper layer of the epidermis hydrating the skin. Paraffin also has soothing properties which help the feet and hands to become soft and silky.


Black Diamond Scrub Touch
Elevate your pedicure or manicure by adding the Black Diamond Scrub Touch. This mineral foaming scrub permits vigorous natural exfoliation, aiding the removal of dead skin cells leaving it smooth and silky. Essential thyme and sage oils contribute to maintaining healthy and elegant feet and hands.

Removal of Gel Nail Polish

Personal Training

Our Personal Fitness Trainers are available to help, guide, motivate and inspire you to reach your fitness goals and provide professional training advice during your stay.


Strength Balance & Stability Training
Strengthen your muscles, tendons, ligaments and bones to build and maintain full body strength, balance and stability. Our fitness coaches will develop and deliver a program of exercises which will keep you functionally strong and protect you from injury during any sport, exercise or even accidents.

Cardiorespiratory Training (Maximal Fitness / High Intensity)
Our personal trainers will work with you to improve your maximal aerobic capacity with a series of cardiorespiratory training routines. This develops your ability to process oxygen, boost fitness, energy levels and make walking up steps or hills effortless.

Functional Longevity Training
Stay strong, mobile and stable well into your later years. Easily and safely push, pull, sit, stand, carry, lift, climb as evolution intended. Functional fitness is an excellent way to develop all your body’s natural abilities and prevent injury during sport or everyday activities.

Functional Mobility Training
Identify and fix muscle and mobility imbalances to reduce pain, movement impingements and improve overall mobility for any sport or exercise. Our coaches will work with you to triage any muscular or mobility imbalances to improve your performance in your chosen sport or simply alleviate symptoms from any previous issues.

Aqua Training
In a group or one-to-one basis, enjoy the supportive buoyancy of the water combined with some muscle stimulation and cardio aerobic movements using hand buoys, aqua bikes and floats. Ideal for those with mobility issues or coming back to fitness from injury or surgery.

Swimming Lessons
Increase your confidence in the water with our expert swimming coaches in our lap pool with stunning views over the Gulf of Thailand. There is no better place to finally get your water wings!

TRX Suspension Training
TRX (Total-Body Resistance Exercise) is a form of suspension training that uses body weight exercises to develop strength, balance, flexibility and core stability simultaneously.

It requires the use of the TRX Suspension Trainer, a performance training tool that leverages gravity and the user’s body weight to complete the exercises. Perfect for those wishing to safely develop full body strength and stability or those coming back from an injury.

Super Stretching
This session focuses on deep stretching of the muscles using a clear understanding of physiology and anatomy. The assisted stretches and strong pressure utilise aspects of Thai massage and yoga to help relieve muscular tension and promote healthy circulation. Super Stretching is ideal for warming up the body prior to exercising and is equally effective after yoga or exercise to warm down and improve muscle flexibility.

Holistic Movement Classes

Most holistic fitness practices are available as group or private classes.

Qi Gong
Qi Gong, ‘Vital Force - Energy Cultivation’, is based on ancient Chinese wisdom that promotes states of vibrant health physically, mentally and spiritually. Gentle movements, breathing practices and meditation are combined to increase vitality and bring about internal harmony.

Tai Chi
Tai Chi is an ancient Chinese discipline to promote health, relaxation and meditation. Using gentle movements in combination with controlled breathing, Tai Chi is great for releasing tension, maintaining and enhancing muscle suppleness and tone, and promoting a heightened integration of body, mind and spirit.

Reformer Pilates
This is a full body strengthening system designed to target your core muscles featuring Reformer Pilates machines. This form of Pilates is generally more intense and more dynamic than mat-based Pilates as it adds resistance to the Pilates exercises via the use of the springs which form part of the machine. Reformer exercises are designed to build up strength and muscle tone without bulking you up. The movements will help you develop proper body mechanics for better posture and balance and be more flexible and energetic.

Hatha Yoga
Hatha Yoga is a general term for all physical yoga practices. The word Hatha implies balance; within the body, between different forces, between the energy of the sun and the moon, between strength and flexibility, and between the body and mind. This class is a good introduction to the holistic practice of yoga and basic yoga postures, variations of postures are offered to suit different levels.

Yin Yoga
Yin yoga is a style of yoga which is passive and still. Postures are entered into slowly and are held from one to five minutes with the use of props to aid the physical body to relax. This enables stretching to occur into all layers of connective tissue and to help stimulate and balance the energy channels throughout the body. A Yin practice is an opportunity to practice concentration and mental stability while encouraging a feeling of releasing and letting go. No previous yoga experience is needed to join this class, options for all levels are offered.

Therapeutic Yoga
An inherently holistic approach that simultaneously works within body, mind, breath and spirit in order to strengthen all body systems through gentle postures, bandha and mudra techniques.

Vinyasa Yoga - Dynamic Flow
An active class in which postures and movement are linked together with breath to bring mobility tothe body and stability to the mind. Postures also help build overall strength and flexibility within the body. The postures often flow together – becoming a dance like sequence. Previous yoga experience is required for this class.

Introduction to Ashtanga
Based on the Ashtanga yoga primary series, a set sequence of postures is practiced with movement led by the breath. Mental focus and discipline can be developed along with building physical strength and stamina. After the initial sun salutations, postures are held for five breaths and linked with a half sun salutation. This is one of the more vigorous styles of yoga and is recommended for guests with yoga experience and prior familiarity of yoga postures.

กิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

เพิ่มความรู้สึกดีให้กับตัวเอง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของเรา ที่มีความหลากหลายตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมได้ตามเวลาที่คุณสะดวก ตามระดับความแข็งแรง อายุและประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เราออกแบบกิจกรรมของเรามาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมสุขภาพให้มีประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อสร้างช่วงเวลาให้แขกของเราได้เชื่อมต่อกับผู้อื่นอีกครั้ง ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการออกกำลังกายและการฝึกปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงท่าทาง เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความมีชีวิตชีวา และทำให้จิตใจสงบ เราขอแนะนำให้คุณทดลองและเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการในระหว่างการเข้าพัก
ชี่กง

เพิ่มพลังชีวิตและสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกาย ผ่านทักษะการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลของชี่กง ซึ่งเป็นการผสานการฝึกลมหายใจและการทำสมาธิเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงการทำงาน เพิ่มการรับรู้และเพิ่มการไหลของพลังงานตามธรรมชาติของร่างกาย

ที แชร์ริ่ง

ซันบาวได้แสดงวิธีการชงชาจีนแบบดั้งเดิมมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งคุณสามารถไปลิ้มลองชาอู่หลงจากเทือกเขาสูงที่คัดสรรมาอย่างดี และเพลิดเพลินกับการสนทนาอย่างผ่อนคลายกับแขกคนอื่น ๆ ได้ที่อัลเคมี่ เลาจ์ ทุกวันอังคาร วันศุกร์และวันอาทิตย์ช่วงบ่ายเวลา 15.00 - 17.00 น.

ชั้นเรียนการทําอาหารเพื่อสุขภาพ

เรียนรู้วิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพจากคามาลายากับเชฟผู้เชี่ยวชาญของเรา ซึ่งคลาสจะจัดขึ้นที่ห้องอาหารโซม่า ที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารที่น่าลิ้มลอง ก่อนที่จะได้รับประทานอาหารเหล่านั้นร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณ

การพูดคุยและเวิร์คชอปด้านสุขภาพโดยผู้ให้บริการทรีทเมนต์แบบองค์รวมจากภายนอก

ทีมนักธรรมชาติบำบัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิต แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยของเรา จัดให้มีการอภิปรายเป็นประจําเพื่อแบ่งปันความรู้และเพื่อติดต่อกับแขกในลักษณะของการสนทนาแบบสองทาง คือมีการถาม - ตอบกันได้ นอกจากนี้เรายังมีเวิร์คชอปและการพูดคุยเป็นประจําโดยผู้ให้บริการทรีทเมนต์เฉพาะทางจากภายนอกของเรา

แอโรบิกในน้ำ

อควา แอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่ดีในการสร้างความแข็งแรงและกระชับกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านจากน้ำ คลาสนี้จะจัดขึ้นในสระว่ายน้ำของเราที่อยู่ข้างศูนย์ออกกำลังกายชัคติ ซึ่งผู้ฝึกสอนจะนำคุณไปสู่การออกกำลังกายแสนสนุกที่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดนำชุดว่ายน้ำและครีมกันแดดมาด้วย

การทำสมาธิ

การทําสมาธิเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการสงบจิตใจและนําคุณกลับสู่สภาวะสมดุล ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของเราจะแนะนําคุณในการฝึกสมาธิที่ผ่อนคลาย เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดลมหายใจและรับรู้ถึงปัจจุบัน

เซอร์กิต เทรนนิ่ง & HIIT

คลาสนี้ช่วยให้คุณรู้สึกสบายตัว เพราะแต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้น! รู้สึกถึงการเบิร์นในขณะที่คุณกำลังทำคาร์ดิโอและฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย โปรดนำรองเท้ากีฬาของคุณมาด้วยและเผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อการวอร์ม อัพก่อนการเริ่มคลาสในแต่ละครั้ง

โยคะ

โยคะเป็นการฝึกแบบโบราณที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งคลาสที่เราเปิดสอนมีทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้ว มีทั้งหฐโยคะ วินยาสะโยคะ หยิน แอนด์ หยางโยคะ และอื่น ๆ ชั้นเรียนส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่โยคะ พาวิลเลี่ยน หรือที่ยันตระฮอลล์

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและช่วยรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันให้แข็งแรง กล้ามเนื้อที่ตึงเกินไปอาจนำไปสู่ความไม่สมดุลของโครงกระดูก เพิ่มโอกาสที่จะเกิดอาการปวดหรือบาดเจ็บในอนาคต ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายของเราจะแสดงวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างปลอดภัยในคลาสนี้

พิลาทิส แมท หรือ รีฟอร์มเมอร์

การเคลื่อนไหวของพิลาทิสจะช่วยพัฒนาความมั่นคงของแกนกลางลำตัว เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณ ซึ่งคลาสพิลาทิส แมท จะมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในขณะที่คลาสพิลาทิส รีฟอร์มเมอร์นั้นจะมีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นคลาสที่รวมอยู่ในโปรแกรมสุขภาพของคุณแล้ว

การไหว้ศาลพระภูมิเพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ร่วมเดินกับเราในทุกเช้าของวันพฤหัสบดีเพื่อกราบขอพรจากศาลพระภูมิ เจ้าที่และศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณของคามาลายา อย่าลังเลที่จะสังเกต ถามคำถามหรือแม้แต่เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราจุดธูป และแสดงความเคารพในสถานที่แต่ละแห่ง ซึ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจนี้จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที

มวยไทย

มวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติไทย หรือที่เรียกว่าศาสตร์แห่งแขนขาทั้งแปด จัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายและพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของการยืดกล้ามเนื้อ การทำงานร่วมกันและกลไกของร่างกายก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนการฝึกฟุต เวิร์คและกระบวนท่าหลักต่าง ๆ คลาสสำหรับผู้เริ่มต้นเหมาะสำหรับทุกคน แต่โปรดติดต่อเราหากคุณสนใจในการเรียนมวยไทยขั้นสูง

เป้าหมายสุขภาพของคุณคืออะไร?

พร้อมที่จะจองหรือยัง?