บล็อกรวมกมลายา

เคล็ดลับสุขภาพ, ความรู้ฟรี, คําแนะนําด้านสุขภาพ

เพลิดเพลินกับเนื้อหาฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมีชีวิตชีวามากขึ้น คุณจะเห็นคอลเลกชันของเนื้อหาด้านสุขภาพที่ครอบคลุมในเรื่องโภชนาการ อาหาร การออกกําลังกาย โยคะ สูตรอาหาร การทําสมาธิ การเจริญสติและอื่น ๆ อีกมากมาย

สุขภาพรอบด้าน

อ่านบทความสุขภาพล่าสุด

วารสารสุขภาพ
The Sanctuary that Blends into the Landscape

Kamalaya, a tranquil retreat where visitors can recharge and reconnect with nature, is surrounded by cascading streams, white sand beaches and idyllic lagoons.

วารสารสุขภาพ
Bach Flower Remedies and Their Uses
Harnessing the emotional healing properties of flowers originated in ancient Egypt and then more recently made popular by Dr Edward Bach’s discoveries in the 1930s.
วารสารสุขภาพ
Ayurvedic Principles for Everyday Wellbeing
In the pursuit of a healthier lifestyle, more individuals are turning to the ancient Ayurvedic principles for wisdom and guidance towards elevated holistic health.

พ็อดคาสท์ "สุขภาพเพื่อชีวิต" คามาลายา

บทสนทนาของ กมลายา

สนทนา

Dr Aseem Malhotra

Dr Aseem Malhotra, a world-renowned cardiologist from the United Kingdom who is transforming cardiovascular health through preventive cardiology and lifestyle interventions.
อ่านเพิ่มเติม →
สนทนา

ดร. แดเนียล ฟรีดแลนด์

Dr. Daniel Friedland, a former guest, brings a wealth of experience and science-based knowledge to help leaders and their organisations optimise health and, in turn, ...
อ่านเพิ่มเติม →
สนทนา

ฟิลิปป์ จูแบรต์

For the first Kamalaya Conversation we hosted our repeat guest Philippe Joubert, a global business leader focused on building sustainability into the heart of business strategies to ...
อ่านเพิ่มเติม →
สนทนา

ซานโดร เลน

ซานโดร เลนเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาสกัดเย็นและบริสุทธิ์เพียงตัวเดียวในโลก
อ่านเพิ่มเติม →
สนทนา

ฟลอเรนซ์ วิลเลียมส์

ฟลอเรนซ์ วิลเลียมส์ ซึ่งเป็นนักข่าวจากวอชิงตัน ดีซี ได้เขียนหนังสือหลายเล่ม รวมถึงเรื่อง การแก้ไขโดยธรรมชาติ: ทําไมธรรมชาติทําให้เรามีความสุข มีสุขภาพดีและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม →

สํารวจทั้งหมด

  • ทั้งหมด
  • สนทนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สูตรอาหาร
  • เวลเนส
  • วารสารสุขภาพ
วารสารสุขภาพ

The Sanctuary that Blends into the Landscape

Kamalaya, a tranquil retreat where visitors can recharge and reconnect with nature, is surrounded by cascading streams, white sand beaches and idyllic lagoons.
อ่านเพิ่มเติม →
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kamalaya Triumphs with a Record Eleven Industry Accolades in 2023 and Continues to Lead with Prestigious Awards into 2024

Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa has once again set a benchmark in the wellness industry by securing a record number of eleven industry awards ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Bach Flower Remedies and Their Uses

Harnessing the emotional healing properties of flowers originated in ancient Egypt and then more recently made popular by Dr Edward Bach’s discoveries in the 1930s.
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Ayurvedic Principles for Everyday Wellbeing

In the pursuit of a healthier lifestyle, more individuals are turning to the ancient Ayurvedic principles for wisdom and guidance towards elevated holistic health.
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

How to Support Heart Health

With cardiovascular diseases (CVDs) accounting for 1 in every 3 deaths worldwide according to WHO, it's important that we take proactive measures and positive steps ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Demystifying Perimenopause and Menopause

From the mid-30s to mid-50s, most women embark on a natural biological shift known as perimenopause. This transitional phase, lasting several years, precedes menopause, which ...
อ่านเพิ่มเติม →
สนทนา

Dr Aseem Malhotra

Dr Aseem Malhotra, a world-renowned cardiologist from the United Kingdom who is transforming cardiovascular health through preventive cardiology and lifestyle interventions.
อ่านเพิ่มเติม →
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kamalaya Elevates Wellness with Advanced Diagnostics and Functional Health Analysis

As part of its commitment to personalised holistic wellness, the renowned Kamalaya Wellness Sanctuary on the shores of Koh Samui, unveils an array of cutting-edge ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

How can TCM Support Your Wellbeing

TMC addresses both physical and mental aspects of health and views the body as a complex network, emphasising interconnected parts (Qi) over individual organs or ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Benefits of Pranayama

Incorporating Pranayama into your daily routine can be a transformative experience, enhancing both your physical and mental health.
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Journaling for Wellness

Journaling is a therapeutic exercise that connects you with your inner self and promotes mental and physical health – it’s a powerful tool recommended by ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Benefits of Journaling

Journaling is the practice of keeping a regular written record of your thoughts, feelings, experiences and reflections - typically in a journal or diary either ...
อ่านเพิ่มเติม →
เวลเนส

Advent Calendar 2023

ทีมสุขภาพของ Kamalaya ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดและจัดทําปฏิทิน Wellness Advent เพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจ
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Manifest the Life you want

At Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa, we understand the profound impact of gratitude on the manifestation process and how gratitude can transform ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

How to Sleep Better

Quality sleep is the cornerstone of overall wellbeing, yet many of us don’t prioritise it and often let sleep disturbances take a toll on our ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Why Do We Sleep

Sleep is also the time when your body focuses on cellular repair and regeneration. Muscles are repaired, proteins are synthesised, tissues grow and hormones are ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Sleep in a Modern World

It is said that we spend about a third of our lives sleeping, or trying to sleep. Many of us have had short periods when ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

Cancer screening is one of the most valuable investments that we can make on our journey to holistic health and longevity. Early detection not only ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Holistic Strategies to Help Reduce Cancer

While our vulnerability to cancer is partly rooted in genetics, a substantial body of evidence suggests that by making strategic lifestyle choices, we can markedly ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Benefits of Blue Zone Principles

Blue zones are serene havens like Okinawa, Japan; Sardinia, Italy; and Nicoya and Costa Rica, where more centennial individuals live than anywhere else in the ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

The First Signs of Burnout

Burnout manifests as a profound disconnect from your true self and is marked by emotional fatigue, withdrawal from activities and diminished effectiveness. It exerts a ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

How to Reduce Stress on a Daily Basis

Stress is a natural response to the challenges that we face in life. When it becomes persistent,it can lead to a range of health issues, ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Healthy Diet

A healthy diet is a crucial aspect of maintaining our overall wellbeing and protecting us against malnutrition and non–communicable diseases (NCDs). These diseases (such as ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

Intermittent Fasting

Intermittent fasting is a natural eating pattern that’s inspired by ancient human practices. For our ancestors, food was much more scarce and fasting was a ...
อ่านเพิ่มเติม →
ข่าวประชาสัมพันธ์

Women’s Health program

The Radiant Bliss women’s health program is the 18th program on Kamalaya’s extensive wellness menu, dealing with specific symptoms and imbalances for female guests dependent ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

วิธีชะลอความชรา

While ageing is a process we all experience, there are actionable tactics we can implement to slow it down internally and externally. Ageing is directly ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

สิ่งที่ทําให้เราอายุมากขึ้น

Scientists have identified five strategies to extend telomeres and the intrinsic factors contributing to ageing and these include: engaging in physical and mental exercise, prioritising ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

โยคะและความอ่อนเยาว์

Yoga has a profound impact on emotional resilience, equipping individuals with tools to navigate stress and life's challenges with grace and stability. The transformative power ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

โยคะใบหน้า

Face yoga is a popular wellness practice that’s gaining increased popularity. It involvesexercises that target the muscles in your face, aiming to keep the face ...
อ่านเพิ่มเติม →
วารสารสุขภาพ

หลักการสําคัญของวิถีชีวิตอายุรเวท

Ayurveda is an ancient science that focuses on the maintenance and promotion of healththrough our diet and lifestyle. It teaches that the human body is ...
อ่านเพิ่มเติม →