โอบกอดการเปลี่ยนแปลงและความสามัคคีทางอารมณ์

ถอยแบบองค์รวมเพื่อการสนับสนุนทางอารมณ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

เริ่มต้นโปรแกรมเพื่อค้นพบตัวเองด้วยการเข้ารับคำปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของเรา เพื่อสำรวจตัวตนและรูปแบบทางอารมณ์ของคุณ ด้วยการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงในการเข้าใจสถานการณ์ที่ท้าทายทางอารมณ์ เพื่อคืนความสมดุลจากภายในและช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งโปรแกรมเอมเบรสซิ่งเชนจ์นี้ จะช่วยให้เราเอาชนะนิสัยเชิงลบ สำรวจความเสียใจในอดีตและค้นหาเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น อีกทั้งการนวดบำบัดแบบองค์รวมและการแพทย์แผนจีนที่ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษก็จะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์ไปพร้อม ๆ กัน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

สําหรับ 5, 7 หรือ 14 คืน

All our wellness programs come with the below standard inclusions:
*These rates are valid until 31 March 2025 only.

5 วัน 7 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 76,254 114,826
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 13 18
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 1 1
การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis) 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1
นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที) 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที) 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1
นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) 2 2
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) 2 3
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2
ชิเนซัง (30 นาที) 1 1
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 1 1
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1
ชิโรดารา (60 นาที) 0 1
เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที) 0 1
5 คืน 7 คืน 14 คืน
PACKAGE PRICE (THB) (EXCLUDING ACCOMMODATION) 83,133 124,224 203,047
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 12 17 28
Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที) 1 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที) 1 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1 1
นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที) 1 1 1
Initial TCM Consultation including Treatment (75 mins) 1 1 1
Mindfulness in a Cup of Tea 1 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) 2 3 5
นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) 2 2 4
Traditional Chinese Medicine Session (60 mins) 1 2 4
ชิเนซัง (30 นาที) 1 1 2
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 1 1 2
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1 2
ชิโรดารา (60 นาที) 0 1 2
Homeopathy or Bach Flower Consultation with Remedies (90 mins) 0 1 1
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 0 0 1

THB 83,133

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • Initial TCM Consultation including Treatment (75 mins)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 2
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • Traditional Chinese Medicine Session (60 mins)
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)

THB 124,224

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • Initial TCM Consultation including Treatment (75 mins)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 3
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • Traditional Chinese Medicine Session (60 mins) x 2
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที)
 • ชิโรดารา (60 นาที)
 • เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที)

THB 203,047

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • Initial TCM Consultation including Treatment (75 mins)
 • Embracing Change Session (60 นาที) x 5
 • นวดมือแบบเอเชียดั้งเดิม (30 นาที) x 4
 • แพทย์แผนจีน (60 นาที) x 4
 • ชิเนซัง (30 นาที) x 2
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) x 2
 • Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 นาที) x 2
 • ชิโรดารา (60 นาที) x 2
 • เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ

For wellness program inclusions and information, you may download the 1 April 2024 – 30 March 2025 wellness program guide here.

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

คำอธิบายของทรีทเมนต์

การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์

เป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของคามาลายา โดยการรวมตัวของศาสตร์ด้านพลังแห่งเอเชียและองค์ความรู้ด้านสุคนธบำบัด ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันของศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลของอารมณ์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สามารถเลือกชนิดของน้ำมันตามธาตุที่เหมาะสม ได้แก่ ธาตุน้ำ (Water) ธาตุลม (Wood) ธาตุไฟ (Fire) ธาตุดิน (Earth) และโลหะธาตุ (Metal)

เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น

จุดเน้นของเอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น จะช่วยทำให้คุณตระหนักในรูปแบบทางอารมณ์ของคุณมากขึ้น และเราจะได้เรียนรู้การปฏิบัติสมาธิและการรักษา เพื่อนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จําเป็น

เซสชั่นเหล่านี้จะช่วย: รักษาสมดุลความเครียดและการใช้ชีวิต รักษาหัวใจและอารมณ์ของคุณ ปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยทางจิตและอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ชิเนซัง

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

IV บําบัด

การรักษาด้วย IV เกี่ยวข้องกับการหยดของเหลวสูตรพิเศษเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในอัตราที่ควบคุม พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะเชื่อมต่อหยดกับหลอดเลือดดําของคุณซึ่งรวดเร็วและไม่เจ็บปวดในขณะที่คุณนั่งสบายและผ่อนคลาย เงินทุนที่มีศักยภาพของเราให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพจากการเพิ่มพลังสมองการเผาผลาญระดับพลังงานและภูมิคุ้มกันเพื่อย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและการเพิ่มการนอนหลับ ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพของร่างกาย แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที การรักษา IV บางอย่างสามารถทําได้ในเวลาที่น้อยลงในขณะที่การรักษาอื่น ๆ ใช้เวลานานกว่า

ทรีเทรเชอร์

According to ancient Taoist theory, the body has three main energy centres – the ‘Three Dantian’ – where our life force or vital energy ‘Qi’ is gathered, stored and distributed throughout the entire body. Each Dantian is associated with particular physical, emotional and psychological functions and each is brimming with a specific type of energy. Collectively, the Dantian are referred to as the ‘Three Treasures’. This treatment combines healing methods selected for their ability to activate, harmonise and balance the ‘Three Treasures’ in order to restore the flow of vital energy for healing and revitalisation. These include techniques from Tui Na massage, Reiki and crystal healing as well as aromatherapy using Kamalaya’s bespoke ‘Three Treasures’ oil blends created specifically for this treatment. As well as supporting the individual function of each energy centre, it promotes an enhanced balance and harmony of the mind, body, emotions and spirit and creates an overall feeling of peace and integral alignment.

โฮมีโอพาธี

ตามหลักของทฤษี “Let Like be Cured with Like’’ คือ สารใด ๆ ก็ตาม เช่น พืชสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ สารอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ เกลือ แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ สามารถเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงได้นำสารเหล่านั้นมาทำการรักษาในโรคลักษณะเดียวกัน การรักษาแบบโฮมีโอพาธีจะใช้ปริมาณของสารกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายเพิ่มพลังชีวิตที่จะสร้างสมดุลและรักษาตนเอง “การรักษาเต็มรูปแบบ ” สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานในโรคเฉียบพลันหรือเรื้อรัง รวมถึงด้านจิตใจหรืออารมณ์ “การรักษาโดยเบื้องต้น” ทั้งง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สัตว์ หรือแม้แต่หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยังปลอดภัยที่จะใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ 

นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

นวดมือแบบเอเชีย

ได้แนวคิดมาจากการฝังเข็มที่มือของชาวเกาหลี เป็นการนวดเปิดช่องพลังงานของหน้าอก ปอด และหัวใจ เพื่อปลดปล่อยความเครียดของอารมณ์ที่สะสมไว้ ซึ่งอาจเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ เป็นการนวดที่ช่วยส่งเสริมความรื่นรมย์ของจิตใจและปรับสมดุลด้านอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยสมานเส้นประสาทบริเวณช่วงแขนและมือ ช่วยลดอาการตึง ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

การแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

นวดศีรษะแบบอินเดีย

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

ชิโรดารา

Shirodhara therapy works through to the deepest levels of one’s being. ‘Shiro’ translates from Sanskrit as head, and ‘dhara,’ as flow. A stream of warm, medicated oil is poured continuously on the forehead which helps to connect and energise the ‘nadis’, various channels that sustain our lives – from the circulation of fluids on the physical level to the subtle currents running through the meridians, chakras and auras. Using technical skill and intuition, this specialised treatment helps to improve blood supply, thereby increasing the flow of nutrients and oxygen, relieving tension, and promoting a clear pathway for nerve impulses to balance the nervous system and restore vitality. Shirodhara is recommended for sinus congestion, insomnia, and for clarity of mind. It is highly recommended that you avoid the sun for several hours after your treatment.

บาช ฟลาวเวอร์เรเมดี้

สารสกัดจากดอกไม้ถูกนำมาใช้ในอียิปต์ อินเดีย เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และรวมถึงชาวอะบอริจินส์ในออสเตรเลีย ศาสตร์นี้ได้ถูกค้นพบและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษมากว่า 80 ปี โดย ดร. เอดเวิร์ด บาช สารสกัดจากดอกไม้ทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการเยียวยารักษาด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาพสมดุล เมื่อจิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาพที่สมดุลแล้วการใช้สารสกัดจากดอกไม้จะยิ่งมีประสิทธิภาพต่อการรักษายิ่งขึ้น ดร. เอดเวิร์ด บาชกล่าวว่า การเจ็บป่วยของร่างกายแท้จริงแล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการต้องการการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและวิถีการดำเนินชีวิต ดังนั้นสารสกัดจากดอกไม้จะช่วยให้จิตใจดึงความนึกคิดในแง่บวกออกมาแทนที่ความคิดในแง่ลบ ระหว่างการให้คำปรึกษาจะมีการพูดคุยสอบถามถึงสภาพจิตอารมณ์ เพื่อที่นักธรรมชาติบำบัดสามารถจัดสารสกัดจากดอกไม้ที่เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก


เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และแท้จริงที่ Kamalaya เรากําหนดให้แขกครั้งแรกจองโปรแกรมสุขภาพอย่างน้อย 3 คืนในระหว่างการเข้าพัก นโยบายนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะดื่มด่ํากับแนวทางสุขภาพแบบองค์รวมของเราอย่างเต็มที่ ด้วยการยอมรับโปรแกรมสุขภาพของเราคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคุณช่วยให้คุณฟื้นฟูและบํารุงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมของคุณที่ Kamalaya และทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?