โอบกอดการเปลี่ยนแปลงและความสามัคคีทางอารมณ์

ถอยแบบองค์รวมเพื่อการสนับสนุนทางอารมณ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

เริ่มต้นโปรแกรมเพื่อค้นพบตัวเองด้วยการเข้ารับคำปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของเรา เพื่อสำรวจตัวตนและรูปแบบทางอารมณ์ของคุณ ด้วยการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงในการเข้าใจสถานการณ์ที่ท้าทายทางอารมณ์ เพื่อคืนความสมดุลจากภายในและช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งโปรแกรมเอมเบรสซิ่งเชนจ์นี้ จะช่วยให้เราเอาชนะนิสัยเชิงลบ สำรวจความเสียใจในอดีตและค้นหาเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น อีกทั้งการนวดบำบัดแบบองค์รวมและการแพทย์แผนจีนที่ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษก็จะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์ไปพร้อม ๆ กัน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

FOR 5, 7 OR 14 DAYS

โปรแกรมสุขภาพทั้งหมดของเรามาพร้อมกับมาตรฐานด้านล่าง:
*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น

5 วัน 7 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 76,254 114,826
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 13 18
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 1 1
การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis) 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1
นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที) 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที) 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1
นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) 2 2
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) 2 3
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2
ชิเนซัง (30 นาที) 1 1
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 1 1
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1
ชิโรดารา (60 นาที) 0 1
เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที) 0 1
5 วัน 7 วัน 14 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 83,620 123,581 248,004
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 12 17 28
Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที) 1 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที) 1 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1 1
นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที) 1 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) 2 3 5
นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) 2 2 4
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2 4
ชิเนซัง (30 นาที) 1 1 2
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 1 1 2
IV Therapy (120 นาที) 1 1 2
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1 2
ชิโรดารา (60 นาที) 0 1 2
Choice of Homeopathy or Bach Flower Consultation (90 mins) 0 1 1

THB 83,620

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 2
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • IV Therapy (120 นาที)

THB 123,581

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 3
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • IV Therapy (120 นาที)
 • ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที)
 • ชิโรดารา (60 นาที)
 • เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที)

THB 248,004

 • Body Bio-Impedance Analysis (20 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • Embracing Change Session (60 mins) x 5
 • Traditional Asian Hand Massage (30 mins) x 4
 • Traditional Chinese Medicine (60 mins) x 4
 • ชิเนซัง (30 นาที) x 2
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) x 2
 • IV Therapy (120 นาที) x 2
 • Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 mins) x 2
 • ชิโรดารา (60 นาที) x 2
 • เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที)

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

คำอธิบายของทรีทเมนต์

การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์

เป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของคามาลายา โดยการรวมตัวของศาสตร์ด้านพลังแห่งเอเชียและองค์ความรู้ด้านสุคนธบำบัด ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันของศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลของอารมณ์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สามารถเลือกชนิดของน้ำมันตามธาตุที่เหมาะสม ได้แก่ ธาตุน้ำ (Water) ธาตุลม (Wood) ธาตุไฟ (Fire) ธาตุดิน (Earth) และโลหะธาตุ (Metal)

เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น

จุดเน้นของเอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น จะช่วยทำให้คุณตระหนักในรูปแบบทางอารมณ์ของคุณมากขึ้น และเราจะได้เรียนรู้การปฏิบัติสมาธิและการรักษา เพื่อนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จําเป็น

เซสชั่นเหล่านี้จะช่วย: รักษาสมดุลความเครียดและการใช้ชีวิต รักษาหัวใจและอารมณ์ของคุณ ปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยทางจิตและอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ชิเนซัง

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

IV บําบัด

การรักษาด้วย IV เกี่ยวข้องกับการหยดของเหลวสูตรพิเศษเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในอัตราที่ควบคุม พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะเชื่อมต่อหยดกับหลอดเลือดดําของคุณซึ่งรวดเร็วและไม่เจ็บปวดในขณะที่คุณนั่งสบายและผ่อนคลาย เงินทุนที่มีศักยภาพของเราให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพจากการเพิ่มพลังสมองการเผาผลาญระดับพลังงานและภูมิคุ้มกันเพื่อย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและการเพิ่มการนอนหลับ ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพของร่างกาย แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที การรักษา IV บางอย่างสามารถทําได้ในเวลาที่น้อยลงในขณะที่การรักษาอื่น ๆ ใช้เวลานานกว่า

ทรีเทรเชอร์

ตามทฤษฎีของลัทธิเต๋าโบราณ ร่างกายมีศูนย์พลังงานหลักสามแห่งคือ ‘สามตันเถียน’ เป็นแหล่งที่พลังชีวิตของเราหรือพลัง ’ชี่’ ถูกรวบรวม จัดเก็บและกระจายไปทั่วทั้งร่างกาย ตันเถียนแต่ละจุดจะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โดยตันเถียนในแต่ละจุดก็จะเต็มไปด้วยพลังงานเฉพาะประเภท เมื่อรวมกันจุดพลังงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักในนาม ‘สามขุมทรัพย์’ ทรีทเมนท์ตัวนี้รวมวิธีการบำบัดรักษาต่าง ๆ ที่จะคงไว้ซึ่งความสามารถของการกระตุ้น ประสานกลมกลืน และความสมดุลของ ’สามขุมทรัพย์’ เพื่อกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของพลังงานชีวิตสำหรับการรักษาและฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ ศาสตร์ที่นำ มาใช้รวมถึงการนวดทุยนา เรกิ คริสตัลบำบัด และสุคนธบำบัด โดยการใช้น้ำมันหอมระเหย ’ทรีเทรเชอร์’ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของคามาลายาที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับทรีทเมนท์ตัวนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานในแต่ละส่วนของศูนย์พลังงานทั้งสามจุด ให้เกิดความสมดุล ความสงบสุขและการประสานกันอย่างกลมกลืนของจิตใจ ร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ

โฮมีโอพาธี

ตามหลักของทฤษี “Let Like be Cured with Like’’ คือ สารใด ๆ ก็ตาม เช่น พืชสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ สารอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ เกลือ แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ สามารถเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงได้นำสารเหล่านั้นมาทำการรักษาในโรคลักษณะเดียวกัน การรักษาแบบโฮมีโอพาธีจะใช้ปริมาณของสารกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายเพิ่มพลังชีวิตที่จะสร้างสมดุลและรักษาตนเอง “การรักษาเต็มรูปแบบ ” สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานในโรคเฉียบพลันหรือเรื้อรัง รวมถึงด้านจิตใจหรืออารมณ์ “การรักษาโดยเบื้องต้น” ทั้งง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สัตว์ หรือแม้แต่หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยังปลอดภัยที่จะใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ 

นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

นวดมือแบบเอเชีย

ได้แนวคิดมาจากการฝังเข็มที่มือของชาวเกาหลี เป็นการนวดเปิดช่องพลังงานของหน้าอก ปอด และหัวใจ เพื่อปลดปล่อยความเครียดของอารมณ์ที่สะสมไว้ ซึ่งอาจเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ เป็นการนวดที่ช่วยส่งเสริมความรื่นรมย์ของจิตใจและปรับสมดุลด้านอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยสมานเส้นประสาทบริเวณช่วงแขนและมือ ช่วยลดอาการตึง ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

การแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

นวดศีรษะแบบอินเดีย

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

ชิโรดารา

เป็นหนึ่งในศาสตร์การบำบัดแบบอายุรเวทโบราณที่โดดเด่น คำว่า “ชิโรดารา” มาจากภาษาสันสกฤต โดย “ชิโร” แปลว่าศีรษะ
“ดารา” แปลว่าการไหล ซึ่งใช้น้ำมันอุ่นซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ โดยจะหยดบริเวณหน้าผากที่เป็นจุด
จักระ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสงบและมีสติในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งของร่างกาย การหยดน้ำมันชิโรดาราบริเวณหน้าผากนั้นจะกระตุ้นระบบประสาทต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนบางตัว ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ ให้เกิดความผ่อนคลาย ความพึงพอใจและความสุข ทั้งนี้หากทำควบคู่ไปกับนวดน้ำมันตามธาตุของศาสตร์อายุรเวทแบบต่าง ๆ และนอกจากการบำบัดดังกล่าวจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย สงบใจแล้ว ยังสามารถปรับสมดุลของความดันภายในร่างกาย ลดอาการเครียด ไมเกรน ภูมิแพ้ ความซึมเศร้า หดหู่ และเชื่อมโยงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการควบคุมระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังจากทำชิโรดารา

บาช ฟลาวเวอร์เรเมดี้

สารสกัดจากดอกไม้ถูกนำมาใช้ในอียิปต์ อินเดีย เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และรวมถึงชาวอะบอริจินส์ในออสเตรเลีย ศาสตร์นี้ได้ถูกค้นพบและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษมากว่า 80 ปี โดย ดร. เอดเวิร์ด บาช สารสกัดจากดอกไม้ทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการเยียวยารักษาด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาพสมดุล เมื่อจิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาพที่สมดุลแล้วการใช้สารสกัดจากดอกไม้จะยิ่งมีประสิทธิภาพต่อการรักษายิ่งขึ้น ดร. เอดเวิร์ด บาชกล่าวว่า การเจ็บป่วยของร่างกายแท้จริงแล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการต้องการการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและวิถีการดำเนินชีวิต ดังนั้นสารสกัดจากดอกไม้จะช่วยให้จิตใจดึงความนึกคิดในแง่บวกออกมาแทนที่ความคิดในแง่ลบ ระหว่างการให้คำปรึกษาจะมีการพูดคุยสอบถามถึงสภาพจิตอารมณ์ เพื่อที่นักธรรมชาติบำบัดสามารถจัดสารสกัดจากดอกไม้ที่เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?