โอบกอดการเปลี่ยนแปลงและความสามัคคีทางอารมณ์

ถอยแบบองค์รวมเพื่อการสนับสนุนทางอารมณ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

เริ่มต้นโปรแกรมเพื่อค้นพบตัวเองด้วยการเข้ารับคำปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของเรา เพื่อสำรวจตัวตนและรูปแบบทางอารมณ์ของคุณ ด้วยการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงในการเข้าใจสถานการณ์ที่ท้าทายทางอารมณ์ เพื่อคืนความสมดุลจากภายในและช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งโปรแกรมเอมเบรสซิ่งเชนจ์นี้ จะช่วยให้เราเอาชนะนิสัยเชิงลบ สำรวจความเสียใจในอดีตและค้นหาเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น อีกทั้งการนวดบำบัดแบบองค์รวมและการแพทย์แผนจีนที่ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษก็จะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์ไปพร้อม ๆ กัน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

เป็นเวลา 5 หรือ 7 วัน

โปรแกรมสุขภาพทั้งหมดของเรามาพร้อมกับการรวมมาตรฐานด้านล่าง:
*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น

5 วัน 7 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 76,254 114,826
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 13 18
การเข้ารับคำปรึกษาหลังจบโปรแกรม 1 1
การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis) 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 1 1
นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที) 1 1
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที) 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1
นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) 2 2
เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) 2 3
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2
ชิเนซัง (30 นาที) 1 1
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 1 1
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1
ชิโรดารา (60 นาที) 0 1
เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที) 0 1

THB 76,254

 • การเข้ารับคำปรึกษาหลังจบโปรแกรม
 • การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)

THB 114,826

 • การเข้ารับคำปรึกษาหลังจบโปรแกรม
 • การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • นวดน้ํามันไวทอลเอสเซ้นส์หรือนวดแผนไทย (90 นาที)
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (90 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • นวดมือแบบเอเชีย (30 นาที) x 2
 • เอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น (60 นาที) x 3
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ชิเนซัง (30 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที)
 • ชิโรดารา (60 นาที)
 • เลือกระหว่าง โฮมีโอพาธี หรือ Bach ดอกไม้ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการรักษา (90 นาที)

สําหรับการจองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 ถึง 30 มีนาคม 2024 โปรดติดต่อทีมสํารองที่นั่งของเราที่ reservations@kamalaya.com

สําหรับการรวมโปรแกรมสุขภาพและข้อมูลคุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมสุขภาพ 1 เมษายน - 30 มีนาคม 2024 ได้ที่นี่

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

คำอธิบายของทรีทเมนต์

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

เป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของคามาลายา โดยการรวมตัวของศาสตร์ด้านพลังแห่งเอเชียและองค์ความรู้ด้านสุคนธบำบัด ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันของศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลของอารมณ์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สามารถเลือกชนิดของน้ำมันตามธาตุที่เหมาะสม ได้แก่ ธาตุน้ำ (Water) ธาตุลม (Wood) ธาตุไฟ (Fire) ธาตุดิน (Earth) และโลหะธาตุ (Metal)

จุดเน้นของเอมเบรสซิ่งเชนจ์เซสชั่น จะช่วยทำให้คุณตระหนักในรูปแบบทางอารมณ์ของคุณมากขึ้น และเราจะได้เรียนรู้การปฏิบัติสมาธิและการรักษา เพื่อนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จําเป็น

เซสชั่นเหล่านี้จะช่วย: รักษาสมดุลความเครียดและการใช้ชีวิต รักษาหัวใจและอารมณ์ของคุณ ปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยทางจิตและอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

ตามทฤษฎีของลัทธิเต๋าโบราณ ร่างกายมีศูนย์พลังงานหลักสามแห่งคือ ‘สามตันเถียน’ เป็นแหล่งที่พลังชีวิตของเราหรือพลัง ’ชี่’ ถูกรวบรวม จัดเก็บและกระจายไปทั่วทั้งร่างกาย ตันเถียนแต่ละจุดจะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โดยตันเถียนในแต่ละจุดก็จะเต็มไปด้วยพลังงานเฉพาะประเภท เมื่อรวมกันจุดพลังงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักในนาม ‘สามขุมทรัพย์’ ทรีทเมนท์ตัวนี้รวมวิธีการบำบัดรักษาต่าง ๆ ที่จะคงไว้ซึ่งความสามารถของการกระตุ้น ประสานกลมกลืน และความสมดุลของ ’สามขุมทรัพย์’ เพื่อกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของพลังงานชีวิตสำหรับการรักษาและฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ ศาสตร์ที่นำ มาใช้รวมถึงการนวดทุยนา เรกิ คริสตัลบำบัด และสุคนธบำบัด โดยการใช้น้ำมันหอมระเหย ’ทรีเทรเชอร์’ ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของคามาลายาที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับทรีทเมนท์ตัวนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานในแต่ละส่วนของศูนย์พลังงานทั้งสามจุด ให้เกิดความสมดุล ความสงบสุขและการประสานกันอย่างกลมกลืนของจิตใจ ร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ

ตามหลักของทฤษี “Let Like be Cured with Like’’ คือ สารใด ๆ ก็ตาม เช่น พืชสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ สารอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ เกลือ แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ สามารถเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงได้นำสารเหล่านั้นมาทำการรักษาในโรคลักษณะเดียวกัน การรักษาแบบโฮมีโอพาธีจะใช้ปริมาณของสารกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายเพิ่มพลังชีวิตที่จะสร้างสมดุลและรักษาตนเอง “การรักษาเต็มรูปแบบ ” สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานในโรคเฉียบพลันหรือเรื้อรัง รวมถึงด้านจิตใจหรืออารมณ์ “การรักษาโดยเบื้องต้น” ทั้งง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ สัตว์ หรือแม้แต่หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยังปลอดภัยที่จะใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ 

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

ได้แนวคิดมาจากการฝังเข็มที่มือของชาวเกาหลี เป็นการนวดเปิดช่องพลังงานของหน้าอก ปอด และหัวใจ เพื่อปลดปล่อยความเครียดของอารมณ์ที่สะสมไว้ ซึ่งอาจเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ เป็นการนวดที่ช่วยส่งเสริมความรื่นรมย์ของจิตใจและปรับสมดุลด้านอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยสมานเส้นประสาทบริเวณช่วงแขนและมือ ช่วยลดอาการตึง ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

เป็นหนึ่งในศาสตร์การบำบัดแบบอายุรเวทโบราณที่โดดเด่น คำว่า “ชิโรดารา” มาจากภาษาสันสกฤต โดย “ชิโร” แปลว่าศีรษะ
“ดารา” แปลว่าการไหล ซึ่งใช้น้ำมันอุ่นซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ โดยจะหยดบริเวณหน้าผากที่เป็นจุด
จักระ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสงบและมีสติในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งของร่างกาย การหยดน้ำมันชิโรดาราบริเวณหน้าผากนั้นจะกระตุ้นระบบประสาทต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนบางตัว ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ ให้เกิดความผ่อนคลาย ความพึงพอใจและความสุข ทั้งนี้หากทำควบคู่ไปกับนวดน้ำมันตามธาตุของศาสตร์อายุรเวทแบบต่าง ๆ และนอกจากการบำบัดดังกล่าวจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย สงบใจแล้ว ยังสามารถปรับสมดุลของความดันภายในร่างกาย ลดอาการเครียด ไมเกรน ภูมิแพ้ ความซึมเศร้า หดหู่ และเชื่อมโยงจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการควบคุมระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร่างกาย แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังจากทำชิโรดารา

สารสกัดจากดอกไม้ถูกนำมาใช้ในอียิปต์ อินเดีย เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และรวมถึงชาวอะบอริจินส์ในออสเตรเลีย ศาสตร์นี้ได้ถูกค้นพบและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษมากว่า 80 ปี โดย ดร. เอดเวิร์ด บาช สารสกัดจากดอกไม้ทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการเยียวยารักษาด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้อยู่ในสภาพสมดุล เมื่อจิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาพที่สมดุลแล้วการใช้สารสกัดจากดอกไม้จะยิ่งมีประสิทธิภาพต่อการรักษายิ่งขึ้น ดร. เอดเวิร์ด บาชกล่าวว่า การเจ็บป่วยของร่างกายแท้จริงแล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการต้องการการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและวิถีการดำเนินชีวิต ดังนั้นสารสกัดจากดอกไม้จะช่วยให้จิตใจดึงความนึกคิดในแง่บวกออกมาแทนที่ความคิดในแง่ลบ ระหว่างการให้คำปรึกษาจะมีการพูดคุยสอบถามถึงสภาพจิตอารมณ์ เพื่อที่นักธรรมชาติบำบัดสามารถจัดสารสกัดจากดอกไม้ที่เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?