บริการอายุยืน

การประเมินและคัดกรองสุขภาพการทํางาน

ด้วยเวชศาสตร์การทํางานที่ Kamalaya เราช่วยให้แขกของเรามุ่งเน้นไปที่สาเหตุพื้นฐานของโรคซึ่งมักจะค้นพบความเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้แสดงออกในร่างกาย ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความโน้มเอียงที่จะเป็นโรคในที่สุดส่งผลให้เกิดการป้องกันความผิดปกติของสุขภาพที่เริ่มมีอาการซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อช่วงชีวิต เรามองหาข้อมูลเชิงลึกและเบาะแสเพื่อแนะนําเราเมื่อเราเข้าร่วมการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีของแขกแต่ละคนเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล