ความสุขที่เปล่งปลั่ง

การพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

โปรแกรม Radiant Bliss เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณ เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองด้วยความรู้และเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตามธรรมชาติของร่างกาย รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเกี่ยวกับชีวิตและตัวคุณเองผ่านวิธีการแบบองค์รวมซึ่งโอบกอดการพักผ่อนและการเชื่อมต่อใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีที่สุดและสุขภาพที่สดใสของร่างกายจิตใจหัวใจและจิตวิญญาณ เริ่มดําเนินการในการรักษาและการบําบัดที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกของคุณเพื่อให้คุณสามารถกลับบ้านที่เต็มไปด้วยชีวิตและพลังงานบวก โปรแกรมนี้สามารถปรับแต่งสําหรับผู้หญิงทุกวัยและวงจรชีวิตที่แตกต่างกัน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

สําหรับ 8, 14 หรือ 21 คืน

All our wellness programs come with the below standard inclusions:
*These rates are valid until 31 March 2025 only.

8 คืน 14 คืน 21 คืน
PACKAGE PRICE (THB) (EXCLUDING ACCOMMODATION) 132,168 228,510 333,369
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 19 34 48
การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ (45 นาที) รวมถึงการให้คําปรึกษาก่อนเดินทางมาถึง (30 นาที)* 1 1 1
Naturopathic Consultation (ไม่รวมสมุนไพร) (60 นาที) 1 1 1
คําแนะนําทางโภชนาการ (60 นาที) 1 1 1
การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที) 1 1 1
TCM Subsequent Treatment (Moxibustion, Cupping, Facial Acupuncture) (60 นาที) 1 3 5
Traditional Asian Foot Massage with Herbal Soak (90 นาที) 1 1 1
Traditional Asian Hand Massage (60 นาที) 1 1 1
Holistic Accupressure Facial (75 นาที) 1 1 1
สมุนไพรเสริมและการเยียวยา (ชุดรายวัน) 8 14 21
Royal Ayurvedic Traditional Massage หรือ Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 นาที) 1 1 2
Lanna Abdominal Samunphrai Ron Massage (60 นาที) 1 2 3
IV Therapy (Women's Health) หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (90-120 นาที) 1 2 3
Chi Nei Tsang (นวดหน้าท้องลัทธิเต๋า) (30 นาที) 2 3 4
การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล (60 นาที) 2 4 5
Pilates or Yoga หรือ Pranayama Session (60 นาที) 2 4 6
The Organic Pharmacy Signature Rose Crystal Lymphatic Facial (90 นาที) 0 1 1
การทดสอบเอนไซม์ G6PD 0 1 1
Vital Essence Oil Massage (60 นาที) 0 1 1
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 0 1 2
Indian Head Massage (60 นาที) 0 1 2
Kati Vasti (60 นาที) 0 1 3
ชิโรดะระ (60 นาที) 0 0 1
*หากไม่ดําเนินการ จะไม่สามารถขอคืนเงินหรือใช้เป็นเครดิตได้ 30 นาที

THB 132,168

 • การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพรวมถึงตัวเลือก 30 นาทีการให้คําปรึกษาก่อนเดินทางมาถึง (45 นาที)
 • Naturopathic Consultation (ไม่รวมสมุนไพร) (60 นาที)
 • คําแนะนําทางโภชนาการ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • TCM Subsequent Treatment (Moxibustion, Cupping, Facial Acupuncture) (60 นาที)
 • Traditional Asian Foot Massage with Herbal Soak (90 นาที)
 • Traditional Asian Hand Massage (60 นาที)
 • Holistic Accupressure Facial (75 นาที)
 • สมุนไพรเสริมและการเยียวยา (ชุดรายวัน)
 • Royal Ayurvedic Traditional Massage หรือ Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 นาที)
 • Lanna Abdominal Samunphrai Ron Massage (60 นาที)
 • IV Therapy (Women's Health) หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (90-120 นาที)
 • Chi Nei Tsang (นวดหน้าท้องลัทธิเต๋า) (30 นาที) x 2
 • การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล (60 นาที) x 2
 • Pilates or Yoga หรือ Pranayama Session (60 นาที) x 2

THB 228,510

 • การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพรวมถึงตัวเลือก 30 นาทีการให้คําปรึกษาก่อนเดินทางมาถึง (45 นาที)
 • Naturopathic Consultation (ไม่รวมสมุนไพร) (60 นาที)
 • คําแนะนําทางโภชนาการ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • TCM Subsequent Treatment (Moxibustion, Cupping, Facial Acupuncture) (60 นาที) x 3
 • Traditional Asian Foot Massage with Herbal Soak (90 นาที)
 • Traditional Asian Hand Massage (60 นาที)
 • Holistic Accupressure Facial (75 นาที)
 • สมุนไพรเสริมและการเยียวยา (ชุดรายวัน)
 • Royal Ayurvedic Traditional Massage. or Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 min)
 • Lanna Abdominal Samunphrai Ron Massage (60 นาที) x 2
 • IV Therapy (Women's Health) หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (90-120 นาที) x 2
 • Chi Nei Tsang (นวดหน้าท้องลัทธิเต๋า) (30 นาที) x 3
 • การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล (60 นาที) x 4
 • Pilates or Yoga หรือ Pranayama Session (60 นาที) x 4
 • The Organic Pharmacy Signature Rose Crystal Lymphatic Facial (90 นาที)
 • การทดสอบเอนไซม์ G6PD
 • Vital Essence Oil Massage (60 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ
 • Indian Head Massage (60 นาที)
 • Kati Vasti (60 นาที)

THB 333,369

 • การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพรวมถึงตัวเลือก 30 นาทีการให้คําปรึกษาก่อนเดินทางมาถึง (45 นาที)
 • Naturopathic Consultation (ไม่รวมสมุนไพร) (60 นาที)
 • คําแนะนําทางโภชนาการ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • TCM Subsequent Treatment (Moxibustion, Cupping, Facial Acupuncture) (60 นาที) x 5
 • Traditional Asian Foot Massage with Herbal Soak (90 นาที)
 • Traditional Asian Hand Massage (60 นาที)
 • Holistic Accupressure Facial (75 นาที)
 • สมุนไพรเสริมและการเยียวยา (ชุดรายวัน)
 • Royal Ayurvedic Traditional Massage or Kamalaya Signature Treatment: Three Treasures (90 min) x 2
 • Lanna Abdominal Samunphrai Ron Massage (60 นาที) x 3
 • IV Therapy (Women's Health) หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (90-120 นาที) x 3
 • Chi Nei Tsang (นวดหน้าท้องลัทธิเต๋า) (30 นาที) x 4
 • การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล (60 นาที) x 5
 • Pilates or Yoga หรือ Pranayama Session (60 นาที) x 6
 • The Organic Pharmacy Signature Rose Crystal Lymphatic Facial (90 นาที)
 • การทดสอบเอนไซม์ G6PD
 • Vital Essence Oil Massage (60 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าของโปรแกรมสุขภาพ x 2
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) x 2
 • Kati Vasti (60 นาที) x 3
 • ชิโรดะระ (60 นาที)

For wellness program inclusions and information, you may download the 1 April 2024 – 30 March 2025 wellness program guide here.

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

คำอธิบายของทรีทเมนต์

การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

นวดกดจุดนวดหน้า

เป็นผลของความร่วมมือระหว่างนักบำบัดแพทย์แผนไทยและครานิโอซาคราลเธอราพิสของคามาลายา ได้คิดค้นทรีทเมนท์ที่สร้างความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกนี้ โดยใช้หลักการของการนวดกดจุดบนเส้นประธานเพื่อปรับจิตใจที่กระวนกระวายให้เกิดความสงบ เริ่มด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้า ก่อนที่จะกดจุดบนบริเวณใบหน้า ลำคอ และหูโดยใช้ปลายนิ้วและลูกประคบสมุนไพรอุ่นที่อัดแน่นด้วยผงสมุนไพรไทย เทคนิคการนวดนี้จะช่วยกระตุ้นการระบายน้ำเหลืองซึ่งช่วยในการล้างพิษ ส่งผลให้สมองปลอดโปร่ง ผิวพรรณกระจ่างใสและมีจิตใจที่ผ่อนคลาย

ทรีเทรเชอร์

According to ancient Taoist theory, the body has three main energy centres – the ‘Three Dantian’ – where our life force or vital energy ‘Qi’ is gathered, stored and distributed throughout the entire body. Each Dantian is associated with particular physical, emotional and psychological functions and each is brimming with a specific type of energy. Collectively, the Dantian are referred to as the ‘Three Treasures’. This treatment combines healing methods selected for their ability to activate, harmonise and balance the ‘Three Treasures’ in order to restore the flow of vital energy for healing and revitalisation. These include techniques from Tui Na massage, Reiki and crystal healing as well as aromatherapy using Kamalaya’s bespoke ‘Three Treasures’ oil blends created specifically for this treatment. As well as supporting the individual function of each energy centre, it promotes an enhanced balance and harmony of the mind, body, emotions and spirit and creates an overall feeling of peace and integral alignment.

IV บําบัด

การรักษาด้วย IV เกี่ยวข้องกับการหยดของเหลวสูตรพิเศษเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในอัตราที่ควบคุม พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะเชื่อมต่อหยดกับหลอดเลือดดําของคุณซึ่งรวดเร็วและไม่เจ็บปวดในขณะที่คุณนั่งสบายและผ่อนคลาย เงินทุนที่มีศักยภาพของเราให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพจากการเพิ่มพลังสมองการเผาผลาญระดับพลังงานและภูมิคุ้มกันเพื่อย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและการเพิ่มการนอนหลับ ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพของร่างกาย แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที การรักษา IV บางอย่างสามารถทําได้ในเวลาที่น้อยลงในขณะที่การรักษาอื่น ๆ ใช้เวลานานกว่า

การบําบัดด้วยออกซิเจน HYPERBARIC

Before a guest undergoes hyperbaric oxygen therapy, Kamalaya’s medical team will examine the guest’s physical condition. During the treatment, the guest will be assisted into the hyperbaric chamber, where the guest will lie wearing an oxygen mask, while 93 – 97% pure oxygen is released and the atmospheric pressure is increased to greater than normal. Inside the chamber, the guests can adjust their posture and position so that they are comfortable and relaxed throughout the treatment.

การบําบัดใช้เวลาระหว่าง 75-90 นาทีและจํานวนเซสชัน HBOT ที่แนะนําขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษาและผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด เมื่อเซสชั่นเสร็จสิ้นห้องจะถูกกดดันอย่างช้าๆให้ความดันบรรยากาศปกติก่อนที่แขกจะสามารถออกจากห้องได้ การรักษานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มี claustrophobia

การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล

การปรึกษาด้านอารมณ์สร้างประสบการณ์การรักษาแบบองค์รวมที่มีผลต่อสุขภาพกายและสร้่างสมดุลแก่จิตใจและอารมณ์ จะช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความขัดแย้งและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ค้นพบจุดเด่นและคุณค่าของตนเองอีกครั้ง สร้างความรักและการเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น เยียวยาอารมณ์ที่มีผลมาจากอดีต ค้นหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุด ผู้ให้คำปรึกษาจะนำพาคุณสู่กระบวนการของการเยียวยารักษาผ่านความคิดอันลึกซึ้ง ด้วยการฝึกฝนที่ทรงพลังและเทคนิคอันเก่าแก่ของการถ่ายทอดพลังงาน

ปราณายามะ

ปราณายามะ หมายถึงศาสตร์การหายใจของโยคีเพื่อการไหลเวียนสูงสุดของลมปราณ ในชั้นเรียนแบบส่วนตัวนี้ผู้ฝึกสอนจะชี้แนะแนวทางของเทคนิคหลากหลายที่จะควบคุมและการกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อช่วยให้จิตใจสงบเกิดความสมดุลของอารมณ์และลดความเครียดและความตื่นตระหนก การสอนจะจัดพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียน

นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์

เป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของคามาลายา โดยการรวมตัวของศาสตร์ด้านพลังแห่งเอเชียและองค์ความรู้ด้านสุคนธบำบัด ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันของศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพและปรับสมดุลของอารมณ์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว สามารถเลือกชนิดของน้ำมันตามธาตุที่เหมาะสม ได้แก่ ธาตุน้ำ (Water) ธาตุลม (Wood) ธาตุไฟ (Fire) ธาตุดิน (Earth) และโลหะธาตุ (Metal)

คาติวาสติ

“คาติ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึงหลังส่วนล่าง ช่วยรักษาอาการผิดปกติของหลัง เช่น อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก หรือเส้นประสาท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับผู้มีความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจ ปัญหาของระบบการสืบพันธ์ุ ความไม่สมบูรณ์ทางด้านจิตใจ และการได้รับการความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง นวดโดยการวางแผ่นแป้งที่ขดเป็นวงรอบบริเวณส่วนหลังที่มีปัญหา และเทน้ำมันอุ่นซึ่งผสมสมุนไพรลงไป ทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นตามด้วยเทคนิคการนวดบริเวณหลังและประคบด้วยผ้าร้อน แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังการนวดคาติวาสตี

การทดสอบเอนไซม์ G6PD

G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase) เป็นเอนไซม์ที่ช่วยปกป้องเซลล์เม็ดเลือดแดงจากการสลายตัวหากสัมผัสกับสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีโอโซนและกรดอัลฟาไลโปอิค การขาด G6PD เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในคนจํานวนน้อยการขาดเอนไซม์นี้อาจทําให้เกิดโรคโลหิตจาง hemolytic การทดสอบนี้แนะนําเมื่อมีการให้การรักษาด้วย IV หรือโอโซนหลายครั้งเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษา

นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

นวดมือแบบเอเชีย

ได้แนวคิดมาจากการฝังเข็มที่มือของชาวเกาหลี เป็นการนวดเปิดช่องพลังงานของหน้าอก ปอด และหัวใจ เพื่อปลดปล่อยความเครียดของอารมณ์ที่สะสมไว้ ซึ่งอาจเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ เป็นการนวดที่ช่วยส่งเสริมความรื่นรมย์ของจิตใจและปรับสมดุลด้านอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยสมานเส้นประสาทบริเวณช่วงแขนและมือ ช่วยลดอาการตึง ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

ชิเนซัง

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

ลาน่า ท้อง สมุนไพรรอน

Lanna Abdominal Samunprai Ron massage เป็นยาสมุนไพรโบราณที่มาจากภาคเหนือของประเทศไทย ใช้สมุนไพรรสเผ็ดสดที่อุดมไปด้วยน้ํามันหอมระเหยและเปลวไฟสมุนไพรจะถูกทําให้ร้อนและนําไปใช้กับบริเวณหน้าท้องซึ่งตามยาแผนไทย "Sen Sib หรือ Sen Prathan Sib" เส้นเมอริเดียนตั้งอยู่ การรักษาปรับสมดุลพลังงานและองค์ประกอบของร่างกายส่งผลให้การย่อยอาหารดีขึ้นบรรเทาอาการท้องอืดและท้องผูกลดอาการปวดประจําเดือนและปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

การแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

ชิโรดารา

Shirodhara therapy works through to the deepest levels of one’s being. ‘Shiro’ translates from Sanskrit as head, and ‘dhara,’ as flow. A stream of warm, medicated oil is poured continuously on the forehead which helps to connect and energise the ‘nadis’, various channels that sustain our lives – from the circulation of fluids on the physical level to the subtle currents running through the meridians, chakras and auras. Using technical skill and intuition, this specialised treatment helps to improve blood supply, thereby increasing the flow of nutrients and oxygen, relieving tension, and promoting a clear pathway for nerve impulses to balance the nervous system and restore vitality. Shirodhara is recommended for sinus congestion, insomnia, and for clarity of mind. It is highly recommended that you avoid the sun for several hours after your treatment.

การนวดรอยัลอายุรเวดิค

นวดโดยการใช้น้ำมันอุ่นชโลมไปทั่วร่างกาย ตามด้วยการนวดด้วยเทคนิคของอายุรเวท เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อผ่อนคลายระบบประสาท สร้างความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ แนะนำให้อาบน้ำอุ่นหลังจากการรับบริการ

โยคะ

โยคะเป็นวิถีชีวิตตามปรัชญาอินเดียโบราณ เป็นวิธีการบูรณาการทั้งชีวิตของคุณ เพื่อให้ทุกด้านของชีวิตทํางานอย่างกลมกลืน โยคะเป็นระบบที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตและสําหรับวิวัฒนาการที่มีสติ จึงช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ซึ่งท่าทางทางกายภาพ ลมหายใจและการทําสมาธิเป็นประเด็นหลักของการปฏิบัตินี้ มีการสอนโยคะหลากหลายรูปแบบที่คามาลายาและผู้สอนของเราจะทําให้แน่ใจว่าแต่ละเซสชั่นนั้นมีความเหมาะสมกับระดับประสบการณ์และเป้าหมายของแต่ละคน

พิลาทิส

การออกกําลังกายแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แกนกลางของคุณในขณะที่เสริมสร้างและยืดกล้ามเนื้อของคุณผ่านการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ พิลาทิสอาจรวมถึงการออกกําลังกายแบบแมทเบสและ/หรือการเคลื่อนไหวที่แนะนําบนเครื่องพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ของเรา

นวดศีรษะแบบอินเดีย

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก


เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และแท้จริงที่ Kamalaya เรากําหนดให้แขกครั้งแรกจองโปรแกรมสุขภาพอย่างน้อย 3 คืนในระหว่างการเข้าพัก นโยบายนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะดื่มด่ํากับแนวทางสุขภาพแบบองค์รวมของเราอย่างเต็มที่ ด้วยการยอมรับโปรแกรมสุขภาพของเราคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคุณช่วยให้คุณฟื้นฟูและบํารุงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมของคุณที่ Kamalaya และทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?