รางวัลกมลายา
รางวัลกมลายา

รางวัลกมลายา เกาะสมุย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับรางวัลมากมาย

กมลายารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมสุขภาพ

‘Top Producing Hotels & Resorts Partner’ - Virtuoso Travel Forum Awards

We are proud to announce Kamalaya's recent accolade as a Top Producing Hotels & Resorts Partner at the Virtuoso Travel Australia and NZ Forum in Bangkok. This recognition celebrates our commitment to exceptional hospitality, wellness and guest connections within the luxury travel community. We thank Virtuoso, our partners and guests for their support, inspiring us to maintain excellence in our services. This award not only honours our dedication but also motivates us to continue offering a sanctuary for health and rejuvenation.'Hall of Fame as Worldwide Health & Wellness Destination' - World Spa & Wellness Awards 2024

Kamalaya's induction into the Hall of Fame as a Worldwide Health & Wellness Destination at the World Spa & Wellness Awards 2024 is a moment of extraordinary pride and distinguished honour. This prestigious recognition serves as a powerful affirmation of Kamalaya's steadfast commitment to fostering holistic health and the wellbeing of our guests. The accolade is a reflection of our team's passion and dedication, which form the foundation of our sanctuary's healing and tranquil environment. This honour is deeply meaningful to us, as it highlights our core philosophy of inspiring a joyful and vital way of life. We are immensely grateful for being bestowed with such a privilege and acknowledge this honour as a tribute to our guests' transformative wellness journeys and our devoted hosts’ loving service. This award is a motivating force to continue on our path of growth and an opportunity to nurture a global community committed to the pursuit of holistic health and wellness.


‘Best Global Holistic Haven’ – The Luxury Spa Edit Awards 2024

Kamalaya is immensely proud to have been acclaimed as the Best Global Holistic Haven in The Luxury Spa Edit Awards 2024. This prestigious recognition is a tribute to the unparalleled holistic wellness experiences we strive to offer our guests. The awards, led by renowned spa and wellness experts and travel contributors from elite publications, including The Telegraph, Tatler and Conde Nast Traveller, present a benchmark of excellence in the industry. Earning this award, particularly since it was determined by public vote amid thousands of discerning voters, resonates deeply with our commitment to nurturing guests on their journey towards optimal wellbeing. Every element of Kamalaya is meticulously crafted to fulfil our mission: to serve as a sanctuary for personal growth and transformation. Our heartfelt thanks extend to every guest for their continued trust and endorsement of Kamalaya's ethos. This accolade is also a testament to our incredible team—our hosts who embody the spirit of Kamalaya and make our vision a palpable reality.


‘Detox Retreat of the Year’ - Compare Retreats’ Luxury Wellness Travel Awards 2024

Kamalaya has been honoured with the prestigious Silver award for Detox Retreat of the Year at the Compare Retreats’ Luxury Wellness Travel Awards 2024 inaugural in Hong Kong. This award, a testament to our commitment to providing exceptional wellness experiences, was determined by an impressive 70,000-plus votes. It underscores Kamalaya's standout dedication to health and wellbeing in a competitive luxury wellness industry. Twenty categories celebrated the crème de la crème of wellness travel at the event, where voters and a team of savvy luxury wellness travel experts recognised Kamalaya's unparalleled services and dedication. We are profoundly grateful for such an esteemed accolade and warmly thank our community for their unwavering support and trust in our vision for holistic health and rejuvenation.


‘Top 20 Best Wellness Experience 2024’ – National Geographic’s Best of the World List

‘Kamalaya's commitment to fostering holistic wellbeing and spiritual awakening has been celebrated on a global stage, with the honour of being named among the top 20 ‘Best Wellness Experiences’ by the prestigious National Geographic in their BEST OF THE WORLD 2024 list. National Geographic annually curates a list that shines a light on travel experiences that beautifully showcase our world—its rich diversity, communities and the individuals that nurture them. This accolade was deliberated upon by National Geographic's esteemed travel editors, in close partnership with a panel of experts and expedition leaders. For the first time, the revered BEST OF THE WORLD 2024 not only spotlights exceptional travel destinations but also highlights an array of wellness sanctuaries, cultural treasures and gastronomic delights deemed as journeys worth embarking upon. Kamalaya stands proudly as part of this illustrious selection, exemplifying a destination that truly enriches life and ignites holistic lifestyle change. We are wholeheartedly thankful for the trust and loyalty our guests have shown us, thank you for being an essential part of our journey.


Wellness Innovator of the Year - The Luxury Awards by the Luxuri Magazine 2023

Kamalaya Wellness Sanctuary has achieved yet another remarkable milestone by being honoured as the 'Wellness Innovator of the Year - Thailand 2023' at the prestigious Luxuri Awards, presented by The Luxury Magazine in the UK. This esteemed recognition underscores Kamalaya's unwavering commitment to innovation, customer experience, brand reputation, sustainability and global impact. The award stands as a testament to Kamalaya's leadership in pioneering positive change within the wellness industry, setting new standards for excellence while continuing to positively impact the lives of its guests on a global scale.


Consumer  'Best Integrated Wellness Retreat' and 'Best Wellness Retreat' - Spa & Wellness Awards 2023

Kamalaya is thrilled to announce that we have once again received two prestigious awards at the Spa & Wellness Awards 2023 in Australia. For the second consecutive year, we have been named 'Best Wellness Retreat' by the esteemed industry judging panel. Additionally, we are incredibly proud to have been voted as the 'Best Integrated Wellness Retreat' by consumers themselves. These awards hold great significance as they are presented by a well-respected advisory board that rigorously adheres to strict judging criteria. They aim to recognise outstanding individuals and businesses within the spa, health, beauty and wellness travel industry. In addition to these incredible achievements, we are excited to share that Kamalaya was also recognised as a runner-up for the Best Wellness Cuisine category. This accolade reflects our commitment to providing nourishing and delicious culinary offerings that enhance the overall wellness experience for our guests. We are deeply grateful for these new accolades, which further solidify Kamalaya's commitment to providing exceptional experiences and nurturing the wellbeing of our guests. We extend our heartfelt appreciation to every member of our expert wellness team and hosts, whose dedication and expertise contribute to the exceptional quality of services we offer.


Wellness Retreat of the Year 2023 – Destination Deluxe Awards

Kamalaya is thrilled to have been awarded the prestigious title of Wellness Retreat of the Year 2023 for the fourth time. This remarkable achievement acknowledges our team's dedication to exceeding industry standards and redefining the realm of wellness and travel. We extend our heartfelt gratitude to our exceptional team of wellness experts and hosts, whose efforts have continuously delivered extraordinary and transformative experiences for our guests. Thank you for recognising our commitment to holistic wellness!


Top 10 Best Spa Hotels in Asia – Smart Travel Asia 2023 Travel Poll
We are thrilled to announce that Kamalaya has once again been recognised for excellence in the spa and hospitality industry. In the Smart Travel Asia 2023 Best in Travel Poll, Kamalaya has been ranked in the TOP 10 of the Best Spa Hotels in Asia. This esteemed recognition comes on the heels of a long string of wins in their annual reader vote, further cementing Kamalaya's position as a leading wellness sanctuary in the region. We are humbled by the trust and support of our valued guests, whose untiring loyalty has propelled us to yet another achievement. The Best Spa Hotels in Asia category identifies the most exceptional properties that provide guests with unparalleled spa experiences, deluxe facilities and exceptional service. This recognition reflects our unwavering commitment to curating transformative wellness journeys, immersing guests in a world of holistic rejuvenation and enhancing overall wellbeing. In addition to the recognition for Kamalaya, we are overjoyed to share that our stunning island of Samui has also been ranked high in the TOP 10 Holiday Destinations. Thank you for your ongoing support and faith in Kamalaya.


Healing Hideaway - Tatler Spa Awards 2023
Kamalaya has been honoured with the prestigious Tatler Spa Awards 2023 in the coveted Healing Hideaway category. This esteemed recognition further solidifies our status as a leading destination for wellness and rejuvenation. The Healing Hideaway Award celebrates the exceptional retreats that provide a sanctuary for nurturing the mind, body, heart and spirit. It recognises those establishments that have mastered the art of creating a tranquil haven where guests can immerse themselves in healing therapies, rejuvenating treatments and transformative experiences. For Kamalaya, winning the Healing Hideaway at the Tatler Spa Awards is a testament to our unwavering commitment to providing a sanctuary that supports holistic wellbeing. This esteemed recognition emphasises the dedication and passion of our team at Kamalaya, as well as the trust and support of our valued guests.


KINNARI GOLD AWARD & HALL OF FAME at the 2023 TAT Awards - Tourism of Thailand (TAT)
Kamalaya adds another prestigious accolade to its collection with the Kinnari Gold Award & Hall of Fame at the 2023 TAT Awards by Tourism of Thailand (TAT). This remarkable lifetime achievement, marking the third consecutive Gold Award in the Wellness Destination category, solidifies Kamalaya's reputation for unparalleled excellence. As Kamalaya enters the esteemed Hall of Fame, this recognition further underscores our commitment to delivering exceptional quality and reliability in wellness. We are deeply honoured by this recognition presented by Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi and extend our heartfelt gratitude to our valued guests and patrons for their unwavering support and trust.


Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific Event 2023 – Top 10 Best Hotel Spas in Thailand
Kamalaya ภูมิใจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 10 สปาโรงแรมชั้นนําของประเทศไทยในงาน Travel+Leisure Luxury Awards อันทรงเกียรติเอเชียแปซิฟิก งานนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายปลายทาง โรงแรม และประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่กําหนดนิยามของการต้อนรับที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงบุคคล โรงแรม และแบรนด์ที่โดดเด่นซึ่งสร้างภูมิทัศน์การท่องเที่ยวและการบริการใน 16 ประเทศและที่อื่น ๆ ผู้ชนะได้รับการคัดเลือกจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วโลกที่ดําเนินการในเดือนมีนาคมและเมษายน 2023 โดยการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับ 10 อันดับแรกหรือ 5 อันดับแรกขึ้นอยู่กับหมวดหมู่และปลายทาง นอกจากนี้เกาะสมุยยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน 10 เกาะปลายทางที่ดีที่สุดซึ่งเน้นย้ําถึงความงามและเอกลักษณ์ของสถานที่ที่โดดเด่นของเรา เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อแขกผู้มีเกียรติและผู้อ่าน Travel + Leisure ที่ภักดีสําหรับความรักและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ


World Spa & Wellness Awards - จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั่วโลกแห่งปี 2023
ในงาน World Spa & Wellness Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ลอนดอนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2023 Kamalaya Wellness Sanctuary ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ห้าและเป็นปีที่สองติดต่อกันเพื่อเป็นเกียรติแก่ 'Worldwide Health & Wellness Destination of the Year' Kamalaya ได้รับการคัดเลือกควบคู่ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงสูงจากทั่วโลก นี่เป็นครั้งที่เจ็ดที่ Kamalaya ได้รับการยอมรับจากรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ โดยได้รับรางวัล 'Destination Spa of the Year - Asia & Australasia' ในปี 2012 และ 2014 และ 'Worldwide Health & Wellness Destination of the Year' ในปี 2017, 2018, 2020 และ 2022 เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสําหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และทีมงานทั้งหมดของเราได้รับเกียรตินี้ด้วยความภาคภูมิใจ


สื่อสปาออร์แกนิก: Wellness Travel Awards – 2023 Top Ten
Kamalaya รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 2023 Top Ten โดย Organic Spa Wellness Travel Awards ทุกปีรางวัลจะตรวจสอบสปาที่ดีที่สุดและสว่างที่สุดประสบการณ์และโรงแรมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งค่อยๆทําให้คุณออกจากกิจวัตรประจําวันและช่วยรีเซ็ตจังหวะชีวิต ในปีนี้พวกเขาได้ขยายเลนส์สปาสุดหรูเพื่อผลักดันแนวคิดและเฉลิมฉลองจุดหมายปลายทางที่ไม่ธรรมดาที่เข้าถึงธรรมชาติเป็นอาหารบํารุง สํารวจนวัตกรรมอุตสาหกรรมตลอดจนจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนและการเล่าเรื่องแบบโบราณ Organic Spa ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการหลายสิบคนเพื่อช่วยสอดแนมและตรวจสอบผู้ชนะทั้งหมด นี่เป็นรางวัลแรกที่ได้รับรางวัลในปีนี้เช่นเคยเรารู้สึกขอบคุณเจ้าภาพและแขกของเราอย่างมากสําหรับความพยายามและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยที่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ เราหวังว่ารางวัลใหม่นี้จะกําหนดโทนสําหรับปีหน้าในขณะที่เราส่งมอบสุขภาพที่เสริมสร้างชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป


Destination Deluxe Awards – Wellness Program of the Year: Embracing Change
ในงาน Destination Deluxe 2022 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ Kamalaya Koh Samui ได้รับรางวัล 'Wellness Program of the Year' สําหรับ Embracing Change รางวัลนี้เป็นเกียรติแก่ผู้นําและผู้บุกเบิกด้านสุขภาพและการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองแบรนด์โรงแรมสปาทรีทเมนต์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและสุขภาพที่ขับเคลื่อนมาตรฐานความหรูหราที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมเหล่านี้ คุณภาพความโปร่งใสและความคิดริเริ่มเป็นเกณฑ์พื้นฐานของรางวัล Destination Deluxe Awards เนื่องจากพวกเขาตระหนักและยกย่องผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ก้าวข้ามขอบเขตที่กําหนดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสาขาของตน ดังนั้นเราจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้สําหรับหนึ่งในประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา เรารู้สึกขอบคุณสําหรับสมาชิกทุกคนในทีมที่มีส่วนทําให้โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในหมู่แขกของ Kamalaya และรู้สึกตื่นเต้นที่โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับในด้านพลังการรักษาที่เปลี่ยนแปลงได้ ที่ Kamalaya เราเชื่อว่าเราสามารถทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นทีละคน และรางวัลนี้เป็นเครื่องหมายที่แท้จริงของปรัชญาของเรา ขอบคุณ!


รางวัล Spa & Wellness Awards - Consumer 'Best Wellness Retreat' และ Wellness 'Best Wellness Retreat or Resort'
Kamalaya ได้รับรางวัลสองรางวัลในงาน Spa & Wellness Awards 2022 ครั้งแรกในออสเตรเลีย เราได้รับการขนานนามว่า 'Best Wellness Retreat and Resort' โดยคณะกรรมการตัดสินของอุตสาหกรรมและยังได้รับการโหวตให้เป็น 'Best Wellness Retreat' โดยผู้บริโภคโดยมีผู้คนมากกว่า 6,000 คนลงคะแนนในงานครั้งแรก ตัดสินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดรางวัลนี้ยกย่องผู้คนและธุรกิจที่เก่งในด้านสปาสุขภาพความงามและการเดินทางเพื่อสุขภาพ เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสําหรับรางวัลใหม่นี้เราให้เกียรติสมาชิกทุกคนในทีมสุขภาพผู้เชี่ยวชาญและโฮสต์ของเราสําหรับงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทําและบริการที่มีคุณภาพที่พวกเขามอบให้กับแขกของเรา และแน่นอนเราขอขอบคุณแขกทุกคนที่มาเยี่ยมเราครั้งแล้วครั้งเล่าจากส่วนต่างๆของโลก ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการสนับสนุนและความภักดีของคุณ


BCCT King Power Thailand International Business Awards - Corporate Social Responsibility
รางวัล King Power Thailand International Business Awards ซึ่งจัดโดยหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (BCCT) เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการยกย่องความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Kamalaya ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม วัตถุประสงค์ของเราคือการกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองและคุณภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมและปรับปรุงความสามารถของผู้คนและองค์กรที่เรามีส่วนร่วม เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้เนื่องจากทุกคนที่ Kamalaya มีความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมค่านิยมขององค์กรของเราส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการดูแลความไว้วางใจความเคารพความเป็นธรรมและการทํางานเป็นทีมเพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติด้าน CSR ของ บริษัท ความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีโฮสต์ของเราที่ช่วยเรานําหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติ สมาชิกทุกคนในทีมที่มีค่าของเราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับอีกครั้ง


รางวัล Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards 2022
เป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับการยอมรับจาก Condé Nast Traveler ให้เป็นหนึ่งใน 5 รีสอร์ทสปาปลายทางชั้นนําของโลก: Reader's Choice Awards 2022 รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ชมทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรชื่นชอบยังคงภักดีและแทบรอไม่ไหวที่จะได้สัมผัสอีกครั้ง ในปีนี้ผู้อ่าน Condé Nast Traveler กว่า 240,000 คนแบ่งปันความรู้ด้านการเดินทางล่าสุดเกี่ยวกับโรงแรมรีสอร์ทเมืองประเทศเกาะสปาและอื่น ๆ ชั้นนําของโลก เราภูมิใจในความสําเร็จอีกอย่างที่เป็นไปได้ผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่องและบริการที่ไร้ที่ติที่นําเสนอโดยโฮสต์ของเรา และเรารู้สึกขอบคุณแขกของเราสําหรับความมั่นใจและการสนับสนุนของพวกเขาเพื่อช่วยให้เราติดอันดับหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดทั่วโลก


World Spa & Wellness Awards - จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงามทั่วโลกแห่งปี 2022
ในงาน World Spa & Wellness Awards 2022 – เป็นเจ้าภาพในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2022 – กมลายาได้รับเป็นครั้งที่สี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น 'จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและสุขภาพทั่วโลกแห่งปี' กมลายาได้รับการคัดเลือกควบคู่ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของห้าคุณสมบัติด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก นับเป็นครั้งที่ 6 ที่กมลายาได้รับการยอมรับจากรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ โดยได้รับรางวัล "Destination Spa of the Year – Asia & Australasia" ในปี 2012 และ 2014 และ "จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและสุขภาพทั่วโลกแห่งปี" ในปี 2017, 2018 และ 2020


รางวัลเดสติเนชั่นดีลักซ์ - เวลเนสรีทรีทแห่งปี 2021
Destination Deluxe Awards 2021 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มีสุขภาพและการเดินทางที่ดีที่สุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2021 โดยตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมใน 22 ประเภทที่ได้รับการโหวตจากคณะผู้พิพากษาผู้เชี่ยวชาญ 18 คน กมลายาได้รับสิทธิพิเศษในการคว้ารางวัล 'Wellness Retreat of the Year' เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รวมถึงรองชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท 'อาหารเพื่อสุขภาพแห่งปี' รางวัลนี้ได้รับการยอมรับจากผู้นําสูงสุดในอุตสาหกรรมและผู้ที่ก้าวไปไกลกว่าและปฏิวัติสุขภาพและการเดินทาง แน่นอนว่าความสําเร็จนี้คงเป็นไปไม่ได้หากปราศจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและโฮสต์ของเราที่ช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําและเปลี่ยนแปลงได้สําหรับแขกของเรา รางวัลเหล่านี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ท้าทายเป็นพิเศษซึ่งเราเผชิญในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ทีมงานทั้งทีมของกมลายาส่งความกตัญญูอย่างสุดซึ้งที่ได้รับการยอมรับอีกครั้ง


รางวัลกินนารี โกลด์ ในงานประกาศผลรางวัล ททท. ประจําปี 2564 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กมลายาภูมิใจฉลองรางวัลกินนารีโกลด์ประเภทเวลเนสรีทรีทในงานประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 13 จัดขึ้นทุกสองปีรางวัลนี้ทําหน้าที่เป็น 'Hallmark of Excellence' ของประเทศไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในความสําเร็จที่ดีที่สุดคุณภาพที่โดดเด่นและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว พิธีมอบรางวัลโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเถรวาทเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และด้วยเกียรติยศและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้มอบเกียรติยศให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้อุปถัมภ์ของเรา


ท่องเที่ยวเล่นสดผู้อ่านทางเลือกรางวัล 2021
ผู้อ่านของ Travel Play Live โหวตให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์สุขภาพและการผจญภัยที่ชื่นชอบและจุดหมายปลายทางทั่วออสเตรเลียและทั่วโลก การโหวตได้รับการโหวตจากผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเป็นศูนย์กลางอย่างมากใน 27 ประเภทการเดินทางไลฟ์สไตล์สุขภาพและการผจญภัยที่ Kamalaya ได้รับรางวัล Readers' Choice Awards 2021: สุดยอดการพักผ่อนเพื่อสุขภาพระหว่างประเทศ รางวัลนี้เน้นย้ําและจัดแสดงจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่เก่งในสาขาของตน เราที่ Kamalaya มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากหนึ่งในตลาดต่างประเทศชั้นนําของเรา ขอบคุณ!


รางวัลนักอ่านนักเดินทาง Condé Nast ประจําปี 2021
เป็นปีที่ 3 ที่ดําเนินธุรกิจ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับการยอมรับจาก Condé Nast Traveler ว่าเป็นหนึ่งใน 40 เดสติเนชั่นสปารีสอร์ทชั้นนําของโลก: รางวัล Reader's Choice Awards 2021 ผลประกอบการในปีนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้คนปรารถนามากที่สุดเมื่อพวกเขาไม่สามารถเดินทางได้และตัดสินใจที่จะทําครั้งแรกเมื่อพวกเขาสามารถทําได้ นี่เป็นหนึ่งในการยอมรับความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเรารู้สึกขอบคุณแขกของเราที่ทําให้สิ่งนี้เป็นไปได้


ท่องเที่ยว + สันทนาการอินเดียและเอเชียใต้รางวัลยอดเยี่ยมของอินเดีย 2021 - การพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด
กมลายา เกาะสมุย ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดในงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจําปี 2021 ของอินเดียในประเภท BEST WELLNESS RETREATamong อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ผู้อ่านของ T + L India & South Asia ได้โหวตให้เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและประสบการณ์ที่ไม่ควรมีประสบการณ์ในปี 2022 ผ่านแพลตฟอร์มการลงคะแนนออนไลน์ในช่วง 60 วัน การเฉลิมฉลองรุ่นที่ 10 ในปีนี้รางวัลยอดเยี่ยมของอินเดียเปิดตัว IBA ICONS เฟื่องฟูเทรนด์เซ็ทเตอร์และเทรลเบลเซอร์ในด้านการเดินทางและการพักผ่อนนอกเหนือจากหมวดหมู่ยอดนิยมอื่น ๆ หมวดหมู่พิเศษทั้ง 10 ประเภทนี้มีผู้เปลี่ยนเกมในด้านการอนุรักษ์การถ่ายภาพการท่องเที่ยวและการเล่าเรื่องความยั่งยืนสุขภาพการออกแบบ F&B การรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวชุมชนและอื่น ๆ


รางวัลทริปแอดไวเซอร์ ทราเวลเกอร์ส้อมชอยส์
เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล TripAdvisor Traveler's Choice Award ประจําปี 2021 ที่มอบให้กับโรงแรมที่ได้รับรีวิวจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10% ของที่พักบน TripAdvisor สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีทีมงานที่ทุ่มเทของเราที่ให้บริการและความสนใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนรวมถึงผู้อุปถัมภ์และแขกของเราที่กลับมาเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่กมลายาเกาะสมุยมีให้ เรารู้สึกมีความสุขและขอบคุณสําหรับความสําเร็จอีกปีหนึ่ง


Destination Deluxe Awards - Wellness Retreat of the Year
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล 'Wellness Retreat of the Year' เป็นครั้งที่สองติดต่อกันในงานเดสติเนชั่นดีลักซ์อวอร์ดที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2020 คณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับตัดสินรางวัลประจําปีอันทรงเกียรติเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพสุดหรู Destination Deluxe รางวัลนี้ยกย่องผู้นําและผู้บุกเบิกในด้านสุขภาพและการเดินทางและผู้ที่ก้าวข้ามกําหนดขอบเขตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ


World Spa & Wellness Awards: “Worldwide Health & Wellness Destination of the Year”
ในงาน World Spa &amp Wellness Awards ประจําปี 2020 ซึ่งเป็นงานแรกที่ได้จัดขึ้นแบบเสมือนจริง Kamalaya ได้รับเกียรติเป็นครั้งที่สามในการได้รับเลือกให้เป็น 'จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั่วโลกแห่งปี' Kamalaya ได้รับการคัดเลือกควบคู่ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงห้าแห่งที่มีชื่อเสียงด้านสุขภาพจากทั่วโลก นี่เป็นครั้งที่ห้าที่ Kamalaya ได้รับการยอมรับในรางวัลนี้ โดยได้รับรางวัล "Destination Spa of the Year – Asia & Australasia" ในปี 2012 และ 2014 และ "จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและสุขภาพทั่วโลกแห่งปี" ในปี 2017 และ 2018

Destination Deluxe Awards - Wellness Retreat of the Year
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รางวัล 'Wellness Retreat of the Year' จากงาน Destination Deluxe Awards ที่ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2019 คณะกรรมการที่นับถือของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตัดสินรางวัลประจําปีอันทรงเกียรติเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวสุขภาพหรูหรา Destination Deluxe รางวัลนี้ยกย่องผู้นําและผู้บุกเบิกด้านสุขภาพและการเดินทางและผู้ที่ก้าวข้ามกําหนดขอบเขตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ


รางวัล KINNARI GOLD AWARD ในงาน TAT Awards ปี 2019 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Kinnari Gold Award ในประเภท Wellness Retreat ในงาน 12th biannual Tourism Authority of Thailand (TAT) Awards พิธีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการและประสบการณ์ที่โดดเด่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กมลายาคว้าเหรียญทองในหมวด Wellness Retreat ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวด Health & Wellness


Kamalaya ได้รับรางวัล "BEST OVERSEAS HEALTH & WELLNESS PROPERTY 2019' จาก Australian Luxury Travel Magazine's Gold List Awards
เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับรางวัล Best Overseas Health & Wellness Property จาก Luxury Travel Magazine's Gold List Awards เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนําของออสเตรเลียเป็นประจําทุกปีขอให้ผู้อ่านเสนอชื่อประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราที่โดดเด่นในออสเตรเลียและทั่วโลกและ Gold List เป็นหนึ่งในการสํารวจการเดินทางที่หรูหราที่ครอบคลุมที่สุดที่ดําเนินการในออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในรางวัลการเดินทางชั้นนําของประเทศ

รางวัลเอเชียสปา : อาหารสปาแห่งปี
Kamalaya ได้รับรางวัล 'Spa Cuisine of the Year' จากงาน AsiaSpa Awards ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 นี่คือครั้งที่สามที่ Kamalaya ได้รับรางวัลนี้สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจ "เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ 'อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเป็นยา' และอาหารของเราจึงเป็นส่วนสําคัญของแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมของเรา" Karina Stewart ผู้ร่วมก่อตั้ง Kamalaya ซึ่งร่วมกับทีมพ่อครัวของ Kamalaya ได้สร้างเมนูที่มีสีสันซึ่งทั้งการรักษาและอร่อย ถือเป็นนิตยสารสปาและความเป็นอยู่ชั้นนําของเอเชีย AsiaSpa ในปีนี้มีรางวัล 26 ประเภทซึ่งตัดสินโดยคณะตัวแทนอุตสาหกรรม 20 คนWorld Spa & Wellness Awards: “Worldwide Health & Wellness Destination of the Year”
ในงาน World Spas & Wellness Awards 2018 ที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Kamalaya ได้รับการประกาศว่าเป็น 'Worldwide Health & Wellness Destination of the Year' Kamalaya ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นปีที่สองหลังจากได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชนะในปี 2018 โดยคณะลูกขุนอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม คามาลายาเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในเอเชียที่อยู่ในรายชื่อที่พักห้าแห่งในอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรีย นี่เป็นครั้งที่สี่ที่ Kamalaya ได้รับการยอมรับในรางวัลโดยได้รับรางวัล "Destination Spa of the Year – Asia & Australasia" ในปี 2012 และ 2014 และ "Worldwide Health & Wellness Destination of the Year" ในปี 2017
เจ้าของและผู้ประกอบการแห่งปี – อเมริกันสปา
ผู้นําในการต่อสร้างความตระหนักทางจิต – รางวัล Debra Simon

เหตุการณ์ล่าสุดได้ให้สาเหตุสองครั้งสําหรับการเฉลิมฉลองที่ Kamalaya หลังจากที่ผู้ก่อตั้งทั้งสองของเราได้รับรางวัลสําหรับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลเพื่อชุมชนสุขภาพทั่วโลก ประการแรก 'American Spa' ได้รับรางวัล Karina Stewart 'Owner & Operator of the Year' ในงาน Women in Wellness Awards 2018 ของนิตยสาร นอกจากนี้เรายังมีความยินดีที่จะแบ่งปันว่าจอห์นสจ๊วตได้รับรางวัล Debra Simon Award สําหรับ 'ผู้นําในการต่อยอดการรับรู้ทางจิต' ในการประชุมสุดยอดสุขภาพโลก 2018 ที่ Cesena ประเทศอิตาลี

Kamalaya ได้รับรางวัล "BEST OVERSEAS HEALTH & WELLNESS PROPERTY 2017' ในรางวัล Gold List ของนิตยสารท่องเที่ยวสุดหรูของออสเตรเลีย
เป็นครั้งที่ 3 แล้ว Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับรางวัล Best Overseas Health & Wellness Property จาก Luxury Travel Magazine's Gold List Awards ในเดือนพฤษภาคม 2019 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนําของออสเตรเลียเป็นประจําทุกปีขอให้ผู้อ่านเสนอชื่อประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราที่โดดเด่นในออสเตรเลียและทั่วโลกและ Gold List เป็นหนึ่งในการสํารวจการเดินทางที่หรูหราที่ครอบคลุมที่สุดที่ดําเนินการในออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในรางวัลการเดินทางชั้นนําของประเทศWorld Spa & Wellness Awards: “Worldwide Health & Wellness Destination of the Year”
ในงาน World Spas & Wellness Awards 2018 ที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Kamalaya ได้รับการประกาศว่าเป็น 'Worldwide Health & Wellness Destination of the Year' Kamalaya ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นปีที่สองหลังจากได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชนะในปี 2018 โดยคณะลูกขุนอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม คามาลายาเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในเอเชียที่อยู่ในรายชื่อที่พักห้าแห่งในอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรีย นี่เป็นครั้งที่สี่ที่ Kamalaya ได้รับการยอมรับในรางวัลโดยได้รับรางวัล "Destination Spa of the Year – Asia & Australasia" ในปี 2012 และ 2014 และ "Worldwide Health & Wellness Destination of the Year" ในปี 2017รางวัล AsiaSpa: สปาแห่งปี - Southeast Asia & Pacific
กมลายาได้รับเลือกให้เป็น 'สปาแห่งปี - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ & แปซิฟิก' ในงาน AsiaSpa Awards ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถือเป็นนิตยสารสปาและความเป็นอยู่ชั้นนําของเอเชีย AsiaSpa ในปีนี้มีรางวัล 26 ประเภทซึ่งตัดสินโดยคณะตัวแทนอุตสาหกรรม 21 คน

Kamalaya ได้รับรางวัล "BEST OVERSEAS HEALTH & WELLNESS PROPERTY 2016' จาก Australian Luxury Travel Magazine's Gold List Awards
เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับรางวัล Best Overseas Health & Wellness Property จาก Luxury Travel Magazine's Gold List Awards เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนําของออสเตรเลียเป็นประจําทุกปีขอให้ผู้อ่านเสนอชื่อประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราที่โดดเด่นในออสเตรเลียและทั่วโลกและ Gold List เป็นหนึ่งในการสํารวจการเดินทางที่หรูหราที่ครอบคลุมที่สุดที่ดําเนินการในออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในรางวัลการเดินทางชั้นนําของประเทศรางวัลเอเชียสปา : อาหารสปาแห่งปี
Kamalaya ได้รับรางวัล 'Spa Cuisine of the Year' จากงาน AsiaSpa Awards ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 นี่คือครั้งที่สามที่ Kamalaya ได้รับรางวัลนี้สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจ "เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ 'อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเป็นยา' และอาหารของเราจึงเป็นส่วนสําคัญของแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมของเรา" Karina Stewart ผู้ร่วมก่อตั้ง Kamalaya ซึ่งร่วมกับทีมพ่อครัวของ Kamalaya ได้สร้างเมนูที่มีสีสันซึ่งทั้งการรักษาและอร่อย ถือเป็นนิตยสารสปาและความเป็นอยู่ชั้นนําของเอเชีย AsiaSpa ในปีนี้มีรางวัล 26 ประเภทซึ่งตัดสินโดยคณะตัวแทนอุตสาหกรรม 20 คนรายการทองของนิตยสาร US Condé Nast Traveler ปี 2017
ปลายปี 2016 บรรณาธิการและผู้สนับสนุนของนิตยสาร Condé Nast Traveler ของสหรัฐอเมริกาโหวตให้ Kamalaya เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่พวกเขาชื่นชอบในโลกและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องการในการ "มีสุขภาพที่ดี" นี่เป็นครั้งแรกที่ Kamalaya ได้รับการรวมอยู่ใน "Gold List" อันทรงเกียรติของสิ่งพิมพ์และเรารู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงสําหรับการยอมรับที่ยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกา
รางวัล Spafinder Wellness 365™ Travel:
รางวัลคริสตัล "ดีที่สุดในเอเชีย" & รางวัลประเทศ "ดีที่สุดในประเทศไทย"
กมลายาได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะหลายคนในงานประกาศรางวัล Spafinder Wellness 365™ Travel Awards 365™ 2016 ที่กรุงลอนดอน รวมถึงรางวัลคริสตัลอวอร์ด "Best in Asia" รวมถึงรางวัลประเทศครั้งที่ 5 "Best in Thailand" ในแต่ละปี Spafinder ยังมอบรางวัล Category Awards ให้กับที่พัก 10 อันดับแรกทั่วโลกที่ให้ประสบการณ์สุขภาพที่ยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท 20 ด้วยรางวัลประเภททั้งหมดเก้ารางวัล Kamalaya ถึงคะแนนสูงสุดในปีนี้ภายในกลุ่มผู้ชนะประเภทและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนที่ดีที่สุดสําหรับการไปเดี่ยว, ดีที่สุดสําหรับ Mind & Spirit, ดีที่สุดสําหรับปัจจัย "ว้าว" ที่ดีที่สุดสําหรับโยคะ, อัญมณีที่ซ่อนอยู่ที่ดีที่สุด, นวัตกรรมล้ําหน้าและโปรแกรมลดน้ําหนักที่ดีที่สุด จากรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะบรรณาธิการด้านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ 39 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมผู้บริโภคและตัวแทนการท่องเที่ยวกว่า 130,000 คนได้รับการโหวตให้เป็นรายการโปรดของพวกเขารางวัล Condé Nast Traveller Spa Awards 2016: Best Destination Spa
ในงาน Condé Nast Traveller Spa Awards 2016 อันทรงเกียรติซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล "Best Destination Spa"

ในแต่ละปีนิตยสารท่องเที่ยวสุดหรูชั้นนําของสหราชอาณาจักรจะเลือกสปาที่ดีที่สุดในโลกในเพียงเก้าประเภทซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ ผู้ชนะในปีนี้ยังได้รับการประกาศในคู่มือสปาประจําปีของนิตยสารซึ่งเปิดตัวในสัปดาห์นี้ คู่มือนี้สปอตไลต์สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อผ่อนคลายเติมพลังและทําได้ดี ต้องการมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่องบริการที่ยอดเยี่ยมและผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด

รางวัล KINNARI GOLD AWARD ในงาน 2015 TAT Awards - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Kinnari Gold Award ในประเภท Wellness Retreat ในงาน 12th biannual Tourism Authority of Thailand (TAT) Awards พิธีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการและประสบการณ์ที่โดดเด่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กมลายาคว้าเหรียญทองในหมวด Wellness Retreat ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวด Health & Wellnessรางวัล AsiaSpa: สปาแห่งปี - Southeast Asia & Pacific
กมลายาได้รับเลือกให้เป็น 'สปาแห่งปี - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ & แปซิฟิก' ในงาน AsiaSpa Awards ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถือเป็นนิตยสารสปาและความเป็นอยู่ชั้นนําของเอเชีย AsiaSpa ในปีนี้มีรางวัล 26 ประเภทซึ่งตัดสินโดยคณะตัวแทนอุตสาหกรรม 21 คน

 Spafinder Wellness 365™ Travel Country Award 2015: ดีที่สุดในประเทศไทย
นับเป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่เปิดตัวรางวัล Spafinder Wellness 365™ ได้รับการยอมรับจาก Kamalaya ด้วยรางวัล Wellness Travel Country Award ว่า "ดีที่สุดในประเทศไทย" SpaFinder ยังเลือก Kamalaya เป็นหนึ่งในสิบที่ดีที่สุดสําหรับการออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับโภชนาการที่ดีที่สุดสําหรับการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดสําหรับโยคะและดีที่สุดสําหรับการพักผ่อนแฟน หลังจากรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ได้รับการคัดเลือกจากคณะบรรณาธิการการท่องเที่ยวสุขภาพ 33 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในปีนี้ตัวเลือกสุดท้ายนั้นได้รับคะแนนเสียงจากผู้บริโภคและตัวแทนการท่องเที่ยวกว่า 10,000 คน

Kamalaya ได้รับรางวัล "BEST OVERSEAS HEALTH & WELLNESS PROPERTY 2019' จาก Australian Luxury Travel Magazine's Gold List Awards
เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa ได้รับรางวัล Best Overseas Health & Wellness Property จาก Luxury Travel Magazine's Gold List Awards เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนําของออสเตรเลียเป็นประจําทุกปีขอให้ผู้อ่านเสนอชื่อประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราที่โดดเด่นในออสเตรเลียและทั่วโลกและ Gold List เป็นหนึ่งในการสํารวจการเดินทางที่หรูหราที่ครอบคลุมที่สุดที่ดําเนินการในออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในรางวัลการเดินทางชั้นนําของประเทศ


Destination Retreat of the Year - AsiaSpa Awards 2014

Kamalaya Wellness Sanctuary was awarded ‘Destination Retreat of The Year 2014’ at the 10th edition of the AsiaSpa Awards in Hong Kong. Shortlisted alongside nine other reputable properties from Thailand, Indonesia, India, Philippines, New Zealand and Australia, Kamalaya is extremely honoured to receive this accolade. Since AsiaSpa, Asia's premier spa and wellbeing magazine, introduced the awards in 2005, they are setting a benchmark for spas in the region as well as around the world. This year, a panel of 22 independent judges from across Asia put the spotlight on Asia's best spas in 22 different categories.


กมลยา เกาะสมุย ได้รับรางวัล "SPASTAR AWARD 2014" และได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
Kamalaya Wellness Sanctuary was awarded the ‘SpaStar Award' at the TUR Travel Fair 2014 in Gothenburg, Sweden. One of three international properties to receive the top award of the day, Kamalaya was recognised as an inspiration to others. The judges said of Kamalaya, "Modern science meets ancient spiritual wisdom in this world-leading haven for a healthy mind, body and soul." The SpaStar Award is founded by SpaStar International, an independent spa directory and quality assurance firm. The SpaStar Awards spotlight innovation, inspirational examples and quality role models in the spa world. The nomination process is supported by a board of advisors and a consumer panel in addition to the expert jury, which has been presenting the awards since 2008.


สปาปลายทางแห่งปี Asia & Australasia - รางวัลสปาโลก
Kamalaya Wellness Sanctuary was honoured for the second time since the awards began, with the award for Destination Spa of the Year: Asia & Australasia at the World Spa Awards in London. The World Spa & Wellness Awards were hosted at the Guildhall, located in the heart of London and acknowledge the global excellence of care, service and standards within the industry. Launched in 2012, the awards recognise the work that spas do around the globe, honouring hotels and destination spas in Western Europe & Scandinavia, the Middle East & North Africa, North & South America and Asia & Australasia. As part of The World Spa & Wellness Awards Kamalaya was assessed alongside all shortlisted spas by an independent judging process of experienced industry professionals.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อทีมประชาสัมพันธ์ของเรา