โปรแกรมสลีพเอ็นฮ้านซ์เม้นท์

การบําบัดการนอนหลับ > การดําเนินชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับ

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

การนอนหลับเป็นโอกาสประจําวันสําหรับร่างกายและจิตใจที่จะฟื้นฟูอย่างล้ําลึก โปรแกรม Sleep Enhancement จะสร้างสภาพจิตใจและร่างกายที่ดีที่สุดเพื่อรองรับการนอนหลับที่สมบูรณ์ สํารวจอุปสรรคทางจิตใจและอารมณ์ส่วนตัวของคุณในการนอนหลับและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อเอาชนะพวกเขา อนุญาตให้การนวดบําบัดและการบําบัดด้วยสารชีวภาพสร้างความสงบในระบบประสาทในขณะที่การเสริมสมุนไพรและ neutraceutical และคําแนะนําทางโภชนาการส่วนบุคคลช่วยฟื้นฟูการทํางานของร่างกายให้เต็มประสิทธิภาพทั้งในระหว่างการเข้าพักและอื่น ๆ

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

สําหรับ 5, 7, 9, 14 หรือ 21 คืน

All our wellness programs come with the below standard inclusions:
*These rates are valid until 31 March 2025 only.

5 คืน 7 คืน 9 คืน 14 คืน 21 คืน
PACKAGE PRICE (THB) (EXCLUDING ACCOMMODATION) 91,122 157,665 183,579 260,969 349,278
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 9 21 25 35 45
Body Bioimpedance Analysis (20 นาที) 1 1 1 1 1
อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน) 5 7 9 14 21
การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที) 1 1 1 1 1
การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที) 1 1 1 1 1
นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที) 1 1 1 1 1
การรักษาสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย (60 นาที) 2 2 3 3 4
Traditional Chinese Medicine Session (60 mins) 1 2 2 3 4
ชิโรดารา (60 นาที) 1 2 2 3 4
การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือ Reiki หรือโยคะ (60 นาที) 1 2 2 3 4
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 2 2 2 2 3
ชิเนซัง (30 นาที) 0 2 2 3 3
IV Therapy (Sleep & Tranquillity) (90-120 min) 0 1 1 2 3
ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที) 0 1 1 2 3
นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) 0 1 1 2 3
Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) 0 1 2 2 2
โอโซนบําบัด (60 นาที) 0 1 1 2 2
คาติ วาสติ (60 นาที) 0 1 1 1 1
นวดมือแบบเอเชีย (45 นาที) 0 1 0 0 0
การทดสอบเอนไซม์ G6PD 0 0 1 1 1
ไบโอรีโซแนนซ์ เธอราพี (20 นาที) 0 0 2 3 4
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 0 0 1 1 1
Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที) 0 0 0 1 1
Traditional Thai Therapeutic Treatment Subsequent Session (90 mins) 0 0 0 1 2

THB 91,122

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร (1 ชุด)
 • การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที)
 • การสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย (60 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ชิโรดารา (60 นาที)
 • การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือ Reiki หรือโยคะ (60 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2

THB 157,665

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน)
 • การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที)
 • การสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย (60 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ชิโรดารา (60 นาที) x 2
 • การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือ Reiki หรือโยคะ (60 นาที) x 2
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2
 • ชิเนซัง (30 นาที) x 2
 • IV Therapy (120 นาที)
 • ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที)
 • โอโซนบําบัด (60 นาที)
 • คาติ วาสติ (60 นาที)
 • นวดมือแบบเอเชีย (45 นาที)

THB 183,579

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร (1 ชุด)
 • การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที)
 • การสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย (60 นาที) x 3
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ชิโรดารา (60 นาที) x 2
 • การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือ Reiki หรือโยคะ (60 นาที) x 2
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2
 • ชิเนซัง (30 นาที) x 2
 • IV Therapy (120 นาที) x 2
 • ทรีทเม้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคามาลายา: ทรี เทรสเชอร์ (90 นาที)
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที)
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) x 2
 • โอโซนบําบัด (60 นาที)
 • การทดสอบเอนไซม์ G6PD
 • คาติ วาสติ (60 นาที)
 • ไบโอรีโซแนนซ์ เธอราพี (20 นาที) x 2
 • การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ

THB 260,969

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ทุกวัน
  ชุด)
 • การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที)
 • การสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย (60 นาที) x 3
 • Traditional Chinese Medicine (60 min) x 3
 • ชิโรดารา (60 นาที) x 3
 • การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือ Reiki หรือโยคะ (60 นาที) x 3
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2
 • Chi Nei Tsang (30 นาที) x 3
 • IV Therapy (120 นาที) x 2
 • Kamalaya Signature Treatment: Threee Treasures (90 นาที) x 2
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) x 2
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) x 2
 • โอโซนบําบัด (60 นาที) x 2
 • การทดสอบเอนไซม์ G6PD
 • คาติ วาสติ (60 นาที)
 • Bioresonance Treatment (20 นาที) x 3
 • การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • ติดตามผลการรักษาแบบไทยดั้งเดิม (90 นาที)

THB 349,278

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร (1 ชุด)
 • การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ (60 นาที)
 • การให้คําปรึกษาเบื้องต้น TCM รวมถึงการรักษา (75 นาที)
 • นวดแผนโบราณรอยัลอายุรเวท (60 นาที)
 • Mind-Body Balance (60 นาที) x 4
 • แพทย์แผนจีน (60 นาที) x 4
 • ชิโรดะระ (60 นาที) x 4
 • การทําสมาธิส่วนบุคคลหรือ Pranayama หรือเรกิหรือโยคะ (60 นาที) x 4
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 3
 • Chi Nei Tsang (30 นาที) x 3
 • IV Therapy (120 นาที) x 3
 • Kamalaya Signature Treatment: Threee Treasures (90 นาที) x 3
 • นวดศีรษะแบบอินเดีย (60 นาที) x 3
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) x 2
 • โอโซนบําบัด (60 นาที) x 2
 • การทดสอบเอนไซม์ G6PD
 • คาติ วาสติ (60 นาที)
 • Bioresonance Treatment (20 นาที) x 4
 • การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • ติดตามผลการรักษาแบบไทยโบราณ (90 นาที) x 2

For wellness program inclusions and information, you may download the 1 April 2024 – 30 March 2025 wellness program guide here.

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

โปรแกรมสุขภาพนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการประเมินสุขภาพการทํางานก่อนเดินทางมาถึงที่ครอบคลุมสําหรับการจองและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิกที่นี่

คำอธิบายของทรีทเมนต์

การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ

พืชต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคโดยบรรพบุรุษมาช้านาน กระทั่งยุคปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถสกัดสารสำคัญซึ่งเป็นตัวยาจากพืชในหลากหลายวิธีเพื่อประโยชน์ทางการรักษาในระดับสูง นักธรรมชาติบำบัดอาจใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเยียวยา บำรุง กระตุ้นหรือเสริมสร้างระบบของร่างกาย การบำบัดตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถรักษาอาการของโรครุนแรงหรือโรคเรื้อรังได้ การใช้สมุนไพรช่วยส่งเสริมร่างกายในการเยียวยาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งช่วยป้องกันโรค ระหว่างการให้คำปรึกษานักธรรมชาติบำบัดจะดูอาการของผู้รับการปรึกษาแบบองค์รวม โดยตรวจสอบสัญญาณและอาการของทุกระบบในร่างกาย วิถีการดำเนินชีวิตและการโภชนาการ การรักษาอาจรวมถึงการใช้น้ำสมุนไพร อาหารเสริมและการปรับอาหารการกินและวิถีการดำเนินชีวิต

ความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย

“ความสมดุล คือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่ดี” การสร้างสมดุลของกายและใจมีเป้าหมายในการนำความสมดุลมาสู่จิตและอารมณ์ของ
เรา ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกาย เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาจะประเมินลักษณะอาการของอารมณ์ ความโกรธ ความตระหนกและวิตกกังวลต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยล้า การเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ และการนอนไม่หลับ ผู้ให้คำ ปรึกษาจะใช้กระบวนการของการปรึกษา โยคะนิทรา ปราณายามะ และการฝึกสมาธิในการช่วยเหลือคุณให้พบกับความสงบภายในอีกครั้ง

การทําสมาธิแบบส่วนตัว

สมาธินำความสมดุลและความสงบมาสู่ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงจิตวิญญาณ เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิที่จัดพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการ เป้าหมายและประสบการณ์ของคุณ ด้วยการฝึกฝนที่สม่ำเสมอคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด ทั้งยังเพิ่มความความสงบ รื่นรมย์และความสุขได้อีกด้วย

เรกิ

เรกิ เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึงพลังจักรวาล โดยนักบำบัดจะเป็นเสมือนตัวกลางการรับและถ่ายทอดพลังงาน เรกิเป็นเทคนิคที่ส่งผลต่อการคลายเครียดและผ่อนคลายที่ดีเยี่ยม ผู้ที่ได้รับการรักษาจะรู้สึกสงบ กระปรี้กระเปร่า จิตใจปลอดโปร่ง ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการเยียวยารักษาตนเอง โดยพลังรักษาตามธรรมชาติของร่างกาย เพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

ชิเนซัง

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

IV บําบัด

การรักษาด้วย IV เกี่ยวข้องกับการหยดของเหลวสูตรพิเศษเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในอัตราที่ควบคุม พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะเชื่อมต่อหยดกับหลอดเลือดดําของคุณซึ่งรวดเร็วและไม่เจ็บปวดในขณะที่คุณนั่งสบายและผ่อนคลาย เงินทุนที่มีศักยภาพของเราให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพจากการเพิ่มพลังสมองการเผาผลาญระดับพลังงานและภูมิคุ้มกันเพื่อย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและการเพิ่มการนอนหลับ ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพของร่างกาย แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที การรักษา IV บางอย่างสามารถทําได้ในเวลาที่น้อยลงในขณะที่การรักษาอื่น ๆ ใช้เวลานานกว่า

การบําบัดด้วยโอโซน

การบําบัดด้วยโอโซนทําได้โดยการบําบัดด้วยระบบอัตโนมัติโดยการดึงจากเลือดของคุณผสมกับออกซิเจนเกรดทางการแพทย์ที่สัมผัสกับแสงยูวีทําให้เกิดพันธะ O3 และนําเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ การรักษานั้นปลอดภัยและไม่เจ็บปวดอย่างสมบูรณ์และอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ภายในของเราในขณะที่พยาบาลทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีจะจัดการออกซิเจนในรูปแบบที่เปิดใช้งาน พยาบาลจะคอยดูแลตลอดการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าแขกจะรู้สึกสบาย หนึ่งครั้งอาจใช้เวลา 60-90 นาทีขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมและสภาพร่างกายของคุณ

ทรีเทรเชอร์

According to ancient Taoist theory, the body has three main energy centres – the ‘Three Dantian’ – where our life force or vital energy ‘Qi’ is gathered, stored and distributed throughout the entire body. Each Dantian is associated with particular physical, emotional and psychological functions and each is brimming with a specific type of energy. Collectively, the Dantian are referred to as the ‘Three Treasures’. This treatment combines healing methods selected for their ability to activate, harmonise and balance the ‘Three Treasures’ in order to restore the flow of vital energy for healing and revitalisation. These include techniques from Tui Na massage, Reiki and crystal healing as well as aromatherapy using Kamalaya’s bespoke ‘Three Treasures’ oil blends created specifically for this treatment. As well as supporting the individual function of each energy centre, it promotes an enhanced balance and harmony of the mind, body, emotions and spirit and creates an overall feeling of peace and integral alignment.

การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์

เป็นทรีทเม้นท์ที่ดีเยี่ยมในการฟื้นฟูพลังงานของร่างกายและลดอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ระบบพลังงานไบโอเรโซแนนซ์เป็นกระบวนการผลิตสนามพลังงานเพื่อกระตุ้นเซลล์ของร่างกายให้ทำงานในหลากหลายกระบวนการ กระแสพลังงานอันอ่อนโยนที่สร้างขึ้นมานี้คล้ายกับสนามพลังงานของมนุษย์ที่ถูกผลิตขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย ช่วยปรับสมดุลพลังงานของร่างกายและกระตุ้นเส้นพลังเมอริเดียนซึ่งมีประโยชน์ในด้านการรักษาคือ ช่วยเพิ่มพลังงาน เพิ่มกระบวนการเผาผลาญอาหารซึ่งช่วยในการลดน้ำหนัก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและควบคุมความดันโลหิต ช่วยกระตุ้นการรักษาและลดอาการปวด ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกาย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสนิท เพื่อให้ได้ผลสำหรับการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก จะใช้แสงและโสตบำบัดร่วมกันโดยการใช้แว่นตา LED และหูฟัง อาจจะแนะนำให้ทำมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้ผลที่ดีที่สุด

นวดมือแบบเอเชีย

ได้แนวคิดมาจากการฝังเข็มที่มือของชาวเกาหลี เป็นการนวดเปิดช่องพลังงานของหน้าอก ปอด และหัวใจ เพื่อปลดปล่อยความเครียดของอารมณ์ที่สะสมไว้ ซึ่งอาจเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ เป็นการนวดที่ช่วยส่งเสริมความรื่นรมย์ของจิตใจและปรับสมดุลด้านอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยสมานเส้นประสาทบริเวณช่วงแขนและมือ ช่วยลดอาการตึง ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

การแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

การนวดรอยัลอายุรเวดิค

นวดโดยการใช้น้ำมันอุ่นชโลมไปทั่วร่างกาย ตามด้วยการนวดด้วยเทคนิคของอายุรเวท เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อผ่อนคลายระบบประสาท สร้างความกระปรี้กระเปร่า และผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ แนะนำให้อาบน้ำอุ่นหลังจากการรับบริการ

ชิโรดารา

Shirodhara therapy works through to the deepest levels of one’s being. ‘Shiro’ translates from Sanskrit as head, and ‘dhara,’ as flow. A stream of warm, medicated oil is poured continuously on the forehead which helps to connect and energise the ‘nadis’, various channels that sustain our lives – from the circulation of fluids on the physical level to the subtle currents running through the meridians, chakras and auras. Using technical skill and intuition, this specialised treatment helps to improve blood supply, thereby increasing the flow of nutrients and oxygen, relieving tension, and promoting a clear pathway for nerve impulses to balance the nervous system and restore vitality. Shirodhara is recommended for sinus congestion, insomnia, and for clarity of mind. It is highly recommended that you avoid the sun for several hours after your treatment.

ปราณายามะ

ปราณายามะ หมายถึงศาสตร์การหายใจของโยคีเพื่อการไหลเวียนสูงสุดของลมปราณ ในชั้นเรียนแบบส่วนตัวนี้ผู้ฝึกสอนจะชี้แนะแนวทางของเทคนิคหลากหลายที่จะควบคุมและการกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อช่วยให้จิตใจสงบเกิดความสมดุลของอารมณ์และลดความเครียดและความตื่นตระหนก การสอนจะจัดพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียน

โยคะ

โยคะเป็นวิถีชีวิตตามปรัชญาอินเดียโบราณ เป็นวิธีการบูรณาการทั้งชีวิตของคุณ เพื่อให้ทุกด้านของชีวิตทํางานอย่างกลมกลืน โยคะเป็นระบบที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตและสําหรับวิวัฒนาการที่มีสติ จึงช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ซึ่งท่าทางทางกายภาพ ลมหายใจและการทําสมาธิเป็นประเด็นหลักของการปฏิบัตินี้ มีการสอนโยคะหลากหลายรูปแบบที่คามาลายาและผู้สอนของเราจะทําให้แน่ใจว่าแต่ละเซสชั่นนั้นมีความเหมาะสมกับระดับประสบการณ์และเป้าหมายของแต่ละคน

นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

การบําบัดด้วยออกซิเจน HYPERBARIC

Before a guest undergoes hyperbaric oxygen therapy, Kamalaya’s medical team will examine the guest’s physical condition. During the treatment, the guest will be assisted into the hyperbaric chamber, where the guest will lie wearing an oxygen mask, while 93 – 97% pure oxygen is released and the atmospheric pressure is increased to greater than normal. Inside the chamber, the guests can adjust their posture and position so that they are comfortable and relaxed throughout the treatment.

การบําบัดใช้เวลาระหว่าง 75-90 นาทีและจํานวนเซสชัน HBOT ที่แนะนําขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษาและผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด เมื่อเซสชั่นเสร็จสิ้นห้องจะถูกกดดันอย่างช้าๆให้ความดันบรรยากาศปกติก่อนที่แขกจะสามารถออกจากห้องได้ การรักษานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มี claustrophobia

นวดศีรษะแบบอินเดีย

เป็นศาสตร์การรักษาแบบอายุรเวท โดยผู้ถูกนวดจะอยู่ในท่านั่ง การนวดศรีษะจะช่วยคลายความตึงเครียดบริเวณไหล่ คอ หลัง
และหนังศรีษะ โดยใช้นิ้วมือในการกดเพื่อการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปยังศรีษะ ช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและสมองปลอดโปร่ง

คาติวาสติ

“คาติ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึงหลังส่วนล่าง ช่วยรักษาอาการผิดปกติของหลัง เช่น อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก หรือเส้นประสาท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับผู้มีความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจ ปัญหาของระบบการสืบพันธ์ุ ความไม่สมบูรณ์ทางด้านจิตใจ และการได้รับการความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง นวดโดยการวางแผ่นแป้งที่ขดเป็นวงรอบบริเวณส่วนหลังที่มีปัญหา และเทน้ำมันอุ่นซึ่งผสมสมุนไพรลงไป ทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นตามด้วยเทคนิคการนวดบริเวณหลังและประคบด้วยผ้าร้อน แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังการนวดคาติวาสตี

การรักษาแบบไทยโบราณ

การบําบัดแบบไทยโบราณเรียกอีกอย่างว่า 'การนวดทางการแพทย์' และมีพื้นฐานมาจากสไตล์ไทย 'Rajasamnak' ซึ่งในอดีตใช้ในการรักษาขุนนางไทยและราชวงศ์เท่านั้น นอกจากนี้ ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการรักษาแบบไทยบําบัดยังอ้างอิงจากจารึกทางการแพทย์และภาพประกอบที่วัดโพธิ์ในกรุงเทพฯ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านโรงเรียนนวดที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้เทคนิคจุดกดแบบโบราณ จุดบําบัดและเส้นทางพลังงานเหล่านี้เรียกว่า Sen ขึ้นอยู่กับหลักการของการไหลของพลังงานซึ่งการใช้เทคนิคการนวดในสถานที่ทางกายวิภาคที่แม่นยําทําให้เกิดผลการรักษาที่เฉพาะเจาะจง เซสชั่นแรกรวมถึงการประเมินเบื้องต้นและการรักษา สามารถจองเซสชันการติดตามผลเป็นเวลา 60 นาทีหรือ 90 นาที

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก


เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และแท้จริงที่ Kamalaya เรากําหนดให้แขกครั้งแรกจองโปรแกรมสุขภาพอย่างน้อย 3 คืนในระหว่างการเข้าพัก นโยบายนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะดื่มด่ํากับแนวทางสุขภาพแบบองค์รวมของเราอย่างเต็มที่ ด้วยการยอมรับโปรแกรมสุขภาพของเราคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคุณช่วยให้คุณฟื้นฟูและบํารุงจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมของคุณที่ Kamalaya และทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?