โปรแกรมเอ็นริช กัท

การรักษาลําไส้การฟื้นฟูการย่อยอาหารและการฟื้นฟูจุลินทรีย์ในประเทศไทย

เป้าหมายของโปรแกรม

แนะนําสําหรับ

คุณจะทํางานกับ

ฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันชาวกรีกโบราณอ้างว่า 'โรคทั้งหมดเริ่มต้นในลําไส้' หลายพันปีต่อมาสุขภาพของลําไส้ได้กลายเป็นพื้นที่สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นที่แสดงถึงการยืนยันนี้รวมทั้งเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างสุขภาพของลําไส้ของเรากับสุขภาพของจิตใจของเรา ทรีทเม้นต์เฉพาะทางที่วาดจากโยคะ อายุรเวท การแพทย์แผนจีน และธรรมชาติบําบัดจะถูกปรับให้เหมาะกับสภาวะสุขภาพเฉพาะของคุณ โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูความสามัคคีให้กับอวัยวะที่สําคัญที่สุดนี้ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของเรา

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

สําหรับ 7, 9, 14 หรือ 21 วัน

โปรแกรมสุขภาพทั้งหมดของเรามาพร้อมกับมาตรฐานด้านล่าง:
*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น

7 วัน 9 วัน 12 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 109,600 140,781 180,325
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 16 21 26
การทบทวนความคืบหน้าโปรแกรมสุขภาพ 1 1 1
การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis) 1 1 1
การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 1 1
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1 1
นวดไทยเพื่อการบำบัด (90 นาที) 1 1 1
การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที) 1 1 1
โยคะแบบส่วนตัว (60 นาที) 2 2 3
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2 2
ชิเนซัง (60 นาที) 2 3 4
ปราณายามะ (60 นาที) 1 1 2
คาติ วาสติ (60 นาที) 1 1 2
ไบโอรีโซแนนซ์ เธอราพี (20 นาที) 3 3 4
การนวดหน้า กดจุดแบบองค์รวม (75 นาที) 0 1 1
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 0 1 1
การติดตามผลในระหว่างการเข้าโปรแกรม 0 1 1
7 วัน 9 วัน 14 วัน 21 วัน
ราคาแพ็คเกจ (บาท) 127,300 159,540 234,089 333,487
ทรีทเม้นต์ทั้งหมด 16 20 29 40
Body Bioimpedance Analysis (20 นาที) 1 1 1 1
อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน) 7 9 14 21
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที) 1 1 1 1
การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 1 1 1
Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที) 1 1 1 1
การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที) 1 1 1 1
ไบโอรีโซแนนซ์ เธอราพี (20 นาที) 2 2 3 4
โยคะแบบส่วนตัว (60 นาที) 2 2 3 4
Chi Nei Tsang with Ruby Treasure Oil(60 mins) 1 2 2 4
การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) 1 2 2 4
ปราณายามะ (60 นาที) 1 1 2 3
IV Therapy (120 นาที) 1 1 2 3
โอโซนบําบัด (60 นาที) 1 1 2 3
Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) 1 1 2 3
Lana Abdominal Samunphrai Ron (60 mins) 1 1 2 2
คาติ วาสติ (60 นาที) 1 1 2 2
นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) 0 1 2 2
การนวดหน้า กดจุดแบบองค์รวม (75 นาที) 0 1 1 1
การทบทวนความคืบหน้าของโปรแกรมสุขภาพระดับกลาง 0 1 1 1
มาร์ม่า พอยท์ มาสสาจ (90 นาที) 0 0 0 1

THB 127,300

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที)
 • การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์ (20 นาที) x 2
 • โยคะแบบส่วนตัว (60 นาที) x 2
 • นวดชิเนซัง ด้วยรูบี้ เทรเชอร์ ออยล์ (60 นาที)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที)
 • ปราณายามะ (60 นาที)
 • IV Therapy (120 นาที)
 • โอโซนบําบัด (60 นาที)
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที)
 • Lana Abdominal Samunphrai Ron (60 mins)
 • คาติ วาสติ (60 นาที)

THB 159,540

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที)
 • การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์ (20 นาที) x 2
 • โยคะแบบส่วนตัว (60 นาที) x 2
 • นวดชิเนซัง ด้วยรูบี้ เทรเชอร์ ออยล์ (60 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ปราณายามะ (60 นาที)
 • IV Therapy (120 นาที)
 • โอโซนบําบัด (60 นาที)
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที)
 • Lana Abdominal Samunphrai Ron (60 mins)
 • คาติ วาสติ (60 นาที)
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที)
 • การนวดหน้า กดจุดแบบองค์รวม (75 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าของโปรแกรมสุขภาพระดับกลาง

THB 234,089

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • Herbal Supplements & Remedies (1set)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที)
 • การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์ (20 นาที) x 3
 • โยคะแบบส่วนตัว (60 นาที) x 3
 • นวดชิเนซัง ด้วยรูบี้ เทรเชอร์ ออยล์ (60 นาที) x 2
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (60 นาที) x 2
 • ปราณายามะ (60 นาที) x 2
 • IV Therapy (120 นาที) x 2
 • โอโซนบําบัด (60 นาที) x 2
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) x 2
 • Lana Abdominal Samunphrai Ron (60 mins) x 2
 • Kati Vasti (60 mins) x 2
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2
 • การนวดหน้า กดจุดแบบองค์รวม (75 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าของโปรแกรมสุขภาพระดับกลาง

THB 333,487

 • Body Bioimpedance Analysis (20 นาที)
 • อาหารเสริมสมุนไพร & การเยียวยา (ชุดประจําวัน)
 • การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน (75 นาที)
 • การปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)
 • Initial Traditional Thai Therapeutic Treatment including Consultation (90 นาที)
 • การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที)
 • การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์ (20 นาที) x 4
 • Private Yoga session (60 mins) x 4
 • Chi Nei Tsang with Ruby Treasure Oil (60 mins) x 4
 • Traditional Chinese Medicine (60 mins) x 4
 • Pranayama (60 mins) x 3
 • IV Therapy (120 mins) x 3
 • โอโซนบําบัด (60 นาที) x 3
 • Hyperbaric Oxygen Therapy (60 นาที) x 3
 • Lana Abdominal Samunphrai Ron (60 mins) x 2
 • Kati Vasti (60 mins) x 2
 • นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร (90 นาที) x 2
 • การนวดหน้า กดจุดแบบองค์รวม (75 นาที)
 • การทบทวนความคืบหน้าของโปรแกรมสุขภาพระดับกลาง
 • มาร์ม่า พอยท์ มาสสาจ (90 นาที)

เริ่มต้นการเดินทางของคุณโดยการเลือกห้องและวันที่ของคุณก่อน

โปรแกรมสุขภาพนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการประเมินสุขภาพการทํางานก่อนเดินทางมาถึงที่ครอบคลุมสําหรับการจองและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิกที่นี่

คำอธิบายของทรีทเมนต์

การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)

BIA เป็นการวัดสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่รวมถึงการตรวจค่าน้ำในร่างกาย อัตราส่วนของมวลสารของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายและความเเข็งแรงของเซลล์ การวัดมวลสารของร่างกายจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสุขภาพ ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนควบคุมน้ำหนักหรือการปรับสภาพร่างกายให้มีความสมดุล และช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วย การวิเคราะห์มวลสารในร่างกายให้ข้อมูลสุขภาพในระดับเซลล์ อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและปริมาณสารพิษ ช่วยในการจัดกระบวนการรักษาสุขภาพโดยธรรมชาติบำบัด การโภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

การรักษาแบบไทยโบราณ

การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัดเป็นที่รู้จักกันในนาม “การนวดเพื่อการรักษา” เป็นการนวดไทยแบบ ”ราชสำนัก” ซึ่งใช้ในอดีตเพื่อรักษาเหล่าขุนนางไทยและราชวงศ์เท่านั้น นอกจากนี้การนวดไทยเพื่อการบำบัดรักษาแบบโบราณยังมีพื้นฐานมาจากจารึกแพทย์แผนโบราณและภาพวาดที่ปรากฏอยู่บนผนังของวัดโพธิ์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งวัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของโรงเรียนนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้เทคนิคการกดจุดแบบโบราณ จุดบำบัดและทางเดินพลังงานเหล่านี้รู้จักกันในนาม “เส้น” ซึ่งมากจากหลักการของการไหลของพลังงานโดยการใช้เทคนิคการนวดกดจุดสำคัญทางกายวิภาคอย่างแม่นยำ เพื่อให้ผลในการรักษาอาการนั้น ๆ

โยคะ

โยคะเป็นวิถีชีวิตตามปรัชญาอินเดียโบราณ เป็นวิธีการบูรณาการทั้งชีวิตของคุณ เพื่อให้ทุกด้านของชีวิตทํางานอย่างกลมกลืน โยคะเป็นระบบที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตและสําหรับวิวัฒนาการที่มีสติ จึงช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ซึ่งท่าทางทางกายภาพ ลมหายใจและการทําสมาธิเป็นประเด็นหลักของการปฏิบัตินี้ มีการสอนโยคะหลากหลายรูปแบบที่คามาลายาและผู้สอนของเราจะทําให้แน่ใจว่าแต่ละเซสชั่นนั้นมีความเหมาะสมกับระดับประสบการณ์และเป้าหมายของแต่ละคน

ชิเนซัง

ชิเนซังเป็นการนวดที่ช่วยบำบัดความไม่สมดุลของสุขภาพได้หลายหลาก ตั้งแต่ปัญหาด้านการย่อยอาหาร ประสาทตึงเครียด และยังช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและสุขภาพของอวัยวะภายใน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทเพื่อช่วยขจัดความเครียด ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าเชื่อว่าสำไส้เป็นเสมือนสมองที่สองของร่างกาย การนวดแบบนี้จะช่วยคลายความตึงเครียดของอารมณ์และร่างกาย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้นวดอย่างต่อเนื่อง ชิเนซังเหมาะสำหรับโปรแกรมการกำจัดสารพิษ คลายเครียด และควบคุมน้ำหนัก

คาติวาสติ

“คาติ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึงหลังส่วนล่าง ช่วยรักษาอาการผิดปกติของหลัง เช่น อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง การเคลื่อนของหมอนรองกระดูก หรือเส้นประสาท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับผู้มีความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจ ปัญหาของระบบการสืบพันธ์ุ ความไม่สมบูรณ์ทางด้านจิตใจ และการได้รับการความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง นวดโดยการวางแผ่นแป้งที่ขดเป็นวงรอบบริเวณส่วนหลังที่มีปัญหา และเทน้ำมันอุ่นซึ่งผสมสมุนไพรลงไป ทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นตามด้วยเทคนิคการนวดบริเวณหลังและประคบด้วยผ้าร้อน แนะนำให้หลีกเลี่ยงแสงแดดหลังการนวดคาติวาสตี

IV บําบัด

การรักษาด้วย IV เกี่ยวข้องกับการหยดของเหลวสูตรพิเศษเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในอัตราที่ควบคุม พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราจะเชื่อมต่อหยดกับหลอดเลือดดําของคุณซึ่งรวดเร็วและไม่เจ็บปวดในขณะที่คุณนั่งสบายและผ่อนคลาย เงินทุนที่มีศักยภาพของเราให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพจากการเพิ่มพลังสมองการเผาผลาญระดับพลังงานและภูมิคุ้มกันเพื่อย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและการเพิ่มการนอนหลับ ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพของร่างกาย แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 90 นาที การรักษา IV บางอย่างสามารถทําได้ในเวลาที่น้อยลงในขณะที่การรักษาอื่น ๆ ใช้เวลานานกว่า

LANA ABDOMINAL SAMUNPHRAI RON

Lanna Abdominal Samunprai Ron massage is an ancient herbal medicine treatment that comes from northern Thailand. Using fresh spicy herbs that are rich in essential oils and fire flare, the herbal remedies are heated and applied to the abdominal area where according to Thai traditional medicine “Sen Sib or Sen Prathan Sib” meridian line is situated. The treatment rebalances energy and the body’s elements resulting in improved digestion, relief of flatulence and constipation, reduced menstrual cramps and chronic lower back pain.

การบําบัดด้วยออกซิเจน HYPERBARIC

ก่อนที่แขกจะได้รับการบําบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงทีมแพทย์ของ Kamalaya จะตรวจสอบสภาพร่างกายของแขก ในระหว่างการรักษาแขกจะได้รับความช่วยเหลือในห้อง hyperbaric ซึ่งแขกจะสวมหน้ากากออกซิเจนในขณะที่ออกซิเจนบริสุทธิ์ 93 - 97% จะถูกปล่อยออกมาและความดันบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ภายในห้องแขกสามารถปรับท่าทางและตําแหน่งของพวกเขาเพื่อให้พวกเขารู้สึกสบายและผ่อนคลายตลอดการรักษา

การบําบัดใช้เวลาระหว่าง 75-90 นาทีและจํานวนเซสชัน HBOT ที่แนะนําขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษาและผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด เมื่อเซสชั่นเสร็จสิ้นห้องจะถูกกดดันอย่างช้าๆให้ความดันบรรยากาศปกติก่อนที่แขกจะสามารถออกจากห้องได้ การรักษานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มี claustrophobia

การนวดกดจุดหน้าแบบองค์รวม

เป็นผลของความร่วมมือระหว่างนักบำบัดแพทย์แผนไทยและครานิโอซาคราลเธอราพิสของคามาลายา ได้คิดค้นทรีทเมนท์ที่สร้างความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกนี้ โดยใช้หลักการของการนวดกดจุดบนเส้นประธานเพื่อปรับจิตใจที่กระวนกระวายให้เกิดความสงบ เริ่มด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้า ก่อนที่จะกดจุดบนบริเวณใบหน้า ลำคอ และหูโดยใช้ปลายนิ้วและลูกประคบสมุนไพรอุ่นที่อัดแน่นด้วยผงสมุนไพรไทย เทคนิคการนวดนี้จะช่วยกระตุ้นการระบายน้ำเหลืองซึ่งช่วยในการล้างพิษ ส่งผลให้สมองปลอดโปร่ง ผิวพรรณกระจ่างใสและมีจิตใจที่ผ่อนคลาย

การแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ร่วมสมัยของระบบการแพทย์จีนที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งกำเนิดจากปรัชญาของลัทธิเต๋า การรักษาแผนโบราณนี้ดำเนินบนหลักความคิดของพลังงานธรรมชาติกับจังหวะและวัฏจักรของชีวิตที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่ว่า สุขภาพที่ดีในทุกระดับคือการแสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติ วัฏจักรของชีวิต จังหวะ และหลักการของธรรมชาติเป็นความคิดที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ภายในร่างกายมนุษย์ในรูปแบบของห้าองค์ประกอบ การเยียวยารักษาที่ใช้มีหลากหลายเทคนิค เช่น การผังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวด การโภชนาการ ชี่กง รูปแบบของการฝึกกำลังภายใน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างพลังงานชีวิตโดยปริยายในการรักษาตนเองและผู้อื่น

การปรึกษาด้านโภชนาการ

การโภชนาการเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัด โดยจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล โดยนักธรรมชาติบำบัดจะสอบถามถึงเป้าหมายด้านโภชนาการและพฤติกรรมการการรับประทานอาหารในปัจจุบัน การปรึกษาด้านโภชนาการมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ดำเนินตามหลักโภชนาการที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง และคำแนะนำเหล่านี้ยังง่ายต่อการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยตนเองที่บ้าน คามาลายาให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการ เพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีมีส่วนสำคัญในการป้องกันและเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งยังช่วยฟื้นฟูและรักษาสุขภาพโดยการให้สารอาหารที่สำคัญแก่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกาย และยังช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การนวดบําบัดอวัยวะภายในช่องท้อง

การบําบัดด้วยอวัยวะในช่องท้องเป็นการบําบัดด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วยแรงที่อ่อนโยนและวางไว้โดยเฉพาะซึ่งส่งเสริมการเคลื่อนไหวปกติเสียงและการเคลื่อนไหวของเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและพื้นที่อื่น ๆ ของร่างกาย การเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณของชีวิตตัวเอง ทุกอย่างในจักรวาลกําลังเคลื่อนไหว ทุกอย่างเคลื่อนไหวในอวกาศและเวลาและมนุษย์ก็ไม่มีข้อยกเว้นสําหรับกฎนี้ ร่างกายของเราต้องการการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพที่ดี หลักการเดียวกันนี้ใช้กับโครงสร้างทั้งหมดในร่างกายของเรารวมถึงอวัยวะภายใน เนื้อเยื่อสูญเสียการเคลื่อนไหวปกติของพวกเขาเมื่อพวกเขากลายเป็นอักเสบ มันสามารถคิดเป็น drying localised ออกจากเนื้อเยื่อได้รับผลกระทบ. มีหลายปัจจัยที่สามารถทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อรวมถึง: การติดเชื้อ, การบาดเจ็บโดยตรง, การเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ, อาหาร, สารพิษสิ่งแวดล้อมและความเครียดทางอารมณ์. กระบวนการบําบัดตามธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักในท้องถิ่นของเนื้อเยื่อเม็ดที่ไม่ยืดหยุ่นเหล่านี้และการฟื้นฟูเส้นใยเนื้อเยื่อปกติด้วยความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม

การรักษาโดยพลังงานไบโอเรโซแนนซ์

เป็นทรีทเม้นท์ที่ดีเยี่ยมในการฟื้นฟูพลังงานของร่างกายและลดอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ระบบพลังงานไบโอเรโซแนนซ์เป็นกระบวนการผลิตสนามพลังงานเพื่อกระตุ้นเซลล์ของร่างกายให้ทำงานในหลากหลายกระบวนการ กระแสพลังงานอันอ่อนโยนที่สร้างขึ้นมานี้คล้ายกับสนามพลังงานของมนุษย์ที่ถูกผลิตขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย ช่วยปรับสมดุลพลังงานของร่างกายและกระตุ้นเส้นพลังเมอริเดียนซึ่งมีประโยชน์ในด้านการรักษาคือ ช่วยเพิ่มพลังงาน เพิ่มกระบวนการเผาผลาญอาหารซึ่งช่วยในการลดน้ำหนัก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและควบคุมความดันโลหิต ช่วยกระตุ้นการรักษาและลดอาการปวด ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกาย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสนิท เพื่อให้ได้ผลสำหรับการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก จะใช้แสงและโสตบำบัดร่วมกันโดยการใช้แว่นตา LED และหูฟัง อาจจะแนะนำให้ทำมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้ผลที่ดีที่สุด

ปราณายามะ

ปราณายามะ หมายถึงศาสตร์การหายใจของโยคีเพื่อการไหลเวียนสูงสุดของลมปราณ ในชั้นเรียนแบบส่วนตัวนี้ผู้ฝึกสอนจะชี้แนะแนวทางของเทคนิคหลากหลายที่จะควบคุมและการกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อช่วยให้จิตใจสงบเกิดความสมดุลของอารมณ์และลดความเครียดและความตื่นตระหนก การสอนจะจัดพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการและประสบการณ์ของผู้เรียน

การบําบัดด้วยโอโซน

การบําบัดด้วยโอโซนทําได้โดยการบําบัดด้วยระบบอัตโนมัติโดยการดึงจากเลือดของคุณผสมกับออกซิเจนเกรดทางการแพทย์ที่สัมผัสกับแสงยูวีทําให้เกิดพันธะ O3 และนําเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ การรักษานั้นปลอดภัยและไม่เจ็บปวดอย่างสมบูรณ์และอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ภายในของเราในขณะที่พยาบาลทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีจะจัดการออกซิเจนในรูปแบบที่เปิดใช้งาน พยาบาลจะคอยดูแลตลอดการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าแขกจะรู้สึกสบาย หนึ่งครั้งอาจใช้เวลา 60-90 นาทีขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมและสภาพร่างกายของคุณ

นวดเท้าแบบเอเชีย และแช่เท้าด้วยสมุนไพร

การนวดเท้าแบบเอเชียของคามาลายาพร้อมด้วยกับการแช่สมุนไพร เป็นทรีทเมนท์เพื่อการบำรุงที่เริ่มต้นด้วยการแช่เท้าในน้ำ อุ่นที่อุดมไปด้วยสมุนไพรสดและแห้งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติของการรักษา สมุนไพรเหล่านี้ช่วยในการลดความตึงของกล้ามเนื้อและบรรเทาความเครียด กระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้น ยับยั้งโรคไขข้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุด อุณหภูมิของน้ำในอ่างแช่เท้าจะถูกตั้งที่อุณหภูมิประมาณ 43 องศา เพราะเป็นอุณหภูมิที่ทำให้รู้สึกสบาย จะช่วยให้ความอบอุ่นของน้ำสมุนไพรค่อย ๆ แทรกซึมลึกตั้งแต่ช่วงขาไปยังลำตัว ทำ ห้รู้สึกสงบและมีชีวิตชีวา จากนั้นจะทำการนวดมือแบบเอเชียเพื่อเปิดช่องพลังงานของบริเวณหน้าอกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดปอดเพื่อการหายใจได้ลึกขึ้น เพื่อปลดปล่อยความเครียดและอารมณ์ที่สะสม หลังจากนี้ก็จะนวดเท้าแบบเอเชียเป็นการนวดลงไปที่จุดกดเฉพาะ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของเส้นประสาทอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายเพื่อปรับปรุงการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้น

มาร์มา พอยท์ มาสสาจ

Marma points are energy pathways where the body and mind communicate. Working on 107 energy points throughout your body to release toxins and relieve stress and tension, a Marma Point Massage will leave you in a state of complete harmony and bliss. A cleansing and harmonising therapy, it is a combination of energy balancing along with a subtle and circular stimulation of the Marma points. This therapy will leave you with a long-lasting sense of calm, rejuvenating your entire body.

สิ่งที่ควรทราบ

โปรดทราบว่าโปรแกรมสุขภาพของคามาลายาได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ในโปรแกรมของคุณอาจมีผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวม

 • หลังการเช็คอิน หากแขกต้องการเปลี่ยนแปลงทรีทเมนท์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ ก็สามารถทำได้ หากทรีทเมนท์ที่ต้องการจองทดแทนว่าง
 • แพ็คเกจ Kamalaya Wellness ทุกแพ็คเกจมีส่วนลด 20% สําหรับบริการด้านสุขภาพและอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการยกเลิกการบําบัดแบบแพคเกจใด ๆ จะได้รับเครดิตที่ 80% ของราคาขายปลีกปกติ
 • เครดิตจากโปรแกรมสามารถใช้จองทรีทเมนท์อื่นได้ โดยที่จะคิดอัตราค่าบริการของทรีทเมนท์ที่จองในราคาเต็ม
 • เครดิตสำหรับทรีทเมนท์ที่ถูกยกเลิก สามารถใช้ได้กับการซื้อทรีทเมนท์ใหม่ที่มีให้ในเมนูการบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมของสปาเท่านั้น เครดิตเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการทรีทเมนต์จากภายนอก (Visiting practitioner) ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของรีสอร์ท หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นบริการซักรีดเป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคามาลายาได้ให้คำแนะนำให้ทำทรีทเมนท์อย่างอื่นที่ไม่มีรวมในแพ็คเกจสุขภาพจะมีการใช้เครดิต 80%
 • ทรีทเมนท์ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และได้จองใหม่เพิ่มเข้าไปในแพ็คเกจภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน 100%
 • เครดิตใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จากการยกเลิกทรีทเมนท์ จะไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้หากไม่มีการใช้งานในตอนท้ายของการเข้าพัก

สํารวจเป้าหมายด้านสุขภาพอื่นๆ

เลือกตัวเลือกของคุณ

สํารวจโปรแกรมเพิ่มเติม

ตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมของคุณ?