โปรแกรมสุขภาพ

ปลูกฝังและพัฒนาทั้งด้านหัวใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

โอบกอดการเปลี่ยนแปลง & ความสามัคคีทางอารมณ์

ความยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกัน

โยคะปราณ

โยคะปราณ

Pranayama is the Sanskrit word for the yogic practice of focusing on the breath. Prana means vital life force and Yama means to gain control.

Breath is the vital, life-sustaining force of living beings and the vital energy in all natural processes of the universe. By focusing on breathing and gaining control of this vital life force, we can connect with our pure and essential selves and enter a state of complete mindfulness.

The benefits of regular Yoga Prana practice include:

 • ลดความเครียด
 • Improved sleep quality
 • Increased mindfulness
 • Reduced high blood pressure
 • Improved lung function
 • Enhanced cognitive performance
 • Reduction in cigarette cravings


Pranayama is one of eight limbs on a path outlined by a leading yoga philosopher in The Yoga Sutras of Patanjali:

 1. Yama – abstentions
 2. Niyama – observances
 3. Asana – postures of the body
 4. Pranayama – control of prana or vital breath
 5. Pratyahara – abstraction or withdrawal of the powers of the senses from their respective objects
 6. Dharana – fixing the attention on a single object; concentration
 7. Dhyana – meditation
 8. Samadhi – super-conscious state or trance


If the ancient philosophies of yoga intrigue you as you develop your understanding of wellness and its principles, click here for a brief history of yoga.

ประโยชน์ที่กว้างขวางของการฝึกโยคะเป็นประจําคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดี ที่ Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa เรารวมโยคะเข้ากับโปรแกรมและประสบการณ์แบบองค์รวมของเรา ชั้นเรียนโยคะทุกวันเกิดขึ้นในส่วนที่สงบและสวยงามที่สุดของรีสอร์ทของเราและครูสอนโยคะผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ที่นี่เพื่อแนะนําคุณตลอดกระบวนการค้นพบและค้นหาการฝึกและวินัยโยคะที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้

หยิน & หยาง โยคะ รีทรีท

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมรีแล็กซ์ แอนด์ รีนิว

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

จองเดย์พาส

(ควรจองวันที่คาดว่าจะมาถึงเมื่อซื้อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขยายเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)