โปรแกรมสุขภาพ

ปลูกฝังและพัฒนาทั้งด้านหัวใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

โอบกอดการเปลี่ยนแปลง & ความสามัคคีทางอารมณ์

ความยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกัน

การจัดการความเครียดก่อนหมดไฟ

STRESS MANAGEMENT BEFORE BURNOUT

As you make your journey to whole being wellness, ensure that you learn the essential internal tools needed to cope during times of stress throughout life.

Ongoing stress causes a prolonged physiological response that can have serious consequences and may manifest physically, mentally and emotionally if not properly managed. Constant fatigue, insomnia, low blood pressure, back and joint pain, decreased immunity and anxiety are all symptoms of stress.

At Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa we follow a fully holistic approach to stress management. This involves addressing the root cause with our stress management sessions, physical therapy through massage, and mind work through breathing and mindfulness practices.

โปรแกรมการจัดการความเครียดของเราเช่น Basic Balance & Revitalise และ Comprehensive Balance & Revitalise จะประเมินไลฟ์สไตล์และความเครียดที่สําคัญของคุณตลอดจนเป้าหมายชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบของสปาทรีทของเราในประเทศไทย จากนั้นเราขอแนะนําเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้งานได้จริงเพื่อจัดการผลกระทบของความเครียดในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นและสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นรู้สึกสงบคิดอย่างชัดเจนและรับมือได้ดีขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเครียด ด้วยการฝึกฝนทุกวันคุณสามารถจัดการสถานการณ์ที่อาจตึงเครียดในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ

The Kamalaya Chi Nei Tsang abdominal massage relieves digestive problems caused by stress and it promotes circulation and therefore health of the internal organs. This massage technique helps balance the nervous system to release stress and facilitate healing. Based on the Taoist theory that refers to the ‘gut’ as a ‘second brain’, this treatment releases stored emotional and psychological tension and stress thereby promoting healing on an emotional level.

Pranayama is a system of yogic breathing techniques designed to maximise the flow of prana (vital life force) and one we recommend for stress management. A private session will guide you through various tailored techniques to regulate your breath, calm your mind, balance emotions, and reduce stress and anxiety.

Browse our thoughtfully curated wellness menu for a full range of holistic therapies, most of which boast stress-reducing features.

สัญญาณของความเครียดและความเหนื่อยล้า

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมเอเชี่ยนบลิส

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมรีแล็กซ์ แอนด์ รีนิว

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

จองเดย์พาส

(ควรจองวันที่คาดว่าจะมาถึงเมื่อซื้อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขยายเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)