โปรแกรมสุขภาพ

ปลูกฝังและพัฒนาทั้งด้านหัวใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

โอบกอดการเปลี่ยนแปลง & ความสามัคคีทางอารมณ์

ความยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกัน

อายุยืนและการฟื้นฟู

Radiant Bliss เพื่อสุขภาพของผู้หญิง

หลักการสําคัญของวิถีชีวิตอายุรเวท

THE ESSENTIAL PRINCIPLES OF AN AYURVEDIC LIFESTYLE

Ayurveda is an ancient science that focuses on the maintenance and promotion of healththrough our diet and lifestyle. It teaches that the human body is sustained by a combination offactors including body (Sharir), senses (Indriyas), mind (Satwa) and spirit (Atma) and five fundamental entities known as Panchamahabhuta: Akash, Vayu, Teja, Jala and Prithvi. Tridoshas, Dhatus and Malas form the basis of physiological activities, and their balance is crucial for good health.

The principles of Ayurveda are complex and require self or expert teaching to fully understand its true principles, however, there are many ways to incorporate Ayurvedic living into our lives, including:

Mindful Eating: Ayurveda teaches us to eat according to our body type and to eat mindfully. To pay attention to the tastes, textures and smells of our foodchewing slowly and thoroughly. Eating mindfully also helps us to digest our food properly and to be more present and aware in our daily lives.

Daily Routine: It emphasises the importance of a daily routine or dinacharya. This includes waking up early at the same time each day, drinking warm water with lemon, practising yogaor meditation, and eating breakfast. Following a daily routine helps to establish a sense of stability in our lives, which can be very grounding.

Self-Care: Self-care as it is essential for maintaining balance. This includes pampering and grooming like oil massage, dry brushing and taking warm baths. Self-care practices help us to nourish and nurture ourselves, and also help to prevent illness and disease.

Herbal Remedies: Ayurveda uses a wide range of herbs and natural remedies to help heal the body and mind. Some common Ayurvedic herbs include ashwagandha, turmeric and Triphala. These herbs can be taken in supplement form or used in cooking and can help to promote balance and wellness in the body.

Yoga and Meditation: Ayurveda and yoga are closely related, and both emphasise the importance of connecting the mind and body. Practising yoga and meditation can help to calm the mind, reduce stress and promote physical and emotional health. Ayurveda also teaches us to practice yoga and meditation according to our body type, so it is important to work with a qualified Ayurvedic practitioner to determine which practices are best for you.

The Ayurvedic lifestyle is pure and supports a lifelong journey to holistic whole being health. At Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa, we offer a selection of therapies grounded in the practice of Ayurveda.

The Asian Bliss program is a wellness retreat that blends the wisdom of traditional Thai massage, Ayurvedic treatments and Traditional Chinese Medicine to deeply relax the body and mind and alleviate the stresses of modern life with the guidance of a Wellness Consultant, Massage Therapist and Life Enhancement Mentor. It includes take-home wellness practices for you to continue your new way of life, following your 5, 7, 9 or 14-dayretreat. Find out more here.

จอง ASIAN BLISS PROGRAM

กับ Kamalaya
โปรแกรม Asian Bliss จะคืนความสมดุลภายในของคุณและนําคุณไปสู่สภาวะของความสามัคคีทางร่างกายและจิตใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเหนื่อยล้าของต่อมหมวกไต

ความเหนื่อยล้าของต่อมหมวกไต

Characterized by constant fatigue, insomnia, low blood pressure, back and joint pain, decreased immunity and anxiety, it is the result of the adrenal glands going ...
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของโคลอนไฮโดรเธอราพี

การสวนล้างลำไส้ สามารถช่วยในการกําจัดคราบจุลินทรีย์และของเสียที่สะสมมานานหลายปี
อ่านเพิ่มเติม

อาหารวีแกน: วิธีการแนะนํา

เรียนรู้หลักโภชนาการของอาหารวีแกนด้วยคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นนี้
อ่านเพิ่มเติม

ครูสอนโยคะ

Kamalaya's inspired and qualified yoga instructors offer specialized teaching in Ashtanga, Vinyasa, Hatha and Yin yoga.
อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมไอเดียลเวท

โปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีฟดีท็อกซ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์หลักของการทําสมาธิ

มีสติในทางความคิดและรูปแบบพฤติกรรมของคุณอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม

อาการของความเหนื่อยล้า

What exactly are the symptoms of burnout? How do you know if you have it? According to the US National Institute of Health, here are ...
อ่านเพิ่มเติม

ครูสอนโยคะ

Kamalaya's inspired and qualified yoga instructors offer specialized teaching in Ashtanga, Vinyasa, Hatha and Yin yoga.
อ่านเพิ่มเติม

ทําไมต้องดีท็อกซ์

"Detoxification" refers to the body's ability to neutralize and safely eliminate harmful chemicals within the body.
อ่านเพิ่มเติม

Advent Calendar 2023

ทีมสุขภาพของ Kamalaya ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดและจัดทําปฏิทิน Wellness Advent เพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจ
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของโยคะ

การฝึกโยคะเพียงหนึ่งชั่วโมงจะช่วยเพิ่มระดับของสารเคมีในสมอง GABA ได้ 27 เปอร์เซ็นต์
อ่านเพิ่มเติม

ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

ความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและการนอนหลับบกพร่องเป็นความทุกข์ทั้งหมดที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างรุนแรง
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการออกกําลังกายและสุขภาพแบบองค์รวม

Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa offers life-enriching programs that combine wellness and healing therapies designed for the wellbeing of the body, mind ...
อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมรีแล็กซ์ แอนด์ รีนิว

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

จองเดย์พาส

(ควรจองวันที่คาดว่าจะมาถึงเมื่อซื้อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขยายเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)