โปรแกรมสุขภาพ

ปลูกฝังและพัฒนาทั้งด้านหัวใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

โอบกอดการเปลี่ยนแปลง & ความสามัคคีทางอารมณ์

ความยืดหยุ่นและภูมิคุ้มกัน

การทดสอบสุขภาพการทํางาน

THE BENEFITS OF FUNCTIONAL HEALTH TESTING

Functional health testing usually refers to health assessments that help to gain a deeper understanding of your health and predisposition to diseases. The tests usually involve examining a person’s blood or other DNA tissues and building up a complete health profile that can help create the foundation for your tailored health and wellbeing program.

With thorough analysis, your wellness consultant at Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa creates the most optimised and personalised journey for you. The results of a functional assessment can also confirm or rule out a suspected condition or help to discover a person’s chance of developing or passing on a genetic disorder.

Here is some of the key information about functional health testing:

The Types of Functional Tests available at Kamalaya:

  • Food Intolerances Test (min 2 weeks for results)
  • Minerals Balance & Toxicity Levels Test (min 2 weeks for results)
  • Gut Health & Microbiome Test (min 4 weeks for results)
  • Bioresonance Anti-oxidant & Vitamin Level Test (min 4 weeks for results)
  • Genetic Traits Test for Sleep, Nutrition and Fitness (min 4 weeks for results)
  • Multidimensional Women’s Health Test (min 4 weeks for results)
  • Skin DNA Test (min 4 weeks for results)
  • Genetic Test for Predisposition to Diseases (min 6 weeks for results)
  • Epigenetic & Biological Age Test (min 9 weeks for results)


Functional Testing Analysis

Functional testing analyses an individual’s DNA tissue to look at chromosomes, hormones or proteins. Assessments can reveal imbalances in the system and once identified, wellness programs and health treatments to reverse the imbalance can be selected from Kamalaya’s range of wellness programs.

การทดสอบการทํางานที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์สามารถระบุความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ ที่ต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงความไม่สมดุลในการทํางานเช่นการนอนหลับการเคลื่อนไหวโภชนาการความชุ่มชื้นความมีชีวิตชีวาการเชื่อมต่อทางสังคมวัตถุประสงค์หรือความหมายเพื่อรักษาสุขภาพในอนาคตในที่สุด

Together with PAAR London, Kamalaya offers comprehensive packages that can support your wellness retreat before you arrive through functional testing. Once your testing is done, your results will then be sent to Kamalaya prior to your arrival. Our wellness therapists will talk through your results to develop a truly integrated whole-being experience for you.

จอง ASIAN BLISS PROGRAM

กับ Kamalaya
โปรแกรม Asian Bliss จะคืนความสมดุลภายในของคุณและนําคุณไปสู่สภาวะของความสามัคคีทางร่างกายและจิตใจ

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมไอเดียลเวท

โปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีฟดีท็อกซ์

โปรแกรมสุขภาพที่อยากแนะนําของคามาลายา

โปรแกรมรีแล็กซ์ แอนด์ รีนิว

โปรแกรมเบสิคบาลานซ์ แอนด์ รีไวทัลไลซ์

จองเดย์พาส

(ควรจองวันที่คาดว่าจะมาถึงเมื่อซื้อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขยายเวลาได้ตลอด 24 ชั่วโมง)